Näin ilmoitat ja maksat maahantuonnin arvonlisäveron

Alv-rekisterissä olevan maahantuojan pitää ilmoittaa ja maksaa tavaroiden maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella.

Toimi näin:

1

Laske maahantuonnin alv:n peruste ja veron määrä

Laske ensin maahantuonnin arvonlisäveron peruste. Laske perusteeseen muun muassa:

  • tullausarvo
  • tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut
  • maahantuontiin liittyvät kustannukset.

Laske sen jälkeen maahantuonnin arvonlisäveron määrä veron perusteesta. Käytä Suomen alv-kantoja.

Veron määrä = veron peruste x verokanta (24%, 14% tai 10%)

Lue lisää:

2

Ilmoita maahantuonnin alv

Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksella OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Kohdista tiedot ensitullauspäätökseen merkityn tullauspäivän
mukaiselle alv-ilmoitukselle eli sen verokauden ilmoitukselle, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Näet tullauspäivän uuden tulliselvitysjärjestelmän mukaisissa ensitullauspäätöksissä kohdassa "Luovutus vapaaseen liikkeeseen".

Ilmoita maahantuonnin arvonlisävero ja veron peruste seuraavissa kohdissa:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta.

Jos maahantuodut tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ilmoita vähennettävä vero samalla ilmoituksella kohdassa "Verokauden vähennettävä vero".

3

Maksa maahantuonnin alv

Voit myös maksaa veron OmaVerossa. Jos maksat veron esim. verkkopankissa, muista käyttää oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Maksutiedot voit tarkistaa OmaVerossa.

Siirry Omaveroon

Esimerkki: Tavaran maahantuonnin kohdistaminen ja ilmoituksen määräpäivä

Ensitullauspäätöksessä oleva tullauspäivä on 21.1.2021, joten tullauspäätös on annettu tammikuussa. Ilmoita tiedot tammikuun arvonlisäveroilmoituksessa, joka on annettava viimeistään 12. maaliskuuta. Ilmoita arvonlisäveroilmoituksessa veron peruste, veron määrä ja mahdollinen vähennys, jos tavara tulee vähennyskelpoiseen käyttöön.

Tarkista tullauspäätöksen tiedot arvonlisäveron ilmoittamista varten

Voit hakea maahantuonnin vertailutietoja tullauspäätöksittäin OmaVerossa (Toiminnot » Yritystoiminta » Maahantuonnin arvonlisäveron vertailutiedot). Vertailutietoja voi käyttää apuna arvonlisäveron perusteen ja veron määrän laskemisessa. Tarkista kuitenkin aina, että vertailutiedot ovat oikein. 

Voit hakea tietoja valitsemaltasi ajanjaksolta esimerkiksi verokauden tai tullauspäätöksen mukaan. Hakuehtoina voit käyttää myös

  • asiamiehen nimeä
  • tullauspäätöksen numeroa
  • tullausarvoa.

Voit myös ladata hakutulokset omalle koneelle csv-tiedostona (Lataa tiedostona -painike).

Voit suodattaa hakutuloksen tietoja esimerkiksi tullauspäätöksen numeron mukaan (Suodata -toiminto). Kun valitset hakutuloksista tullauspäätöksen numeron, valitun tullauspäätöksen tiedoista näytetään tarkempi erittely, esimerkiksi tieto lisämenettelystä.

Näet tullauspäätösten mukaiset tiedot lisäksi yhteissummana arvonlisäveroilmoituksella verokausikohtaisesti (Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonneista). Yhteissumma koostuu verokauden tullauspäätösten tullausarvoista, Tullin kantamista tulleista, veroista ja muista maksuista. Arvonlisäveroilmoituksella näet myös tarkemmat tiedot maahantuonneista tullauspäätöksittäin (Näytä tarkemmat tiedot -painike).

Tarkemmat tuontikohtaiset tullauspäätöksen tiedot on mahdollista saada suoraan kirjanpito-ohjelmistoon. Tuontikohtaisista tiedoista on saatavissa tietyt tullauspäätöksen tiedot, kuten tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo. Ota yhteyttä ohjelmistotoimittajaasi ja selvitä miten saat tiedot suoraan kirjanpito-ohjelmistoosi.

Tiedot on mahdollista saada käyttöön myös ilman kirjanpito-ohjelmistoa Ilmoitin.fi:n kautta.
Lue lisää tietojen kyselystä Ilmoitin.fi:n kautta.

Yritysten tuonnin tulli-ilmoitukset ovat uudistuneet 19.4.2021

Uudistus koskee tulli-ilmoituksia, joilla yritykset ilmoittavat Tullille tavaran luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen. Muun muassa tulli-ilmoituksissa käytettävät lisämenettelykoodit ovat muuttuneet. Muutokset vaikuttavat myös tuonti-ilmoitusten perusteella tehtäviin tullauspäätöksiin.

Uudistus vaikuttaa myös OmaVeron vertailutietoihin. Jos kyseessä on esimerkiksi tuonti toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tai Suomen ja Ahvenanmaan välinen tuonti (ns. verorajatullaus), OmaVeron vertailutiedoissa tullausarvona näkyy aina 0 euroa. OmaVeron vertailutiedoissa ei myöskään aina näy tullausarvoa esimerkiksi vähäarvoisten tavaroiden tullauksissa. Lue lisää Tullin tiedotteesta

Jos tullausarvo ei näy OmaVerossa, sinun pitää selvittää se itse arvonlisäveron perusteen laskemista varten.

Miten virheellinen ilmoitus korjataan?

Jos huomaat veroilmoituksessa virheen esimerkiksi veron perusteessa tai veron määrässä, tiedot on korjattava. Tee korjaus antamalla kokonaan uusi veroilmoitus (ns. korvaava veroilmoitus) siltä verokaudelta, jonka tiedoissa virhe on. Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen. Anna uudessa ilmoituksessa kaikki arvonlisäveron tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Esimerkki: Yritys on tuonut tavaraa maahan ja saanut Tullista tullauspäätöksen. Tullauspäivä on 15.1.2022. Yritys on ilmoittanut maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän tammikuun 2022 alv-ilmoituksella. Jälkikäteen ilmoittaja huomaa, että tulli-ilmoituksessa tavaralle on ilmoitettu väärä nimike. Yritys korjaa aiemmin tehtyä tulli-ilmoitusta. Nimikemuutos vaikuttaa tullimaksuun niin, että tullimaksu suurenee.

Yritys saa Tullista oikaistun tullauspäätöksen. Oikaistu tullauspäätös vaikuttaa myös veron perusteen laskemiseen. Yrityksen on korjattava arvonlisäveroilmoitusta. Yritys antaa uuden alv-lmoituksen ja kohdistaa sen alkuperäisen tullauspäivän mukaan tammikuulta annettavalle ilmoitukselle. Tässä ns. korvaavassa ilmoituksessa yritys korjaa maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän ja antaa myös kaikki muut verokauden arvonlisäverotiedot uudelleen.

Lisätietoa Tullin sivuilta: