Kapitalinkomster

Lämna redan nu i MinSkatt uppgifterna för din skattedeklaration för 2018. Då står de färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration som du får på våren 2019. Se alla de uppgifter som du redan nu kan lämna.

Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar, t.ex. hyresinkomster, överlåtelsevinster, dividender, vissa ränteinkomster, livsförsäkringar samt vinstandelar. Kapitalinkomst kan även fås från skogsbruket. Kapitalinkomst kan också utgöras av kapitalinkomstandelen av företagsinkomst som ska fördelas och av sammanslutningsdelägarens inkomstandel. Som kapitalinkomst beskattas alltså inkomsten från tillgångar.
Läs mera om avdrag från kapitalinkomster

Skattesats på kapitalinkomst

Pääomatulon veroprosentit
fram till 30 000 euro 30%
över 30 000 euro 34%