Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteåterbäring – samfundskunder

Denna anvisning gäller samfundskunder. Du kan läsa om skatteåterbäringar till privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare här.

När betalas skatteåterbäringen?

Samfunden och de samfällda förmånerna – dvs. aktiebolagen, andelslagen, föreningarna och stiftelserna – har egna skatteåterbäringsdatum.

Samfundens skatteåterbäringar betalas in på bankkontona den 5 dagen i den andra månaden efter den månad då ett samfunds beskattning har slutförts. Om den 5 dagen inte är en vardag betalas skatteåterbäringen följande vardag. Läs mer om slutförandet av beskattningen för samfund.

Hur mycket får jag i skatteåterbäring?

När beskattningen har slutförts kan du se återbäringsbeloppet i MinSkatt eller det beskattningsbeslut du får hem med posten. Skatteförvaltningen betalar krediteringsränta på skatteåterbäringar. Räntan för år 2024 är 2 %.

Observera att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter, syns den eventuella ändringen inte i skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan till MinSkatt. Du kan granska uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen: Välj länken "Betalningar och återbäringar" i punkten Betalningssituation.

Läs anvisningar:

Så här hittar du ditt skatteåterbäringsbelopp och -datum i MinSkatt

Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts

På vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att det kontonummer du anmält stämmer. Du ser kontonumret i MinSkatt, den förhandsifyllda skattedeklarationen eller beskattningsbeslutet. Anmäl vid behov ditt nya kontonummer. Du kan inte anmäla kontonummer per telefon eller e-post. Läs mer om ändring av kontonumret.

Samfund, samfällda förmåner och alla som är införda i momsregistret kan endast av särskilda skäl anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett (7209r). Som ett särskilt skäl betraktas exempelvis en situation där det inte är möjligt att anmäla kontonumret elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder. Du kan inte anmäla kontonummer per telefon eller e-post.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Varför fick jag inte skatteåterbäringen på mitt konto?

Exempel på situationer där du inte får skatteåterbäringen på ditt konto:

  • Du har uppgett fel kontonummer, exempelvis numret på ett avslutat konto.
  • Du har inte anmält något kontonummer över huvud taget.
  • Skatteåterbäringen har använts till skatter som förfallit till betalning. Läs mer om användning av återbäringar till obetalda skatter.
  • Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till betalning av dina skulder som gått till utsökning.
  • Skatteåterbäringen var mindre än 10 euro.
  • Alla skattedeklarationer (exempelvis momsdeklaration) har inte lämnats eller deklarationerna innehåller väsentliga brister.

Skatteåterbäring har använts till skatter som förfallit

Om skatteåterbäringen eller en del av den har använts till skatter på eget initiativ, till exempel moms eller arbetsgivarprestationer, har din inbetalning som du avsett för dessa skatter förblivit oanvänd. Den oanvända inbetalningen antingen lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till bolagets bankkonto, beroende på det återbäringsalternativ och den återbäringsgräns du valt i MinSkatt.

Du kan ansöka om återbetalning av inbetalningen i MinSkatt: Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Återbäringsansökningar länken Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ. Fyll i de behövliga uppgifterna. Före återbetalningen använder Skatteförvaltningen inbetalningen till andra skatter som förfallit. Inbetalningen kan också utmätas.

Om en skatteåterbäring har använts till förskottsskatt, används din inbetalning till de förskottsskatter eller andra inkomstskatter som därnäst förfaller, i den ordning som förfallodagen anger. Kontrollera i MinSkatt hur mycket du ska betala i förskottsskatt och när du nästa gång ska göra det.

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte anmält mitt kontonummer i tid eller över huvud taget eller om mitt konto har avslutats?

Om Skatteförvaltningen inte har mottagarens kontonummer betalas skatteåterbäringen som en betalningsanvisning, det vill säga som en penningförsändelse via Nordea.

När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ:

A. Du kan ännu anmäla kontonumret i MinSkatt.

Skatteåterbäringen har redan överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning. Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Tidsfristen börjar från datumet i avin. Efter denna tidsfrist får du skatteåterbäringen inom cirka en vecka på det konto som du har anmält. Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

B. Det finns flera sätt att lösa in betalningsanvisningen på Nordea. Läs närmare anvisningar i betalningsanvisningsbrevet och på Nordeas webbplats.

Att observera:

  • Återbäringar under 15 euro betalas inte ut som betalningsanvisningar. Kontakta Skatteförvaltningen om du vill lösa in återbäringen på banken.
  • Nordea skickar en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Du kan endast få betalningsanvisningen om din adress är i Finland.
  • Om dödsboets återbäringsbeloppet är över 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen in beloppet i första hand på kontot och som betalningsanvisning endast om du begär det.

Vanliga frågor:

Anmäl till Skatteförvaltningen det kontonummer på vilket du vill att skatteåterbäringen ska betalas. Kontonumret kan anmälas i MinSkatt av en sådan person som har en sådan Suomi.fi-fullmakt som behövs för att anmäla kontonumret för ett företag. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.

Om man under ett gällande betalningsarrangemang får skatteåterbäring, används den till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Läs mer om hur skatteåterbäringar används skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2024