Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Arvonlisäveroilmoituksen täyttöohje

Tämän ohjeen avulla voit antaa yrityksen arvonlisäveroilmoituksen. Metsänomistajille on oma ohje alv-ilmoituksen antamisesta.

Huomaa. Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa – esimerkiksi olet tilapäisesti keskeyttänyt toiminnan tai kausiluonteisessa toiminnassa on tauko.

Ilmoita OmaVerossa

Tee arvonlisäveroilmoitus OmaVerossa. Paperilomaketta voit käyttää vain poikkeustapauksissa. Linkin lomakkeeseen saat sivun lopusta.

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan).

 1. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat. Valitse sen jälkeen kohdasta Oma-aloitteiset verot linkki Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset.

 2. Klikkaa arvonlisäveron kohdalta Valitse kausi.

 3. Valitse linkki Tee ilmoitus sen verokauden kohdalta, jonka ilmoituksen haluat antaa. Esimerkki: Jos yrityksesi verokausi on kuukausi ja ilmoitat joulukuun 2021 arvonlisäveroa, valitse kausi 31.12.2021.

  Listassa näkyvät päättyneet verokaudet. Jos haluat antaa ilmoituksen kuluvalle tai tulevalle verokaudelle, saat näkyviin lisää kausia, kun valitset linkin Tulevat kaudet.

  Alv-ilmoituksessa on 2 vaihetta: Ilmoituksen tiedot sekä Esikatsele ja lähetä. Täytä vaiheessa 1 Ilmoituksen tiedot. Siirry tämän jälkeen vaiheeseen 2 Esikatsele ja lähetä: Tarkista, että tiedot ovat oikein ja lähetä ilmoitus valitsemalla painike Lähetä.

  Lue ohjeet, miten korjaat virheen aikaisemmin antamaasi alv-ilmoitukseen

Ilmoituksen täyttöohje

Jos yritykselläsi ei ole verokaudella lainkaan arvonlisäverollista toimintaa, ilmoita siitä näin:

 • OmaVerossa: Rastita kohta "Ei toimintaa verokaudella".
 • Paperilomakkeella: Merkitse nolla kohtaan "Maksettava vero".

Toiminnan keskeytymisestä voit antaa ilmoituksen etukäteen seuraavalta 6 kuukaudelta.

Huom. Älä anna ei toimintaa -ilmoitusta, jos yritykselläsi on 0-verokannan alaista myyntiä, johon liittyvien ostojen arvonlisäveron voi vähentää. Ilmoita myynti ilmoituksen kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto".  

Lue lisää: Jos arvonlisäverollinen toiminta päättyy kokonaan.

Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa – esimerkiksi olet tilapäisesti keskeyttänyt toiminnan tai kausiluonteisessa toiminnassa on tauko.

OmaVeron arvonlisäveroilmoituksessa kysytään, tilitätkö arvonlisäveron tällä verokaudella maksuperusteisesti. Oletusvastauksena on "Ei".

Muuta vastaukseksi Kyllä, jos olet kirjanpitovelvollinen ja olet valinnut arvonlisäverolle maksuperusteisen kohdistustavan. Maksuperusteisuus tarkoittaa, että kohdistat suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin olet saanut maksun ostajalta tai maksanut vähennykseen oikeuttavan oston.

Maksuperusteista tilitystapaa voivat käyttää esimerkiksi

 • yritykset, joiden liikevaihto on alle 500 000 euroa
 • yksityinen ammatin- ja liikkeenharjoittaja, joilla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös liikevaihdon määrästä riippumatta.

Lue lisää maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta

Jos ilmoitat arvonlisäveron tiedot paperilomakkeella, merkitse verokauden numero seuraavasti:

 • Jos verokausi on kuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljännesvuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.
 • Jos verokausi on kalenterivuosi, jätä kohta tyhjäksi.

Merkitse lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna.

Vero kotimaan myynnistä verokannoittain

Ilmoita Suomessa myytyjen tavaroiden ja palvelujen arvonlisäverot verokannoittain eriteltyinä.

Yleinen verokanta on 24 %. Alennetut verokannat ovat 14 % ja 10 %. Tarkista eri verokannat.

Esimerkki: Jos 24 %:n mukainen myynti ilman arvonlisäveroa on 19 310,00 e (= veron peruste), niin ilmoitettava 24 %:n vero on 24 % x 19 310,00 e = 4 634,40 euroa. Katso tarkemmin miten veron määrä lasketaan

Ilmoita näissä kohdissa myös esimerkiksi seuraavista eristä maksettava vero:

 • tavarat ja palvelut, jotka on otettu omaan käyttöön
 • käyttöomaisuuden myynti
 • myytävien tavaroiden tai palvelujen hintoihin liittyvä tuki, jonka myyjä saa tavaran myyntihinnan tai myydyn määrän perusteella
 • tavarat, jotka on ostettu ulkomaalaiselta, joka ei ole Suomessa alv-velvollinen, koska myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta
 • palvelut, jotka on ostettu ulkomaalaiselta, joka ei ole Suomessa alv-velvollinen, koska myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.
  • Ilmoita vain niiden EU-palveluostojen vero, joissa on kyse muista kuin yleissäännön mukaisista palveluista, esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvien palvelujen, henkilökuljetuspalveluiden tai matkatoimistopalveluiden vero. 
   Lue lisää myyntimaasäännöksistä ja yleissäännöksistä (ohjeen luku 7)
  • Ilmoita EU:n ulkopuolelta ostetuista palveluista suoritettava arvonlisävero riippumatta siitä, onko kyse yleissäännön mukaisesta palvelusta vai ei. 
 • ostetut päästöoikeudet, joiden myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta Suomessa eli ostaja suorittaa arvonlisäveron.
  • Huom: jos päästöoikeus on ostettu toisesta EU-maasta, ilmoita se kohdassa ”Vero palveluostoista muista EU-maista”
 • Suomessa tapahtuva tavaroiden etämyynti, jos etämyyntiä ei ilmoiteta Arvonlisäveron erityisjärjestelmässä.

Tässä ei ilmoiteta esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • tavaroiden maahantuonnista suoritettava vero – ilmoita vero kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta"
 • yleissäännön mukaisista palveluostoista maksettava vero – ilmoita vero kohdassa "Vero palveluostoista muista EU-maista" ja tällaisten palveluostojen määrä lisäksi kohdassa "Palveluostot muista EU-maista".
 • myynnit, jotka ilmoitetaan arvonlisäveron erityisjärjestelmässä: muiden EU-maiden kuluttajille myydyt tele- ja lähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut. Lue lisää sähköisten palvelujen myynneistä kuluttajille.
  • Huom.: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on laajentunut 1.7.2021 One Stop Shop -järjestelmäksi, joka kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut ja tavarat. Erityisjärjestelmässä ilmoitettavia myyntejä ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksella tässä kohdassa. Lue lisää: Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 alkaen

 • rakennusalan käännetyn verovelvollisuuden perusteella maksettavat verot, jotka ilmoitetaan kohdassa "Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostosta".

Vero ostoista ja maahantuonneista

Ilmoita verot muiden EU-maiden arvonlisäverovelvollisilta ostetuista tavaroista (= yhteisöhankinnoista).

Yhteisöhankinta tarkoittaa sitä, että tavara

 • ostetaan elinkeinonharjoittajalta, joka on toisessa EU-maassa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä
 • kuljetetaan myyjän tai ostajan toimeksiannosta Suomeen.

Veron määrän saat, kun kerrot verottoman hinnan sillä verokannalla, jota hankittuun tuotteeseen sovelletaan. Laske eri verokantojen (24 %, 14 % ja 10 %) mukaiset arvonlisäverot yhteen ja ilmoita yhteismäärä. 

