Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vad kan en rörelseidkare och yrkesutövare dra av i beskattningen?

Företagare med firmanamn, det vill säga enskilda näringsidkare, kan göra olika avdrag som minskar på företagets beskattningsbara inkomst.

Deklarera själv dessa avdragbara kostnader i skattedeklarationen för näringsverksamhet:

Dessa avdrag beräknar Skatteförvaltningen automatiskt: 

Kontrollera dock uppgifterna i beskattningsbeslutet.

Dessa kostnader får du inte dra av

Som kostnader i näringsverksamheten kan du inte dra av

  • böter, påföljdsavgifter och inte heller andra avgifter av sanktionskaraktär
  • lön som du betalat till din make, maka eller till ditt barn som fyllt högst 14 år under skatteåret (om maken/makan arbetar inom näringsverksamheten, kan näringsinkomsten delas mellan makarna i skattedeklarationen för näringsverksamhet).
  • värdet på ditt eget arbete eller privata uttag av pengar från företagets kassa eller bankkonto (företagare kan inte betala lön till sig själv)
Sidan har senast uppdaterats 20.1.2020