Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Juicemaskiner och smoothiebarer i butiker: dryckestillverkare ska betala läskedrycksskatt

Dryckestillverkare ska betala läskedrycksskatt på juice och smoothier som tillverkas i butikers affärslokaler, om den tillverkade mängden överstiger 70 000 liter under ett kalenderår. Om mängden är mindre än detta och företaget är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare inom samma bransch, behöver det inte betala läskedrycksskatt. I stället ska företaget registrera sig som småproducent till Skatteförvaltningen.

Du kan betala läskedrycksskatt eller registrera dig som småproducent i MinSkatt.

MinSkatt

Småproducenter av läskedrycker

Tillstånd och registreringen relaterade till punktbeskattning

En dryck är skattepliktig om den tillverkats med en juicemaskin i en butik

En butik som har en juicemaskin i sin affärslokal ska betala läskedrycksskatt på den juice som tillverkas i affärslokalen. När man pressar juice av färska frukter med en juicemaskin har den färdiga produkten varukod 2009. Produkten omfattas av läskedrycksskatt (så kallad punktskatt på läskedryck).

Punktskatt ska betalas på juice om den mängd dryck som tillverkaren producerar med en juicemaskin eller på annat sätt överskrider 70 000 liter under ett kalenderår. Som tillverkare betraktas ett företag som producerar juice av sina produkter med sin egen eller hyrda utrustning.

Shop in shop-konceptet och smoothier

Det handlar om det så kallade shop in shop-konceptet om

  • en smoothiebar är verksam i en butiks affärslokal
  • den smoothie som säljs i en smoothiebar som är verksam i en butiks affärslokal är avsedd att drickas direkt efter att den har köpts
  • butiken och smoothiebaren är olika företag som verkar under olika FO-nummer.

Företagen kan eventuellt dela exempelvis städ-, avfallshanterings- och transportkostnader. Smoothiebaren kan skaffa de råvaror den behöver i den butik där baren är verksam. Butiken och företaget kan dessutom bedriva ett nära samarbete.

Smoothier har varukod 2202, vilket innebär att man måste betala läskedrycksskatt på produkten. Om dryckerna är avsedda att drickas direkt efter köpet, behöver ingen punktskatt på dryckesförpackningar betalas.

Om ett företag som driver en smoothiebar har en läskedrycksproduktion som överstiger 50 000 liter per kalenderår, ska läskedrycksskatt alltid betalas på företagets produkter.

Punktskatt på läskedrycker

Tabell över läskedrycker

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2021