Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Miten EU-maiden välistä tavara- ja palvelukauppaa valvotaan

EU-maiden viranomaiset valvovat EU-maiden välillä tapahtuvaa tavara- ja palvelukauppaa yhdessä. Eri maiden veroviranomaiset vaihtavat arvonlisäveron ilmoitusten tietoja keskenään.

Suomen verohallinto vertaa myyjien ja ostajien ilmoitusten tietoja toisiinsa. Vertailun avulla varmistetaan, että tavara- ja palveluostoista on suoritettu tarvittavat verot Suomeen. Myyjien ilmoittamat tiedot saadaan niin sanottuina VIES -tietoina. Jos sekä myyjän että ostajan ilmoittamat tiedot vastaavat toisiaan, vertailun lisäksi  ei tarvita muita valvontatoimia.

VIES-tiedot ovat ulkomaisten myyjien ilmoittamia EU-myyntien tietoja

VIES-tiedot ovat tavara- ja palvelukaupan valvontatietoja, joita eri EU-jäsenmaissa olevat arvonlisäverovelvolliset yritykset välittävät VIES-järjestelmän kautta (VIES = Value Added Tax Information Exchange System).

On tärkeää, että ilmoitusten tiedot ovat ajan tasalla ja oikein. Puutteelliset ja virheelliset ilmoitukset aiheuttavat kaikille osapuolille turhaa selvitystyötä. Toimiva, oikeisiin tietoihin perustuva valvonta parantaa kaikkien velvollisuutensa hoitavien yritysten kilpailuasemaa.

Katso myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017