Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Äktenskap

Hur kan ett äktenskap inverka på beskattningen:

  • Beskattningen slutförs kundspecifikt. Makars beskattning slutförs dock alltid samtidigt. Slutdatumet för beskattningen påverkar bland annat utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt.

  • Om makarna har ett gemensamt lån kan lånebetalaren dra av räntorna i beskattningen.
  • I beskattningen av makar är maximibeloppet av underskottsgottgörelsen inklusive barnförhöjningarna gemensamt. Om underskottsgottgörelsen för den ena maken/makan underskrider maximibeloppet kan den oanvända andelen överföras till den andra maken/makan.
  • Båda makarna kan göra ett hushållsavdrag.
  • Skatteklassen för arvs- och gåvoskatt ändras, och skattebeloppet minskar.
  • Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som tecknats för en själv eller maken/makan får dras av från kapitalinkomsterna. Avdragsrätten gäller enbart den maka/make som är försäkrad. Om till exempel en hustru har tecknat en pensionsförsäkring för sin man och betalat försäkringspremierna får mannen dra av premierna. Frivilliga pensionsförsäkringspremier kan ändå dras av även från makens/makans skatter, om den försäkrade maken/makan inte har några kapitalinkomster och skatterna på förvärvsinkomsterna inte räcker till för avdrag av försäkringspremierna.