Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP)

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP) är ett förhandlingsförfarande mellan de behöriga myndigheterna i stater som har ingått skatteavtal. Med hjälp av det eftersträvar man att lösa meningsskiljaktigheter som uppstått till följd av olika tolkningar och undanröja dubbelbeskattning.

För vilka situationer lämpar sig förfarandet?

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse lämpar sig för situationer där det är nödvändigt att undanröja dubbelbeskattning. Det är fråga om dubbelbeskattning när en viss stats skattemyndighet har beskattat inkomsten hos en person eller ett företag som befinner sig i den staten, samtidigt som samma inkomst även har beskattats i en annan stat.

Innan en person eller ett företag gör en MAP-ansökan är det skäl att diskutera med den behöriga myndigheten om huruvida förfarandet för ömsesidig överenskommelse lämpar sig för det aktuella fallet. Skatteförvaltningen ger råd och handledning vid val av förfarande.

Kontaktuppgifter:

Internprissättning

Skatteförvaltningen
Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP)
Sami Laaksonen
Adress: Skatteförvaltningen, PB 10, 00052 SKATT

Telefon: 029 512 6265
E-post: fornamn.efternamn(a)vero.fi

Övriga fall som gäller företagsbeskattning

Skatteförvaltningen
Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP)
Adress: Skatteförvaltningen, PB 10, 00052 SKATT

Telefon: 029 512 6206
E-post: suuryritysasiakkaat(a)vero.fi

Inlämnande av MAP-ansökan

Lämna in MAP-ansökan elektroniskt till Skatteförvaltningens gemensamma e-postlåda MAP(a)vero.fi. Observera att e-postmeddelandena är säkra endast om de lämnas in via adressen https://turvaviesti.vero.fi.

Mer information om hur en MAP-ansökan ska lämnas in samt om det undantag som gäller för fysiska personer och småföretag finns i kapitel 3.4 i Skatteförvaltningens anvisning Förfarandet för att lösa internationella skattetvister.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022