Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Näin ilmoitat maahantuonnin arvonlisäveron

Jos yrityksesi maahantuo tavaroita ja on alv-rekisterissä, ilmoita tavaroiden maahantuontia koskevat tiedot arvonlisäveroilmoituksella oma-aloitteisesti.

Toimi näin:

1

Laske maahantuonnin alv:n peruste ja veron määrä

Laske ensin maahantuonnin arvonlisäveron peruste. Laske siihen muun muassa tullausarvo, maahantuonnin kustannukset sekä Tullin kantamat tullit, verot ja maksut.

Lue ohjeet veron perusteen laskemisesta tämän sivun kohdasta Usein kysyttyä.

Laske sen jälkeen maahantuonnin arvonlisäveron määrä:

Veron määrä = veron peruste x verokanta (24 %, 14 % tai 10 %)

Maahantuotavien tavaroiden arvonlisävero on yleensä 24 %. Tarkista verokannat sivulta Arvonlisäveroprosentit. Huom. Alennettuja verokantoja sovelletaan mm. elintarvikkeiden ja taide-esineiden maahantuontiin. Lue lisää myös Tullin sivuilta. 

2

Ilmoita arvonlisävero

Ilmoita maahantuonnin tiedot arvonlisäveroilmoituksessa yhdessä verokauden muiden alv-tietojen kanssa. Anna arvonlisäveroilmoitus OmaVerossa.

Tarkempia ilmoitusohjeita on tämän sivun kohdassa Usein kysyttyä.

Siirry OmaVeroon

3

Maksa arvonlisävero

Voit maksaa verokauden arvonlisäveron OmaVerossa. Jos maksat veron esimerkiksi verkkopankissa, muista käyttää oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Viitenumeron ja muut maksutiedot voit tarkistaa OmaVerossa.

Siirry Omaveroon

Usein kysyttyä:

Tavaran maahantuonnissa arvonlisäveron perusteen pohjana on yleensä tullausarvo. Lisätietoa tullausarvosta on Tullin sivuilla. Siihen pitää lisätä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset, esimerkiksi vakuutusmaksut ja kuljetuskulut. Huomaa, että esimerkiksi osa kuljetuskustannuksista saattaa sisältyä tullausarvoon. Tällaisia kustannuksia ei enää erikseen lasketa veron perusteeseen.

Laske maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen muun muassa:

 • Yleensä: tullausarvo
 • Tullit, muut verot ja maksut
  • verot ja maksut, jotka on kannettu tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle
  • valmistevero silloin, kun sitä varten on myönnetty maksunlykkäystä eikä se siksi ole mukana tullauspäätöksessä
  • Suomen ulkopuolelle maksettavat verot ja maksut.
 • Maahantuontiin liittyvät kustannukset
  • rahtikustannukset, kuten kuljetus-, lastaus-, purku-, ja vakuutuskustannukset
  • muut kustannukset, kuten huolintapalkkio sekä satamassa perittävät tavaramaksut.

Lue tarkemmat laskentaohjeet sivulta Maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Veron perusteeseen lasketaan kaikki maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti.

Jos maahantuojalla on tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen Suomessa tai muualla EU:ssa sijaitsevaan määräpaikkaan, myös tähän liittyvät kustannukset lisätään arvonlisäveron perusteeseen.

Esimerkki: veron peruste
Arvonlisäverovelvollinen yritys tuo tavaraa Kiinasta Helsinkiin. Myyjä on maksanut rahti-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset Helsingissä olevaan määräsatamaan asti. Myyjä veloittaa nämä kustannukset kauppahinnassa. Sen jälkeen kuljetus jatkuu Tampereelle, joka on tavaran lopullinen tiedossa oleva määräpaikka.

Tavaran tullausarvo on tullauspäätöksen mukaan 12 550 euroa. Tullausarvo sisältää myyjän kauppahinnassa veloittamat rahti-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset. Tullit sekä muut Tullin kantamat maksut ovat yhteensä 623,75 euroa. Lastin purkamisesta ja lastaamisesta rekkoihin sekä kuljetuksesta Helsingistä Tampereelle tulee kustannuksia yhteensä 1 926,25 euroa.

