Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

62 Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (3050r)

Med denna blankett anmäls avskrivningar, reserveringar och värdeförändringar i näringsverksamheten, jordbruket och i personlig förvärvskälla.

Blanketten ska fyllas i alltid då den skattskyldige har anläggningstillgångar, även om avskrivningar och reserveringar inte hade gjorts under skatteåret.

Deklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt eller som en fil via Ilmoitin.fi.

Om du deklarerar på nätet behöver du inte returnera pappersblanketterna.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023