Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Driftsreservering

Driftsreserveringen är en frivillig reservering med hjälp av vilken rörelseidkare eller yrkesutövare kan överföra beskattningsbara inkomster av näringsverksamhet för att beskattas under senare år. 

Du kan göra en driftsreservering om du har betalat förskottsinnehållningspliktiga löner under skatteåret. Driftsreserveringen kan dras av i beskattningen om reserveringen också gjorts i bokföringen. Reserveringens maximibelopp beräknas en gång om året enligt det utbetalda lönebeloppet.

Deklarera driftsreserveringen i skattedeklarationen för näringsverksamhet i MinSkatt på fliken Intäkter.

Driftsreserveringen bevaras i bokföringen tills man upplöser reserveringen. Reserveringen måste räknas som intäkt senast då verksamheten läggs ner.

Ange beloppet av reserveringen i skattedeklarationen varje år. Ange också ändringar som sker i beloppet av driftsreserveringen:

  • Om driftsreserveringen ökar ska du ange det i punkten Ökning av reserver.
  • Om driftsreserveringen minskar ska du ange det i punkten Minskning av reserver.   

Maximibeloppet av driftsreservering

Driftsreserveringens maximibelopp ska räknas ut årligen. Det sammanlagda beloppet av oupplösta driftsreserveringar gjorda under skatteåret eller tidigare får utgöra högst 30 % av de förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats ut under de 12 månader som föregått räkenskapsperiodens utgång. Maximibeloppet av driftsreserveringen är inte bundet till räkenskapsperiodens längd utan enbart till de löner som betalats ut under de 12 senaste månaderna.

Exempel 1: Företagets räkenskapsperiod är 1.5.2022–30.4.2023. Maximibeloppet av driftsreserveringen beräknas på basis av de löner som betalats ut under 1.5.2022–30.4.2023.

Exempel 2: Företagets räkenskapsperiod är 1.11.2022–31.12.2023. Eftersom räkenskapsperioden undantagsvis avviker från 12 månader, ska du beräkna driftsreserveringen på basis av de löner som du betalat ut under de 12 månader som föregått räkenskapsperiodens utgång, det vill säga 1.1.–31.12.2023.

Exempel 3: Du har betalat ut 100 000 euro i löner under räkenskapsperioden 1.5.2022–30.4.2023 (12 månader). Den oupplösta driftsreserveringen för skatteåret 2023 kan vara högst 30 000 euro (30 % av 100 000 euro).

Ändring i eller upplösning av driftsreserveringen under skatteåret

  • Du kan öka den driftsreservering som du tidigare gjort om beloppet av de löner som du betalat ut tillåter det.
  • Om du har betalat ut ett mindre belopp av löner än tidigare måste du minska på den driftsreservering som du gjort tidigare.

Om du lägger ner näringsverksamheten eller ändrar bolagsformen till aktiebolag, ska du upplösa driftsreserveringen. Ange den upplösta driftsreserveringen i skattedeklarationen för näringsverksamhet i punkten Minskning av reserver.

Exempel 4: Driftsreserveringen var 30 000 euro (på basis av löner för 100 000 euro) år 2022. Du har betalat ut 80 000 euro i löner under 2023. Driftsreserveringen får vara högst 24 000 euro för 2023. Ange som intäkt minskningen av driftsreserveringen (6 000 euro) i skattedeklarationens punkt Minskning av reserver.

Exempel 5: Driftsreserveringen var 30 000 euro (på basis av löner för 100 000 euro) år 2022. Du har betalat ut 110 000 euro i löner under 2023. Driftsreserveringen får vara högst 33 000 euro för 2023. Anteckna ökningen av driftsreserveringen (3 000 euro) som kostnad i skattedeklarationens punkt Ökning av reserver.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024