Maahantuonnin arvonlisäveron veron peruste on 15 100 euroa (tullausarvo 12 550 e + tullit 623,75 e + lastin purku-, lastaus- sekä kuljetuskustannukset 1 926,25 e).

Esimerkki: rahdin jakaminen eri verokannan alaisille tavaroille
Elinkeinonharjoittaja tuo eri verokantoihin kuuluvia tavaroita Suomeen. Yleisen verokannan (24 %) tavaroiden tullausarvo on 1 000 euroa ja 10 %:n verokantaan kuuluvien tavaroiden tullausarvo 1 500 euroa. Lähetyksen tavaroiden tullausarvo on siis yhteensä 2 500 euroa.

Lähetyksen kotimaan rahti on 80 euroa. Yleisen verokannan (24 %) tavaroiden osuus rahtikuluista saadaan selville jakamalla näiden tavaroiden arvo (1 000 e) kaikkien tavaroiden arvolla (2 500 e). Suhdeluku on 1 000 e / 2 500 e = 0,40. Rahdin osuus on 0,40 x 80 e = 32 euroa. Elinkeinonharjoittaja lisää nämä rahtikulut (32 euroa) arvonlisäveroilmoituksen kohtaan "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”. Arvonlisäveron osuus (24 %) on 32 e x 0,24 = 7,68 e. Se ilmoitetaan kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”.

Alemman verokannan (10 %) tavaroiden osuus lähetyksestä on 1 500 euroa. Tämä jaetaan lähetyksen kokonaisarvolla, joka on 2 500 euroa. Suhdeluku on 1 500 e / 2 500 e = 0,60. Osuus rahdista on 0,60 x 80 e = 48 euroa. Elinkeinonharjoittaja lisää 48 euroa arvonlisäveroilmoituksen kohtaan ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”. Arvonlisäveron osuus eli 10 % veron perusteeseen sisällytettävästä kotimaan rahdista on 48 e x 0,10 = 4,80 e. Se lasketaan mukaan kohtaan ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”.

 

Ilmoita tiedot sen verokauden (eli sen kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden) alv-ilmoituksessa, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Uuden tulliselvitysjärjestelmän mukaisissa tullauspäätöksissä tullauspäivä näkyy päätöksen ylälaidassa otsikon "Tullauspäätös" alapuolella.

Ilmoita maahantuonnin arvonlisävero ja veron peruste seuraavissa kohdissa:

 • Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta
 • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta.

Jos maahantuodut tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ilmoita vähennettävä vero saman ilmoituksen kohdassa "Verokauden vähennettävä vero".

Esimerkki: Tullauspäätös on annettu tammikuussa 21.1.2022. Ilmoita maahantuonnin arvonlisäveron tiedot Verohallinnolle tammikuulta annettavalla arvonlisäveroilmoituksella. Jos verokausi on kuukausi, tammikuun arvonlisäveroilmoitus pitää antaa viimeistään 12.3.

Ilmoita arvonlisäveroilmoituksessa veron peruste, veron määrä ja mahdollinen vähennettävä arvonlisävero, jos tavara tulee vähennyskelpoiseen käyttöön.

Jos tuot tavaroita maahan toisesta EU-jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle, ilmoita tiedot aina sen verokauden alv-ilmoituksessa, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Voit hakea OmaVerosta Tullilta saatuja tavaroiden maahantuonnin vertailutietoja ja käyttää niitä apuna arvonlisäveron perusteen ja veron määrän laskemisessa. Tarkista kuitenkin aina, että vertailutiedot ovat oikein. Jos tullauspäätöksen tiedoissa on korjattavaa, ole yhteydessä Tulliin (tulli.fi).

Näet tullauspäätösten mukaiset tiedot yhteissummana kunkin verokauden arvonlisäveroilmoituksessa (kohdassa Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonneista). Yhteissumma koostuu verokauden tullauspäätösten tullausarvoista, Tullin kantamista tulleista, veroista ja muista maksuista. Voit katsoa myös tarkemmat tiedot maahantuonneista tullauspäätöksittäin (Näytä tarkemmat tiedot -painike).

Huomaa, että maahantuonnin arvonlisäveron peruste on yleensä aina suurempi kuin OmaVerossa näkyvä vertailutieto. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveron perusteeseen lasketaan mukaan tavaran maahantuontiin liittyviä kustannuksia, kuten kuljetuskustannukset, jotka eivät sisälly Tullilta saatuun vertailutietoon. Lue tarkemmin mukaan laskettavista eristä ohjeesta Maahantuonnin arvonlisäveron peruste.

Voit hakea maahantuonnin vertailutietoja myös tullauspäätöksittäin OmaVerossa (Veroasiat » Yritystoiminta » Maahantuonnin arvonlisäveron vertailutiedot).

Tietoja voi hakea valitulta ajanjaksolta esimerkiksi verokauden tai tullauspäivän mukaan. Hakuehtoina voi käyttää myös

 • asiamiehen nimeä
 • tullauspäätöksen numeroa
 • tullausarvoa.

Hakutulokset voi myös ladata omalle koneelle csv-tiedostona (Lataa tiedostona -painike).

Voit suodattaa hakutuloksen tietoja esimerkiksi tullauspäätöksen numeron mukaan (Suodata-toiminto). Kun valitset hakutuloksista tullauspäätöksen numeron, valitun tullauspäätöksen tiedoista näytetään tarkempi erittely, esimerkiksi tieto lisämenettelystä.

Halutessasi voit saada tarkemmat tuontikohtaiset tullauspäätöksen tiedot OmaVeron lisäksi myös suoraan yrityksesi kirjanpito-ohjelmistoon. Saatavissa ovat tietyt tiedot, kuten tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo. Ota yhteyttä ohjelmistotoimittajaasi ja selvitä, miten saat tiedot kirjanpito-ohjelmistoon.

Tiedot voi saada käyttöön myös ilman kirjanpito-ohjelmistoa Ilmoitin.fi:n kautta.
Lue lisää tietojen kyselystä Ilmoitin.fi:n kautta.

Huom: Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuivat huhtikuussa 2021. Uudistus koski tulli-ilmoituksia, joilla yritykset ilmoittavat Tullille tavaran luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen. Muun muassa tulli-ilmoituksissa käytettävät lisämenettelykoodit muuttuivat. Uudistuksella oli vaikutuksia myös OmaVeron vertailutietoihin.

 • Jos kyseessä on esimerkiksi tuonti toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tai Suomen ja Ahvenanmaan välinen tuonti (ns. verorajatullaus), OmaVeron vertailutiedoissa tullausarvona näkyy aina 0 euroa. OmaVeron vertailutiedoissa ei myöskään aina näy tullausarvoa esimerkiksi vähäarvoisten tavaroiden tullauksissa. 

Jos tullausarvo ei näy OmaVerossa, sinun pitää selvittää se itse arvonlisäveron perusteen laskemista varten. 

Jos huomaat arvonlisäveroilmoituksessa virheen esimerkiksi veron perusteessa tai veron määrässä, korjaa tiedot viipymättä. Korjaa virhe antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Korvaava ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan, joten sinun pitää antaa ilmoituksessa uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat jo aiemmassa ilmoituksessa oikein.

Esimerkki: Yritys on tuonut tavaraa maahan ja saanut Tullista tullauspäätöksen. Tullauspäivä on 15.1.2022. Yritys on ilmoittanut maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän tammikuun 2022 alv-ilmoituksella. Jälkikäteen ilmoittaja huomaa, että tulli-ilmoituksessa tavaralle on ilmoitettu väärä nimike. Nimikemuutos vaikuttaa tullimaksuun niin, että tullimaksu suurenee. Koska yritys on jo saanut tullauspäätöksen, sen pitää tehdä tullauspäätöksestä oikaisupyyntö. Lisätietoa oikaisupyynnöstä saat Tullin sivuilta (tulli.fi)

Yritys saa Tullista päätöksen oikaisupyyntöön. Oikaistu tullauspäätös vaikuttaa myös arvonlisäveron perusteen laskemiseen. Yritys antaa korvaavan alv-ilmoituksen ja kohdistaa sen alkuperäisen tullauspäivän mukaan tammikuulta 2022 annettavalle alv-ilmoitukselle. Korvaavassa ilmoituksessa yritys korjaa maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän ja antaa myös kaikki muut verokauden arvonlisäverotiedot uudelleen.

Jos liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt veron määrä on enintään 500 euroa verokaudelta, voit kuitenkin korjata veron määrää seuraavan verokauden ilmoituksessa ilman, että annat siitä korvaavan ilmoituksen. Lue lisää: Miten arvonlisäveroilmoituksen tietoja korjataan?

Lisätietoa Tullin sivuilta:

Jos aiemmin EU:n ulkopuolelle viety tavara tuodaan Suomeen, tuonti voi olla tietyin edellytyksin tullitonta. Lisätietoa palautustavaroiden tullittomuuden edellytyksistä on Tullin sivuilla Palautustavaroiden tuonti (tulli.fi)

Palautustavaran maahantuonti voi olla arvonlisäverollista tai arvonlisäverotonta. Palautustavaran tuonti voi olla arvonlisäveroton vain, jos tuonti on tulliton. Lisäksi maahantuonnin arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavaroita ei ole myyty verotta EU:n ulkopuolelle tai Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita ei ole myyty EU:n ulkopuolella. Tuojan on näissä tilanteissa oltava sama henkilö kuin tavaroiden viejä. Mahdollisissa arvonlisäveron tulkintakysymyksissä asian ratkaisee Verohallinto.

Arvonlisäverovelvollisen maahantuojan pitää kuitenkin aina ilmoittaa palautustavaran maahantuonti Verohallinnolle, vaikka maahantuonti olisi arvonlisäveroton eikä veroa tarvitsisi suorittaa. Verottomien ja verollisten maahantuontien veron peruste lasketaan samalla tavalla. Maahantuonnin tiedot ilmoitetaan verokauden arvonlisäveroilmoituksessa yhdessä verokauden muiden alv-tietojen kanssa.

Jos palautustavaran maahantuonti on verotonta, ilmoita

 • maahantuonnin arvonlisäveron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta".
 • Ilmoita kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta" arvoksi 0,00 euroa (verottomille tuonneille ei lasketa suoritettavaa veroa).

Jos palautustavaran maahantuonti on verollista

Jos verottomuuden lisäedellytykset eivät täyty, tavaran maahantuonti on verollista, vaikka palautustavaran tuonti olisi tullitonta.

Esimerkki: A Oy:llä on ollut laite alv-vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Myöhemmin sama laite on viety Norjaan työsuoritusta varten syyskuussa 2021. Laite on Norjassa myyty toiselle suomalaiselle arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle yritykselle B Oy:lle, joka tuo sen takaisin Suomeen elokuussa 2022.

Yritys B antaa tuonnin tulli-ilmoituksen ja tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen. Maahantuonti on tullikoodeksin palautustavarasäännösten nojalla tullitonta. Koska laite on kuitenkin ollut Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä, maahantuonnin verottomuuden edellytykset eivät täyty. Maahantuonti on siis arvonlisäverollista.

B Oy ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot elokuulta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa:

 • arvonlisäveron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta"
 • maahantuonnista suoritettava vero kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta"
 • vähennettävä maahantuonnin arvonlisävero kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”, jos tuotavat tavarat on hankittu vähennyskelpoiseen käyttöön.

 

Maahantuonnista verovelvollinen on ilmoittaja eli yritys, henkilö tai muu toimija, jonka nimissä tulli-ilmoitus annetaan. Tulli-ilmoitukseen on merkittävä ilmoittajaksi se arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys, jonka liiketoiminnan käyttöön maahantuotava tavara tulee.

Ilmoittaja voi olla myös niin sanottu välillinen edustaja. Välillisessä edustuksessa edustaja toimii omissa nimissään päämiehen eli maahantuojan lukuun. Verovelvollinen on tällöin tavaran maahantuoja. Jos toimit välillisenä edustajana, merkitse tulli-ilmoitukseen maahantuojan Y-tunnus tai henkilötunnus. Käytä henkilötunnusta silloin, kun yksityishenkilö tuo tavaran yksityiseen käyttöön. Välillisessä edustuksessa Ahvenanmaa poikkeaa pääsäännöstä.

Jos esimerkiksi välillinen edustaja ilmoittaa tulli-ilmoituksessa virheellisesti maahantuojaksi jonkun muun yrityksen kuin sen, jonka vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tavara on ollut tarkoitus tuoda, tullauspäätökseen on haettava Tullilta oikaisua. Lue lisää muutoksenhausta Tullin sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2022