Esimerkki: Yritys on tehnyt tavaraostoja muista EU-maista (yhteisöhankintoja) 18 000 eurolla. Hankitut tavarat ovat sellaisia, joihin sovelletaan 24 %:n verokantaa. Ilmoita veron määräksi 24 % x 18 000 euroa eli 4 320 euroa. Tämän yhteisöhankinnasta suoritettavan veron saa vähentää samoin perustein kuin Suomesta ostettuihin tavaroihin sisältyvät verot.

Jos vero on vähennyskelpoinen, ilmoita se myös kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Ilmoita yhteisöhankinnan hankintahinta kohdassa "Tavaraostot muista EU-maista".

Lue lisää: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ilmoita tässä verot muihin EU-maihin sijoittautuneilta arvonlisäverovelvollisilta ostetuista palveluista silloin, kun kyse on yleissäännön mukaisesta palvelun ostosta, jonka arvonlisävero maksetaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomeen.

Ilmoita tässä myös toisesta EU-maasta ostetusta päästöoikeudesta suoritettava vero.

Ilmoita muiden kuin yleissäännön mukaisten palveluostojen vero kohdassa "Vero kotimaan myynnistä verokannoittain", jos myyntimaa on Suomi.

Lue lisää myyntimaasäännöksistä ja yleissäännöksistä (ohjeen kohta 7).

Huom.! Jos yrityksesi ostaa Suomessa rakentamispalveluja tai ottaa vuokralle työvoimaa rakentamispalvelua varten, ja myyjä on toisesta EU-maasta, ilmoita vero kohdassa "Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista".

Veron määrän saat kertomalla palvelun verottoman ostohinnan sillä verokannalla, jota hankintaan sovelletaan. Laske eri verokantojen (24 %, 14 %, 10 %) mukaiset arvonlisäverot yhteen ja ilmoita summa.

Esimerkki: Palveluostot muista EU-maista ovat 10 000 euroa. Näihin palveluihin sovelletaan 24 %:n verokantaa. Veron määrä on 24 % x 10 000 euroa eli 2 400 euroa. Veron saa vähentää samoin perustein kuin veron, joka sisältyy Suomesta ostettuihin palveluihin. Se siis lasketaan mukaan verokauden vähennettäviin veroihin.

Ilmoita maahantuontien arvonlisävero eli EU:n ulkopuolelta tuoduista tavaroista suoritettava arvonlisävero. Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa, joten ilmoita kaikki maahantuonnit. 

Arvonlisäveron määrän saat selville, kun kerrot veron perusteen sillä verokannalla, jota tavaroihin sovelletaan. Laske eri verokantojen (24 %, 14 %, 10 %) mukaiset arvonlisäverot yhteen ja ilmoita summa.

Jos arvonlisäveron saa vähentää, ilmoita se myös kohdassa Verokauden vähennettävä vero.

Esimerkki: Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta ovat 80 000 euroa. Hankittujen tavaroiden verokanta on 24 %. Ilmoita veron määräksi 24 % x 80 000 euroa eli 19 200 euroa. Tämän tavaroiden maahantuonnista suoritettavan veron saa vähentää samalla perusteella kuin veron, joka sisältyy Suomesta ostettujen tavaroiden hintaan. Vero siis lasketaan mukaan kohdekauden vähennettäviin veroihin. Edellytyksenä on, että hankinta on tehty vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten.

Suomessa tapahtuva maahantuonti on eräissä tilanteissa verotonta (AVL 94–96 §, 72 h §). Jätä silloin tyhjäksi tämä kohta ja kohta "Verokauden vähennettävä vero". Ilmoita kuitenkin myös näiden maahantuonnin arvonlisäveron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta". 

