Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroedustaja valmisteverotuksessa

Veroedustaja on Suomessa asuva henkilö tai Suomeen sijoittautunut yritys, jonka etämyyjä on nimennyt ja Verohallinto hyväksynyt etämyyjän edustajaksi Suomessa. Tällainen veroedustaja ilmoittaa ja maksaa valmisteverot etämyyjän puolesta niistä tuotteista, jotka etämyyjä myy Suomessa oleville vastaanottajille.

Etämyyjä on verovelvollinen. Jos etämyyjällä on veroedustaja, hän on etämyyjän sijasta verovelvollinen.

Veroedustaja tarvitsee toimintaansa varten Verohallinnon luvan.

Miten lupa haetaan?

Lupahakemus tehdään OmaVerossa. Lupakäsittely kestää yleensä useita kuukausia.
Lupa on maksullinen.

Hae lupaa Omaverossa

Luvan myöntämisen edellytykset

Verohallinto myöntää luvan hakijalle, joka on hoitanut veroasioihin liittyvät velvollisuutensa ilman laiminlyöntejä ja antanut lupaa koskevan vakuuden. Luvan on oltava voimassa yrityksen valmisteveron alaisen toiminnan aikana.

Lupaa ei myönnetä, jos hakija

  • on määrätty liiketoimintakieltoon
  • on yhteisö tai yhtymä, jonka johtohenkilö on määrätty liiketoimintakieltoon
  • on olennaisesti laiminlyönyt tai hakijan voidaan aikaisempien laiminlyöntiensä perusteella olettaa laiminlyövän velvollisuutensa kirjanpidossa tai verotuksessa
  • on konkurssissa.

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Valviraan alkoholilainsäädännön edellyttämiä lupia varten.

Veroedustajan luvan voi saada henkilö, jonka toisessa EU-maassa toimiva valmisteveron alaisten tuotteiden etämyyjä on nimennyt toimimaan puolestaan ja jonka Verohallinto on hyväksynyt. Veroedustaja on verovelvollinen tuotteista, jotka etämyyjä myy Suomeen.

Lupa voidaan antaa vain Suomessa asuvalle henkilölle tai Suomessa toimivalle yritykselle tai elinkeinonharjoittajalle.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021