Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företagaravdraget i beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare eller yrkesutövare, det vill säga enskilda näringsidkare, beviljas ett företagaravdrag på 5 % från sin inkomst av näringsverksamhet. Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget på dina vägnar. Du ser avdragsbeloppet på ditt beskattningsbeslut.

Så här beräknas avdraget

Skatteförvaltningen gör företagaravdraget på 5 % från resultatet av näringsverksamheten för skatteåret för rörelseidkaren eller yrkesutövaren efter att de fastställda förlusterna från tidigare år först dragits av. Företagaravdraget görs innan företagsinkomsten delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Man får företagaravdraget endast från vinsten av näringsverksamhet och avdraget kan inte vara större än vinsten. Företagaravdraget ökar alltså inte skatteårets förlust.

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2020