Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kan jag få betalningsarrangemang för kvarskatt?

Om du inte kan betala kvarskatten senast på förfallodagen kan du ansöka om mer tid för att betala skatten genom att ansöka om betalningsarrangemang. Om du följer betalningsarrangemangets villkor, låter Skatteförvaltningen inte utsöka kvarskatterna som ingår i betalningsarrangemanget.

Observera att du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten först när det exakta skattebeloppet har fastställts, dvs. när din beskattning har slutförts. Du kan se slutdatumet för beskattningen i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Under betalningsarrangemanget beräknas det dröjsmålsränta på kvarskatten från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den faktiska betalningsdagen. Dröjsmålsräntan för 2024 är 11 %.

Hurdana villkor finns det för att ett betalningsarrangemang kan godkännas?

En begäran om betalningsarrangemang som har gjorts i MinSkatt kan beviljas automatiskt om den uppfyller villkoren för betalningsarrangemang. Läs anvisningen: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Har du ett tidigare betalningsarrangemang som är obetalt?

Om ett nytt betalningsarrangemang inte kan ingås eftersom du har ett tidigare pågående betalningsarrangemang, ska du först betala detta arrangemang i sin helhet. Du kan lättast kontrollera det aktuella totalbeloppet av skatterna i betalningsarrangemanget i MinSkatt. Skatterna i ett pågående betalningsarrangemang ska betalas med betalningsarrangemangets referensnummer. Referensnumret hittar du exempelvis

  • i betalningsuppgifterna som skickats till dig per post och i MinSkatt
  • i MinSkatt. (Logga in i MinSkatt. Klicka på länken ”Betalning av skatter” i punkten Betalningssituation.)

När du betalat skatterna som ingår i betalningsarrangemanget till hela beloppet kan du om ett par dagar i MinSkatt ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten. Skatteförvaltningen kan dock avslå din ansökan om betalningsarrangemang om betalningsarrangemangets villkor inte uppfylls i ditt fall.

Läs mer

Läs mer om betalningsarrangemang

Vanliga frågor

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för 2023 först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först när du vet att du inte kan betala skatten på förfallodagen.

Om du emellertid kan betala en del av skatten lönar det sig att betala denna del av skatten på förfallodagen. Ansök om betalningsarrangemang för det återstående beloppet. Då betalar du dröjsmålsränta endast på den del av skatten som går till betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemangets första rat beräknas så att den börjar den dag då din ansökan godkänns, dvs. inte på förfallodagen.

Enklast är att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024