Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förluster - rörelseidkare eller yrkesutövare

Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare och ditt företag går med förlust kan förlusten av näringsverksamheten antingen

  • fastställas som förlust i näringsverksamhetens förvärvskälla eller
  • överföras för att dras av från kapitalinkomsterna. 

En fastställd förlust kan dras av under kommande år

Skatteförvaltningen fastställer ditt företags förlust som förlust i näringsverksamhetens förvärvskälla om du inte separat har krävt att förlusten ska dras av från kapitalinkomsterna.

En fastställd förlusta dras av från näringsverksamhetens resultat under de 10 följande skatteåren. Skatteåret består av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Om det under något kalenderår inte går ut en enda räkenskapsperiod beaktas ett sådant kalenderår inte när tidsfristen på tio år beräknas.

Ange inte förluster från tidigare år i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen drar av de fastställda förlusterna automatiskt. I beskattningsbeslutet ser du förlusterna från tidigare år som dragits av från näringsverksamhetens resultat.

Förlusten kan överföras för att dras av från samma års kapitalinkomster

Du kan också välja att skatteårets förlust av näringsverksamheten dras av från kapitalinkomsterna delvis eller i sin helhet. Yrka på avdrag innan den verkställda beskattningen för skatteåret slutförs. Slutdatumet för beskattningen varierar från kund till kund. Du ser dagen då din beskattning slutförs i MinSkatt och ditt beskattningsbeslut. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober.

Förluster dras av från kapitalinkomsterna efter att utgifterna för inkomstens förvärvande dragits av men före räntorna. Om en förlust av näringsverksamheten fastställts som förlust i förvärvskällan för näringsverksamhet får den senare inte dras av från kapitalinkomsterna. Ett undantag är om du lägger ned näringsverksamheten. Då kan även de fastställda förlusterna av näringsverksamheten dras av från dina kapitalinkomster.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om skatteårets resultat av näringsverksamheten uppvisar förlust, visas punkten Avdrag av förluster från kapitalinkomster i MinSkatt.

Svara Ja om du yrkar på att näringsverksamhetens förlust eller en del av den ska dras av från skatteårets kapitalinkomster.

Ange dessutom näringsverksamhetens förlustbelopp som du vill att ska dras av från kapitalinkomsterna.

Förlust kan fördelas mellan makar

Om du idkar näringsverksamhet tillsammans med din maka eller make kan ni yrka på att skatteårets förlust av näringsverksamheten dras av från era kapitalinkomster i sin helhet eller delvis. Ni ska framställa yrkandet tillsammans före slutdatumet för beskattningen (beskattningen för makar slutförs alltid samtidigt). Yrkandet kan framställas i skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om skatteårets resultat av näringsverksamheten uppvisar förlust, visas punkten Avdrag av förluster från kapitalinkomster i MinSkatt.

Svara Ja om du yrkar på att näringsverksamhetens förlust eller en del av den ska dras av från skatteårets kapitalinkomster.

Ange dessutom näringsverksamhetens förlustbelopp som du vill att ska dras av från kapitalinkomsterna.

Yrkandet är gemensamt för företagarmakar om de idkar näring tillsammans.

Ange den procentuella andelen även i fasen Bakgrundsinformation, i punkten Fördelning av företagsinkomsten mellan företagarmakar, arbete i rörelsen.

Skatteförvaltningen fördelar den fastställda förlusten mellan makarna i förhållande till deras respektive arbetsinsatser.

Du har fått inkomst av en näringssammanslutning eller av din makas eller makes näringsverksamhet

Om du är en rörelseidkare eller yrkesutövare och du därtill har en andel i en näringssammanslutning beräknas i beskattningen även näringsinkomsten av sammanslutningen med i näringsverksamhetens förvärvskälla. Likaså beräknas en näringsinkomst som du har fått av din maka eller make med i näringsverksamhetens förvärvskälla.

Om din egen näringsverksamhet går med förlust under skatteåret eller om du har fastställda förluster för tidigare år kan de dras av från den inkomst som du fått av näringssammanslutningen. Om du får inkomst av din makas eller makes näringsverksamhet avdras din förlust för skatteåret eller tidigare år även från denna inkomst. 

När förlusten av näringsverksamheten för skatteåret dragits av från dessa inkomster fastställs den återstående förlusten som förlust av förvärvskällan för näringsverksamhet eller överförs enligt ditt yrkande till att dras av från kapitalinkomsterna.

Se anvisningen

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2022