Lue lisää

Tuonnit Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Lue lisää Ahvenanmaan veroraja ja tavaroiden maahantuonti

Ilmoita tässä vero sellaisista rakentamispalveluiden ja metalliromun ostoista, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Ilmoita tässä myös

 • rakentamispalvelun vuokrauksesta suoritettava vero, jos olet hankkinut vuokratyövoimaa. 
 • ulkomaalaisilta ostamasi rakentamispalveluiden vero, joka kohdistuu Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön ja joista yrityksesi ostajana suorittaa veron (AVL 9 §:n perusteella). Huom. ilmoita nämä rakentamispalvelut, vaikka yrityksesi ei harjoittaisi rakentamispalvelujen myyntiä

Laske veron määrä kertomalla veroton ostohinta 24 %:n verokannalla.

Ilmoita lisäksi edellä olevista ostoista hankintahinnat kohdassa "Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot". 

Huomaa. Jos metalliromu on ostettu toisesta EU-jäsenvaltiosta ja kyse on yhteisöhankinnasta, ilmoita vero silloin kohdassa "Vero tavaraostoista muista EU-maista".

Lue lisää: 

Vähennettävä vero

Ilmoita tässä vähennyskelpoisten arvonlisäverojen määrä yhteensä.

Saat vähentää tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron, jos

 • tavara tai palvelu on ostettu arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten eikä vähennysoikeutta ole erikseen rajoitettu
 • myyjä on Suomessa arvonlisäverovelvollinen.

Huom! Kun ilmoitat verokauden vähennettäviä veroja, älä laita kohtaan (-) etumerkkiä. Käytä (-) etumerkkiä vain silloin, jos oikaiset aiemmin liikaa ilmoittamiasi vähennettäviä veroja.

Verolliseen liiketoimintaan liittyviä vähennettäviä arvonlisäveroja voivat olla myös

 • niin sanottuun 0-verokannan alaiseen liiketoimintaan liittyvien ostojen vero
 • EU-tavaraostojen eli yhteisöhankintojen vero
 • tavaroiden maahantuonneista suoritettu arvonlisävero (= ostot EU:n ulkopuolelta, myös Ahvenanmaalta)
 • käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettu vero sellaisesta Suomessa tehdystä ostosta, jossa ulkomaalainen myyjä ei ole ollut Suomessa arvonlisäverovelvollinen
 • rakentamispalvelujen ja metalliromun ostosta käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettu vero
 • Suomessa tapahtuneesta päästöoikeuden ostosta suoritettu arvonlisävero (ilmoita myös kohdassa "Vero kotimaan myynneistä verokannoittain")
 • hankintoihin sisältyvä Suomen arvonlisävero, jos hankinnat on tehty arvonlisäveron erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myyntejä varten ja yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Lue lisää: Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 alkaen

Ostoihin sisältyvät verot saa vähentää vain siltä osin kuin ostettuja tavaroita tai palveluita on käytetty arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Vähennystä ei voi tehdä, jos tavarat tai palvelut tulevat yksityiskäyttöön, arvonlisäverottomaan käyttöön tai sellaiseen käyttöön, jonka vähennysoikeutta on rajoitettu. Myöskään arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuoliseen toimintaan liittyviä hankintoja ei voi vähentää. 

Lue lisää:

Voit saada alarajahuojennusta tilikauden aikana maksamistasi arvonlisäveroista, jos yrityksesi liikevaihto on tilikauden (12 kk) aikana alle 30 000 euroa.

Hae huojennusta oman verokautesi mukaan joko tilikauden tai kalenterivuoden viimeisessä alv-ilmoituksessa.

OmaVero laskee alarajahuojennuksen määrän automaattisesti, kun olet syöttänyt huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon sekä veron määrän. 

Huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron määrän laskentaan voit käyttää apuna alarajahuojennuslaskuria. Laskuri ottaa huomioon sen, että kaikki myynnit ja verot eivät oikeuta huojennukseen.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, muista täyttää myös alarajahuojennuksen määrä.

Lisätietoa alarajahuojennuksesta.

