Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Kan jag få betalningsarrangemang för kvarskatt?

Om du inte kan betala kvarskatten senast på förfallodagen och om du inte heller kan betala enligt betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang i MinSkatt.
Du kan få ett betalningsarrangemang om

  • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
  • du inte sedan tidigare har sådana betalningsarrangemang för skatter som ännu är i kraft
  • du inte har skatter som ska drivas in genom utsökning

Läs om övriga förutsättningar för betalningsarrangemang och ansökningsanvisning.

Om hindret för ett betalningsarrangemang är ett tidigare betalningsarrangemang som inte är färdigbetalt kan du betala det på en gång och därefter ansöka om ett nytt betalningsarrangemang. Kontrollera totalbeloppet av skatterna som hör till betalningsarrangemanget i MinSkatt och använd referensnumret för betalningsarrangemang när du betalar. Du kan ansöka om ett nytt betalningsarrangemang i MinSkatt några dagar efter att du har betalat alla skatterna i det tidigare betalningsarrangemanget.

Observera att du inte kan ansöka om betalningsarrangemang före det exakta skattebeloppet är känt, det vill säga före din beskattning har slutförts och du har fått beskattningsbeslutet.

Vanliga frågor

Du kan ännu inte ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för skatteåret 2018. Du kan ansöka om betalningsarrangemang först när du vet det exakta skattebeloppet , det vill säga först när din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs har antecknats i ditt beskattningsbeslut. Datumet kan ändras om du eller din make gör ändringar i skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. Då får du ett nytt beskattningsbeslut.