Att låta utföra ett arbete genom ett utländskt företag

Ett finländskt företag och ett utländsk företag som har fast driftställe i Finland ska ta ut källskatt på arbetsersättning som betalas till ett utländskt företag, om arbetet utförts i Finland. Med utländska företag avses företag som har sin hemvist utomlands. Utländska företag kan ha ett finländskt FO-nummer.

I följande situationer ska källskatt dock inte tas ut:

  • Det utländska företaget är infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Det utländska företaget uppvisar ett källskattekort med skatteprocenten 0 till den som låter utföra arbetet.

Den som låter utföra arbetet kan låta bli att ta ut källskatt också då det utländska företaget visar upp en utredning över att ett fast driftställe inte bildas för företaget i Finland. Företagets hemvist ska då finnas i en stat med vilken Finland ingått ett skatteavtal.

Om arbetsersättning dock betalas för alla former av byggnadsarbete, installations- eller sammansättningsarbete, transportarbete eller städ-, omsorgs- eller vårdarbete, kan den som låter utföra arbetet låta bli att ta ut källskatt endast under vissa villkor. Den som får ersättningen ska antingen vara införd i det finländska förskottsuppbördsregistret eller visa upp ett källskattekort med skatteprocenten 0 för betalaren. Samma regel gäller för arbetskraft som hyrts till dessa branscher och situationer där företagets hemstat inte ingått ett skatteavtal med Finland.

Om arbetsersättning dock betalas för alla former av byggnadsarbete, installations- eller sammansättningsarbete, transportarbete eller städ-, omsorgs- eller vårdarbete, kan den som låter utföra arbetet låta bli att ta ut källskatt endast under vissa villkor. Den som får ersättningen ska antingen vara införd i det finländska förskottsuppbördsregistret eller visa upp ett källskattekort med skatteprocenten 0 för betalaren. Samma regel gäller för arbetskraft som hyrts till dessa branscher och situationer där företagets hemstat inte ingått ett skatteavtal med Finland.

Källskatten på en arbetsersättning är

  • 13 %, om mottagaren av arbetsersättningen är ett företag som kan jämställas med ett aktiebolag eller ett personbolag
  • 35 %, om mottagaren av arbetsersättningen är en privat rörelseidkare eller yrkesutövare.

En finländsk uppdragsgivare ska betala den källskatt som den tagit ut till Skatteförvaltningen och meddela skattebeloppet med en deklaration av arbetsgivarprestationer (f.d. periodskattedeklaration).En årsanmälan om källskatt ska också lämnas in. Dessutom ska ett verifikat över källskatten ges till det utländska företag som beskattats.

Om en utländsk mottagare av arbetsersättning vill undvika debitering av källskatt, lönar det sig för företaget att anmäla sig till förskottsuppbördsregistret eller att ansöka om ett källskattekort med skatteprocenten 0.

Finländska företag kan återbetala felaktigt debiterade skatter

Ett utländskt företag kan retroaktivt ge den som betalar ersättningen ett källskattekort med skatteprocenten 0. Med det retroaktiva skattekortet kan företaget visa att det inte varit nödvändigt att ta ut källskatt. Om ett retroaktivt källskattekort uppvisas till ett finländskt företag, kan företaget återbetala den källskatt som det tagit ut tidigare till det utländska företaget under betalningsåret för arbetsersättningen och lämna in en korrigerad periodskattedeklaration om ärendet. Källskatt kan inte returneras på grundval av att företagets senare införts i förskottsuppbördsregistret. Om det finländska företaget inte kan återbetala skatten under betalningsåret, kan det utländska företaget lämna in en ansökan om återbetalning av den felaktigt uttagna skatten till Skatteförvaltningen.