Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

62 Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (3050r)

Med denna blankett anmäls avskrivningar, reserveringar och värdeförändringar i näringsverksamheten, jordbruket och i personlig förvärvskälla. Blanketten ska fyllas i alltid då den skattskyldige har anläggningstillgångar, även om avskrivningar och reserveringar inte hade gjorts under skatteåret.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Observera: Om du deklarerar i MinSkatt ska du inte separat lämna pappersblanketter. I MinSkatt lämnar du blankettuppgifterna med en elektronisk specifikation som ingår i skattedeklarationen. Om du deklarerar via Ilmoitin.fi ska du returnera bilageblanketterna med huvudblanketten. När du deklarerar på nätet ska du inte skicka pappersblanketter.

Om du lämnar skattedeklarationen på papper

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024