Maksettava vero tai palautukseen oikeuttava vero

OmaVero laskee verokauden arvonlisäveron lopputuloksen. Jos lopputulos on negatiivinen eli saat arvonlisäveron palautusta, se näkyy OmaVeron saldossa vasta, kun Verohallinto on hyväksynyt palautuksen.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, laske ensin yhteen  

 • vero kotimaan myynneistä
 • vero tavaraostoista muista EU-maista
 • vero palveluostoista muista EU-maista
 • vero tavaroiden maahantuonneista
 • vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista.

Vähennä tästä summasta verokauden vähennettävä vero ja mahdollinen arvonlisäveron alarajahuojennus (vain tilikauden tai kalenterivuoden viimeisessä alv-ilmoituksessa).

Jos lopputulos on negatiivinen eli olet saamassa arvonlisäveron palautusta, ilmoita palautuksen määrä kohdassa Palautukseen oikeuttava vero. Lisää loppusumman eteen (-) etumerkki.

Myynnit, ostot ja maahantuonnit

Huom: kotimaan henkilökuljetuksiin sovelletaan nollaverokantaa 1.1.–30.4.2023.

Ilmoita tässä kohdassa sellaiset arvonlisäverottomat tavaroiden ja palvelujen myynnit, joihin liittyvien ostojen arvonlisäverot saa kuitenkin vähentää (eli ostot on tehty arvonlisäverollista liiketoiminta varten). Tällaisia myyntejä voivat olla muun muassa:

 • tavaran myynti EU:n ulkopuolelle, esim. Norjaan, Venäjälle tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle
 • tavaran myynti asennettuna tai koottuna toisessa EU-maassa
 • veroton myynti matkailijoille
 • veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti
 • jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
 • palvelujen yleissäännön mukainen myynti EU:n ulkopuolelle
 • palvelujen yleissäännön ulkopuolelle jäävät myynnit (EU:n alueella ja EU:n ulkopuolella), esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa sijaitsevaan kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun myynti
 • tavaroiden myynti, joka tapahtuu ja joka verotetaan muualla kuin Suomessa (EU:n alueella tai EU:n ulkopuolella), esimerkiksi tavaran myynti Venäjällä.
 • tele- ja lähetyspalvelujen sekä sähköisten palvelujen myynti kuluttajalle toisessa EU-maassa.
  • Huom: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on laajentunut 1.7.2021 One Stop Shop -järjestelmäksi. One Stop Shop -järjestelmää käyttävä yritys ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksen tässä kohdassa kuluttajille toisessa EU-maassa myydyt palvelut ja tavarat. Lue lisää: Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 alkaen
 • vähäisen toiminnan harjoittajalle (ei ALV-tunnistetta) toisessa EU-maassa myydyt palvelut

Ilmoita tässä kohdassa myös uusien kuljetusvälineiden myynnit yksityishenkilöille toiseen EU-maahan.

Älä laske näitä 0-verokannan alaiseen liikevaihtoon:

 • verottomat myynnit, joihin liittyviä ostoja ei voi vähentää – tällaisia myyntejä ovat muun muassa terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ja sosiaalihuoltopalvelut
 • myynnit, jotka ilmoitetaan kohdassa "Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin"
 • yleissäännön mukaiset palvelujen yhteisömyynnit, jotka ilmoitetaan kohdassa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin"
 • yleistuet ja avustukset, esimerkiksi maataloustuet.

Ilmoita tässä tavaroiden myynnit arvonlisäverovelvollisille ostajille toisiin EU-maihin eli yhteisömyyntien yhteismäärä. Yhteisömyynnin edellytys on, että tavara kuljetetaan Suomesta toiseen EU-maahan.

Myynnin arvo on myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät (esimerkiksi laskutuslisät, postikulut tai muut toimituskulut). Laske arvoon myös kuljetuskustannukset, jotka yrityksesi on veloittanut tavaroiden toimittamisesta.

Yhteisömyyntiä on myös tavaroiden siirto EU-maasta toiseen EU-maahan siellä tapahtuvaa myyntiä varten. Ilmoita tässä esimerkiksi Suomesta Saksaan siirrettyjen ja siellä edelleen myytäväksi tarkoitettujen tavaroiden arvo. Huomaa, että tavaran siirto call off -varastoon ei ole yhteisömyyntiä eikä sitä ilmoiteta tässä, vaan siitä pitää antaa erillinen ilmoitus.

Älä ilmoita kolmikantakaupan toista myyntiä arvonlisäveroilmoituksessa. Se ilmoitetaan vain arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksessa. 

Jos myyt tavaroita kuluttajille, ilmoita myynnit kohdassa Vero kotimaan myynneistä verokannoittain. Poikkeuksia ovat uusien kuljetusvälineiden myynnit yksityishenkilöille toiseen EU-maahan. Ilmoita ne kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto".

Huom. Muista ilmoittaa yhteisömyynnit toiseen EU-maahan myös arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella. 

Lue lisää

Merkitse tähän sellaisten palvelujen myyntien yhteismäärä, jotka verotetaan ostajan maassa arvonlisäverovelvollisten välisiä myyntejä koskevan yleissäännöksen mukaan (ostaja on muusta EU-maasta kuin Suomesta).

Palvelujen ostaja suorittaa tällaisista palveluista veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan.

Jos tällaisen palvelun myynti on toisessa EU-maassa veroton, älä ilmoita myyntiä tässä kohdassa. Ilmoita myynti silloin kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto".

Palvelujen myyntimaasäännös on, että elinkeinonharjoittajalle myydyt palvelut verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut. Seuraaviin palveluihin ei kuitenkaan sovelleta yleissäännöstä:

 • kiinteistöön kohdistuvat palvelut
 • henkilökuljetuspalvelut
 • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
 • pääsy opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyyn tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä pääsyyn välittömästi liittyvät palvelut (esim. eteispalvelumaksu)
 • ravintola- ja ateriapalvelut
 • matkatoimistopalvelut.

Nämä elinkeinoharjoittajille myydyt muut kuin yleissäännön mukaiset palvelumyynnit verotetaan ostajan maassa, joten ilmoita ne kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto".

Ilmoita tässä myös toiseen EU-maahan elinkeinonharjoittajalle myydyt päästöoikeudet.

Huom. Muista ilmoittaa yhteisömyynnit toiseen EU-maahan myös arvonlisäveroilmoituksen yhteenvetoilmoituksella.

Lue lisää

Jos myyt palveluja kuluttajille, ilmoita myynnit kohdassa "Vero kotimaan myynneistä verokannoittain".

Ilmoita tässä muista EU-maista kuin Suomesta ostettujen tavaroiden eli yhteisöhankintojen yhteissumma (veroton hankintahinta). Ilmoita myös verottomat yhteisöhankinnat.

Yhteisöhankinnan edellytys on, että tavara

 • ostetaan elinkeinonharjoittajalta, joka on toisessa EU-maassa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä
 • tavara kuljetetaan joko myyjän tai ostajan toimeksiannosta Suomeen.

Ilmoita tavaraostosta suoritettava vero kohdassa:

 • Vero tavaraostoista muista EU-maista
 • Verokauden vähennettävä vero eli vero sellaisista hankinnoista, jotka tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Lue lisää: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

IIlmoita tässä sellaisten palvelujen yhteismäärä, jotka on ostettu muista EU-maista ja joista palvelun myyntimaan yleissäännöksen mukaan suoritetaan vero Suomeen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Yleissäännöksen mukaan myynti elinkeinonharjoittajalle verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut.

Ilmoita tässä myös toisesta EU-maasta ostettujen päästöoikeuksien yhteismäärä.

Ilmoita palveluostosta suoritettava vero kohdassa:

 • Vero palveluostoista muista EU-maista
 • Verokauden vähennettävä vero, jos hankinta oikeuttaa vähennykseen.

Tässä ei ilmoiteta esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten (käännetty verovelvollisuus), merkitse nämä ostot vain kohtaan "Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot".
 • yleissäännöksen mukaisia palveluja, joiden myynti on veroton (esim. verottomaan vesialukseen kohdistuva työ)
 • muita kuin yleissäännön mukaisia palveluja, kuten esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat palvelut, henkilökuljetuspalvelut tai matkatoimistopalvelut. Ilmoita kuitenkin näiden palvelujen veron määrä kohdassa "Vero kotimaan myynnistä".

Lue lisää: Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus

Ilmoita tässä EU:n ulkopuolelta maahantuotujen tavaroiden yhteismäärä eli veron peruste. Veron perusteen voit laskea tullauspäätöksen tietojen perusteella. Jos tullauspäätös muuttuu niin, että maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja veroon vaikuttavat tiedot muuttuvat, muista korjata arvonlisäveroilmoitusta.

Ilmoita tiedot sen verokauden arvonlisäveroilmoituksessa, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Tämä ajankohta on tullauspäätökseen merkitty tullauspäivä.

Kohdista myös vastaava vähennettävä arvonlisävero samalle kuukaudelle. Ilmoita maahantuonnin vero kohdassa:

 • Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta
 • Verokauden vähennettävä vero, jos hankinta oikeuttaa vähennykseen. 

Suomessa tapahtuva maahantuonti on eräissä tilanteissa verotonta (AVL 94–96 §, 72 h §). Ilmoita silloinkin maahantuonnin arvonlisäveron peruste tässä kohdassa. 

Esimerkki: Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta ovat 80 000 euroa. Tavarat ovat hammasproteeseja, joiden maahantuonti on verotonta (AVL 36 §:n 3 kohta, 94–96 §). Ilmoita maahantuonnin veron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta". Älä ilmoita mitään kohdissa "Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta" ja "Verokauden vähennettävä vero".

Lue lisää:

Tuonnit Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Lue lisää: Ahvenanmaan veroraja ja tavaroiden maahantuonti

EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta elinkeinonharjoittajalta ostetuista palveluista ei ilmoiteta veron perustetta alv-ilmoituksella. Ilmoita näiden palveluostojen vero kuitenkin kohdassa Vero kotimaan myynnistä verokannoittain. Jos veron saa vähentää, ilmoita vero lisäksi kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä yleissäännön mukainen palvelu vai ei.

Lue lisää: Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus, luku 9.

Ilmoita tässä sellaiset rakentamispalvelujen myynnit, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Ilmoita myös sellaisten metalliromun ja -jätteen myyntien yhteismäärä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos metalliromu on myyty toiseen EU-maahan ja kyse on yhteisömyynnistä, älä kuitenkaan ilmoita myyntiä tässä kohdassa vaan kohdassa "Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin".

Lue lisää:

Ilmoita tässä sellaiset rakentamispalvelun ja metalliromun ja -jätteen ostot, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Ilmoita myös

 • ostot, joilla on hankittu vuokratyövoimaa rakentamispalvelua varten (käännetty verovelvollisuus)
 • ulkomaalaisilta ostetut rakentamispalvelut, jotka kohdistuvat Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön ja joista yritys ostajana suorittaa veron (AVL 9 §:n perusteella). Ilmoita tiedot, vaikka edustamasi yritys ei itse harjoittaisi rakentamispalvelujen myyntiä. Ilmoita myös tällaisten ostojen vero kohdassa "Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista".

Huom. Jos metalliromu on ostettu toisesta EU-maasta ja kyse on yhteisöhankinnasta, älä ilmoita ostoa tässä kohdassa. Ilmoita osto kohdassa "Tavaraostot muista EU-maista".

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2021