62 Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (3050r)

Med denna blankett anmäls avskrivningar, reserveringar och värdeförändringar i näringsverksamheten, jordbruket och i personlig förvärvskälla.

Blanketten ska fyllas i alltid då den skattskyldige har anläggningstillgångar, även om avskrivningar och reserveringar inte hade gjorts under skatteåret.

Använd e-tjänster

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT