Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suora luovutus

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja voi rekisteröityä suoran luovutuksen käyttäjäksi. Suoran luovutuksen oikeus tarkoittaa sitä, että yritys voi vastaanottaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin valtuutetun varastonpitäjän verottomassa varastossa tai rekisteröidyn vastaanottajan toimitiloissa.

Suoraa luovutusta voi käyttää, jos tuotteet on lähetetty

  • toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta verottomasta varastosta
  • toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta tuontipaikasta
  • Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Tuotteet voidaan silloin toimittaa suoraan Suomessa sijaitsevaan asiakkaan toimipaikkaan.

Huom. Suoraa luovutusta ei voi käyttää, kun tuotteita toimitetaan verottomaan varastoon.

Rekisteröidy suoran luovutuksen käyttäjäksi

Ennen kuin tuotteita voi vastaanottaa suoran luovutuksen paikassa, valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan on rekisteröidyttävä suoran luovutuksen käyttäjäksi. Verohallinto voi kuitenkin verovalvonnan vuoksi rajoittaa suoran luovutuksen käyttöä tai kieltää sen.

Voit rekisteröityä suoran luovutuksen käyttäjäksi OmaVerossa samalla kun haet valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupaa. Voit rekisteröityä myös myöhemmin erikseen. Saat vahvistuksen oikeuden rekisteröinnistä OmaVeroon.

Siirry OmaVeroon

Suoran luovutuksen tuotteista pitää maksaa valmisteverot ja antaa vastaanottoraportti

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan pitää maksaa valmisteveroja tuotteista, jotka on otettu Suomessa vastaan suorassa luovutuksessa. EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista pitää lisäksi antaa vastaanottoraportti EMCS-järjestelmässä. Yhdenmukaistetun veron alaisia tuotteita ovat

  • tupakka
  • alkoholi
  • nestemäiset polttoaineet.

Esimerkki: Valtuutettu varastonpitäjä on rekisteröitynyt Verohallintoon suoran luovutuksen käyttäjäksi. Valtuutettu varastonpitäjä hankkii Saksasta alkoholijuomia, jotka toimitetaan EMCS-järjestelmässä Saksasta sijaitsevasta verottomasta varastosta suoraan varastonpitäjän asiakkaan toimipaikkaan.

Valtuutettu varastonpitäjä antaa EMCS-järjestelmässä vastaanottoraportin. Lisäksi se ilmoittaa säännöllisen verovelvollisen alkoholiveroilmoituksella alkoholijuomat, jotka asiakas on vastaanottanut toimipaikassaan.

Esimerkki: Rekisteröity vastaanottaja on rekisteröitynyt Verohallintoon suoran luovutuksen käyttäjäksi. Rekisteröity vastaanottaja hankkii Venäjältä virvoitusjuomia, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Virvoitusjuomat toimitetaan tuontipaikalta suoraan rekisteröidyn vastaanottajan asiakkaan toimipaikkaan. Rekisteröity vastaanottaja ilmoittaa säännöllisenä verovelvollisena asiakkaansa toimipaikassa vastaanotetut virvoitusjuomat.   

Suora luovutus ei koske Suomen sisäisiä toimituksia

Suora luovutus ei koske Suomen sisäisiä tuotteiden toimituksia. Suora luovutus koskee siis ainoastaan siirtoja EU:n ulkopuolelta tai EU:sta Suomeen.

Esimerkki: Valtuutettu varastonpitäjä toimittaa alkoholijuomia Suomessa sijaitsevasta verottomasta varastosta asiakkaansa Suomessa sijaitsevaan ravintolaan. Tällaisessa tapauksessa juomat on luovutettu kulutukseen heti, kun ne poistetaan verottomasta varastosta. Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa kulutukseen luovutetut alkoholijuomat Verohallinnolle säännöllisen verovelvollisen alkoholiveroilmoituksessa. Kyse ei siis ole suorasta luovutuksesta, koska alkoholijuomia ei ole toimitettu toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta verottomasta varastosta eikä toisessa jäsenvaltiossa tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta..

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023