Maahantuonnin arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti

Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevan maahantuojan on ilmoitettava ja maksettava tavaroiden maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Anna tiedot arvonlisäveroilmoituksella OmaVerossa. Ilmoita suoritettava vero ja vähennettävä vero samassa Ilmoituksessa. Kohdenna ilmoitus tullauspäivän mukaan eli sille verokaudelle jonka aikana tullauspäätös on annettu. OmaVeron kautta pääset myös maksamaan arvonlisäveron.

Esimerkki: Tavaran maahantuonnin kohdistaminen
Tullauspäätöksessä oleva tullauspäivä on 21.1.2018, joten tullauspäätös on annettu tammikuussa. Maahantuonnin arvonlisäverotiedot ilmoitetaan tammikuun arvonlisäveroilmoituksessa, joka on annettava viimeistään 12. maaliskuuta.  Maahantuoja ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa veron perusteen, veron määrän ja mahdollisen vähennyksen, jos tavara tulee vähennyskelpoiseen käyttöön.

Esimerkki: Tavaran maahantuonnin ilmoittaminen
Tulli on antanut tavarasta tullauspäätöksen tammikuussa 2018. Ilmoita tiedot tammikuun arvonlisäveroilmoituksessa. Ilmoituksen määräpäivä on 12.3.2018.

Laske tavaran maahantuonnin arvonlisävero tullausarvon perusteella. Tullausarvo on ilmoitettu Tullin vahvistamassa tullauspäätöksessä.

Ilmoita maahantuonnin vero ja veron peruste arvonlisäveroilmoituksessa seuraavissa kohdissa:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta.

Jos maahantuodut tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ilmoita vähennettävä vero kohdassa

  • Verokauden vähennettävä vero.

Esimerkki: Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen
Yritys on tuonut tavaroita Suomeen markkinointia varten. Tullauspäätöksen hyväksymispäivä on 25.3.2018. Tavarat on hankittu yrityksen verollista liiketoimintaa varten, joten yrityksellä on oikeus vähentää arvonlisävero. Yritys ilmoittaa tavaroiden maahantuonnin veron perusteen ja veron arvonlisäveroilmoituksen kohdissa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” ja ”Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta”. Koska tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, yritys ilmoittaa arvonlisäveron myös kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.

Lue lisää

Tullauspäätöksen tiedot arvonlisäveron ilmoittamista varten

Voit hakea OmaVerossa maahantuonnin vertailutietoja tullauspäätöksittäin. Pääset hakemaan tietoja kohdasta Kaikki toiminnot - Maahantuonnin arvonlisäveron vertailutiedot.

Voit hakea tietoja valitsemaltasi ajanjaksolta esimerkiksi verokauden tai tullauspäätöksen mukaan. Hakuehtoina voit käyttää myös asiamiehen nimeä, tullauspäätöksen numeroa ja tullausarvoa. Lataa tiedostona -painikkeella voit ladata hakutulokset myös omalle koneelle csv-tiedostona.

Voit suodattaa hakutuloksen tietoja esimerkiksi tullauspäätöksen numeron mukaan (Suodata -toiminto). Kun valitset hakutuloksista tullauspäätöksen numeron, valitun tullauspäätöksen tiedoista näytetään tarkempi erittely, esimerkiksi tieto lisämenettelystä. 

Huomaa, että yritysten Tullille antamat tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat. Uudistus koskee tulli-ilmoituksia, joilla yritykset ilmoittavat tavaran luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen. Tulli ottaa uudistetut tulli-ilmoitukset käyttöön 19.4.2021. Tuonti-ilmoitusten perusteella tehtäviin tullauspäätöksiin tulee uudistuksen myötä muutoksia. Nämä muutokset näkyvät myös OmaVerossa. Esimerkiksi tulli-ilmoituksissa käytettävät lisämenettelykoodit muuttuvat. Lue lisää uudistuksesta Tullin verkkosivuilta.

Näet tullauspäätösten mukaiset tiedot lisäksi yhteissummana OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella verokausikohtaisesti (Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonneista). Yhteissumma koostuu verokauden tullauspäätösten tullausarvoista, Tullin kantamista tulleista, veroista ja muista maksuista. Arvonlisäveroilmoituksella näet myös tarkemmat tiedot maahantuonneista tullauspäätöksittäin (Näytä tarkemmat tiedot -painike).

Tarkemmat tuontikohtaiset tullauspäätöksen tiedot on mahdollista saada suoraan kirjanpito-ohjelmistoon tai Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Tuontikohtaisista tiedoista on saatavissa tietyt tullauspäätöksen tiedot, kuten tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo. Ota yhteyttä ohjelmistotoimittajaasi selvittääksesi miten saat tiedot suoraan kirjanpito-ohjelmistoosi. Ilmoitin.fi:n kautta tiedot on mahdollista saada käyttöön myös ilman kirjanpito-ohjelmistoa. Lue lisää miten saat tiedot Ilmoitin.fi:n kautta.

Miten virheellinen ilmoitus korjataan?

Jos huomaat veroilmoituksessa virheen esimerkiksi veron perusteessa tai veron määrässä, tiedot on korjattava. Tee korjaus antamalla kokonaan uusi veroilmoitus (ns. korvaava veroilmoitus) siltä verokaudelta, jonka tiedoissa virhe on. Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen. Anna uudessa ilmoituksessa kaikki arvonlisäveron tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Esimerkki: Yritys on tuonut tavaraa maahan ja saanut Tullista tullauspäätöksen. Tullauspäivä on 15.3.2018. Jälkikäteen ilmoittaja huomaa, että tulli-ilmoituksessa tavaralle on ilmoitettu väärä nimike. Yritys korjaa aiemmin tehtyä tulli-ilmoitusta. Nimikemuutos vaikuttaa tullimaksuun niin, että tullimaksu suurenee. Yritys saa Tullista oikaistun tullauspäätöksen. Oikaistu tullauspäätös vaikuttaa myös veron perusteen laskemiseen. Yrityksen on korjattava arvonlisäveroilmoitusta. Yritys antaa uuden ilmoituksen ja kohdistaa sen alkuperäisen tullauspäivän mukaan (15.3.2018). Tässä ns. korvaavassa ilmoituksessa yritys korjaa maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän ja antaa myös kaikki muut kohdekauden arvonlisäverotiedot uudelleen.

Lisätietoa Tullin sivuilta:

Lue lisää arvonlisäveroilmoituksen korjaamisesta