Avskrivningar på anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk i näringsverksamheten. Anläggningstillgångar är exempelvis

  • byggnader
  • maskiner
  • anläggningar
  • övriga nyttigheter som används i näringsverksamheten.

Du får dra av anskaffningspriset på avskrivningsbara anläggningstillgångar på en gång om den sannolika ekonomiska användningstiden för anskaffningen är högst tre år eller om det är fråga om en s.k. småanskaffning.

Övriga anskaffningar får du dra av under deras ekonomiska användningstid genom avskrivningar.

Små anskaffningar

Du får dra av kostnaderna på en gång om du har anskaffat en enskild avskrivningsbar (förslitning underkastad) anläggningstillgång, såsom en mobiltelefon eller ett verktyg, och dess anskaffningspris är högst 850 euro. Du får dra av i små anskaffningar upp till 2 500 euro per år.

Exempel: Du har köpt en mobiltelefon för 295 euro, en dator för 795 euro och en kassaapparat för 500 euro. Som små anskaffningar får du på en gång dra av 295 + 795 + 500 = 1 590 euro.

Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar kan dras av som avskrivningar

  • Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar periodiseras som kostnad och dras av som avskrivningar under olika år.
  • Beloppet av avskrivning som du har gjort under skatteåret minskar den oavskrivna anskaffningsutgift som återstår för dina anläggningstillgångar.
  • Den oavskrivna anskaffningsutgiften kallas för utgiftsrest. Utgiftsresten använder du för att räkna ut följande års avskrivning.
  • Maskiner, anläggningar och med dem jämförliga anläggningstillgångar får avskrivas med högst 25 % per år. 
  • När du senare köper mer egendom för företaget ska du lägga inköpspriset till det föregående årets utgiftsrest. Gör sedan avskrivningen på 25 % på detta belopp.

Exempel: Pizzaföretagaren Pekka har år 2014 köpt maskiner, anläggningar och möbler (anläggningstillgångar) för sin näringsverksamhet. Deras användningstid är flera år och priset var 30 000 euro. Pekka periodiserar anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna på användningsåren genom avskrivningar som bokförs som kostnad årligen. Avskrivningen är högst 25 % per år.

När verksamheten växer köper Pekka en ny pizzaugn. Ugnens anskaffningspris är 5 700 euro.

Avskrivningarna finns i följande tabell:

 

Skatteår

 

Återstående   anskaffningsutgift i början av skatteåret, euro

 

Avskrivning   för skatteåret, euro

 

Återstående   anskaffningsutgift (=utgiftsrest) i slutet av skatteåret, euro

 2014

 anskaffningsutgift

 30 000

 7 500

 22 500

 2015

 22 500

 5 625

 16 875

pizzaugn som   köptes 2016    (anskaffningsutgiften ökades med 5700 euro)

16 875 +

5 700

= 22 575

5 643,75

16 931,25

Värdet på egendom som du ger i utbyte ska beaktas vid uträkningen av utgiftsresten

Återstående   anskaffningsutgift i början av skatteåret 2017 i euro

   16 931,25

Den nya bilen,   anskaffningspris i euro

+ 10 000,00

Den gamla   bilens bytesvärde i euro

-2 000,00         

Skatteårets   återstående anskaffningsutgift före avskrivning

= 24 931,25

Avskrivning 25   %

  6 232,81

(25 % av

24 931,25 euro)

Återstående   anskaffningsutgift i slutet av skatteåret 2017

18 698,44

Högsta avskrivningsprocent

Högsta avskrivningsprocenten finns i anvisningen för bilageblankett 62.

Avskrivningar kan inte göras på anläggningstillgångar som inte slits

Till icke-avskrivningsbara anläggningstillgångar hör markområden, värdepapper (exempelvis lägenhetsaktier eller affärsaktier) samt övriga motsvarande nyttigheter.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken