Maahantuonnin erityismenettely

Jos maahantuoja on syyllistynyt väärinkäytöksiin (tai todennäköisesti syyllistyy niihin), Verohallinto voi määrätä, että maahantuojan tekemiin tuonteihin sovelletaan erityismenettelyä. Tavaran maahantuojaa kuullaan aina ennen erityismenettelyyn asettamista.

Erityismenettelyssä tavaran maahantuojan on ilmoitettava ja maksettava maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle, ennen kuin maahantuoja saa tavarat Tullista. Maahantuoja saa Tullilta ilmoituksen tällaisesta Tulliin pysäytetystä tavarasta. Kun maahantuoja on antanut arvonlisäveroilmoituksen ja maksanut veron, Verohallinto ilmoittaa Tullille, että tavaran voi luovuttaa maahantuojalle.

Jos erityismenettelyssä oleva maahantuoja haluaa saada maahantuomansa tavarat haltuunsa mahdollisimman nopeasti, hän voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron Verohallinnolle erikseen heti tulli-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen, jo ennen yleistä arvonlisäveroilmoituksen ja maksun määräpäivää. Maahantuojan on myöhemmin annettava uusi arvonlisäveroilmoitus, joka korvaa aiemman. Tässä ns. korvaavassa arvonlisäveroilmoituksessa ilmoitetaan uudelleen maahantuonnin veron peruste ja veron määrä ja lisäksi mahdollinen vähennys sekä muut verokauden arvonlisäverotiedot.

Erityismenettelyssä oleva maahantuoja kohdistaa maahantuonnin arvonlisäveroilmoituksen poikkeuksellisesti sille verokaudelle, jonka aikana maahantuodun tavaran tullauspäätös on hyväksytty – eli tullauspäätöksen hyväksymispäivän mukaan ei siis tulli-ilmoituksen päivämäärän  mukaan.

Esimerkki: Erityismenettelyssä oleva yritys tuo tavaraa Suomeen. Tullauspäätöksen hyväksymispäivä on 10.6.2018. Tulli saa Verohallinnolta ilmoituksen siitä, että yritys on asetettu erityismenettelyyn. Yritys ilmoittaa viipymättä maahantuodun tavaran veron ja veron perusteen Verohallinnolle OmaVeron kautta. Nämä tiedot yritys laskee Tullista saamansa tullauspäätöksen perusteella. Tullauspäätöksen hyväksymispäivä on 10.6.2018, joten yritys kohdentaa arvonlisäveroilmoituksen kesäkuulle. Kun Verohallinto saa arvonlisäveroilmoituksen ja maksun, Verohallinto ilmoittaa Tullille, että tavaran voi luovuttaa yritykselle. Erityismenettelyyn asetetun yrityksen on annettava kesäkuulle vielä korvaava arvonlisäveroilmoitus, jossa ilmoitetaan kaikki kesäkuun arvonlisäverotiedot uudelleen viimeistään. Tämä ilmoitus on annettava viimeistään 12.8.2018.