Kan jag lägga till bilagor eller tilläggsuppgifter i min skattedeklaration i MinSkatt?

Du kan bifoga dokument eller skriva fritt formulerade utredningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen endast i vissa undantagsfall.

När du kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt kan du fylla i alla uppgifter som behövs i de olika deklarationsfaserna. Det räcker att du fyller i uppgifterna i datafälten.

Om du exempelvis deklarerar ett avdrag i MinSkatt ska du ange avdragsbeloppet och de övriga uppgifterna som begärs i var sitt fält. Verifikationer och kvitton som gäller avdraget bifogas inte − du ska dock spara dem. Det finns inte heller fält för tilläggsuppgifter där du kan skriva fritt formulerad text. Om det behövs ber vi dig att lämna mera information.

I vissa undantagsfall kan du lägga till en bilaga − exempelvis om du deklarerar värdepapperstransaktioner. I respektive punkt visas då rubriken Bilagor och länken Lägg till fil.

Observera även att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter). Ange uppgifterna om olika inkomster under de rätta rubrikerna, till exempel hyresinkomsterna i respektive punkt.