Varför fick jag ett nytt beskattningsbeslut?

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

  • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

I maj 2021 har en del av privatpersonerna fått ett nytt beskattningsbeslut eftersom de har påförts för mycket i sjukvårdspremie.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter