Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Liikevaihdoltaan pienen yrityksen arvonlisävero

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Vähäinen liiketoiminta määritellään liikevaihdon perusteella. Liiketoimintaa pidetään vähäisenä, jos yrityksesi liikevaihto tilikaudessa (12 kk) on enintään 15 000 euroa. Tämä raja koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. (Vuonna 2020 liikevaihdon raja oli enintään 10 000 euroa.) Jos liikevaihto ylittää rajan, yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin.

Yritys voi rekisteröityä vapaaehtoisesti alv-rekisteriin, vaikka liikevaihtoraja ei ylittyisi. Rekisteröinti voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yrityksesi ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäveron saa yleensä vähentää. 

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Huom. Vähäisen liiketoiminnan raja ei koske ulkomaista yritystä, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Lue lisää ulkomaisen yrityksen arvonlisäverotuksesta Suomessa.

Liiketoiminnan raja pitää arvioida itse

Sinun pitää etukäteen itse arvioida, ylittääkö tilikauden myynti 15 000 euron rajan vai ei. Jos arvioit rajan ylittyvän, ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi. Varmista, ettet arvioi tilikauden liikevaihtoa liian pieneksi. Jos et ilmoittaudu alv-velvolliseksi ja liikevaihto ylittääkin vähäisen liiketoiminnan rajan, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.

Muita helpotuksia alv-asioihin, kun toiminta on pienimuotoista

 • Jos tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit saada tilikauden päätyttyä helpotusta maksamistasi arvonlisäveroista ns. alarajahuojennuksena. Edellytyksenä on, että yritys kuuluu alv-rekisteriin. Lisätietoa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta.
 • Arvonlisäveron verokausi on yleensä kuukausi eli alv pitää ilmoittaa ja maksaa kuukausittain. Pienyritykset voivat saada tavallista pidemmän arvonlisäveron verokauden – neljännesvuosi tai vuosi. Lisätietoa arvonlisäveron verokausista.

Katso video: arvonlisäverotus (YouTube)

Usein kysyttyä

Arvonlisäverotuksen rajaa varten liikevaihtoon lasketaan mukaan yrityksen myymien tavaroiden ja palvelujen

 • arvonlisäverolliset myynnit
 • tietyt arvonlisäverolaissa mainitut arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi vientimyynti ja yhteisömyynti.

Näitä ei lasketa mukaan:

 • yrityksen tekemät käyttöomaisuuden myynnit. Käyttöomaisuuden myyntiä on yrityksen käyttöön hankitun omaisuuden myynti. Jos esimerkiksi maansiirtoyhtiö myy yhden kaivinkoneistaan pois, se on käyttöomaisuuden myyntiä, jota ei tässä yhteydessä lasketa liikevaihtoon
 • jotkut liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit 
 • useimmat arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen ja sosiaalihuoltopalveluiden myynti.

Lue tarkemmin mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon (syventävä ohje Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 15 000 euroa, kohta 2)

Liikevaihto lasketaan 12 kuukauden tilikaudelta. Jos tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto pitää muuttaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Kerro tilikauden liikevaihtoarvio luvulla 12 ja jaa tulos täysien kuukausien lukumäärällä.

Esimerkki: Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 14.9.2023–31.12.2023. Yrityksen liikevaihto tänä aikana on 4 200 euroa. Koska ensimmäinen tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto pitää muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa:

Tilikauden liikevaihto: 4 200 euroa

Tilikauden täydet kuukaudet: 3 (lokakuu, marraskuu ja joulukuu – syyskuu ei ole täysi kuukausi).

Muunnettu, 12 kk:n liikevaihto: 4 200 e x 12 kk / 3 kk = 16 800 euroa.

Yrityksen muunnettu liikevaihto ylittää vähäisen toiminnan 15 000 euron rajan. Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi toiminnan aloittamispäivästä alkaen (14.9.2023).

Kun yritys on merkitty alv-rekisteriin, toimi näin:

 • Lisää aina arvonlisävero yrityksesi myymien arvonlisäverollisten tuotteiden ja palveluiden hintaan.
 • Anna ostajalle lasku, jossa on arvonlisäverolain mukaiset merkinnät. Katso syventävä ohje laskutusvaatimuksista.
 • Vähennä arvonlisäverollista liiketoimintaa varten ostamiesi tavaroiden ja palvelujen arvonlisävero myyntien arvonlisäverosta.
 • Jos tilikautesi (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta.
 • Ilmoita ja maksa arvonlisävero Verohallinnolle säännöllisesti verokautesi mukaan (yleensä kerran kuussa).
  • Huolehdi ilmoituksista heti siitä lähtien, kun yrityksesi on rekisteröity arvonlisäverolliseksi.
  • Anna ilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka et olisi vielä aloittanut toimintaa tai tilikaudella ei olisi myyntiä. Lisätietoa ilmoitus- ja maksuohjeista

Voit tarkistaa alv-velvollisuuden Yritys- ja yhteistietopalvelusta (YTJ). Siirry YTJ-palveluun.

Palvelussa näet muun muassa mistä alkaen yrityksen rekisteröinti on voimassa sekä mihin rekistereihin yritys kuluu.

Huomaa. Jos olet aloittanut toiminnan, näet yrityksesi tiedot palvelussa sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt rekisteröintisi.

Jos yritys ei ole alv-rekisterissä ja liikevaihto ylittää 15 000 euroa kesken tilikauden, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.

Jos huomaat, että liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euron rajan, toimi näin:

 • Ilmoittaudu alv-velvolliseksi heti.
 • Anna ilmoitukset arvonlisäverosta koko tilikaudelta. 
 • Maksa koko tilikauden arvonlisävero.

Lisätietoa alvin ilmoittamisesta ja maksamisesta

Verohallinto rekisteröi yrityksen alv-velvolliseksi takautuvasti yleensä tilikauden alusta lähtien. Huomaa, että tilikauden ensimmäiset arvonlisäveroilmoitukset ja maksut voivat olla jo myöhässä, jos yrityksesi verokaudeksi tulee kuukausi tai neljännesvuosi mutta tilikautta on kulunut enemmän. Voit ottaa tämän huomioon, kun ilmoittaudut rekisteriin: valitse mahdollisuuksien mukaan pitempi verokausi.

Esimerkki: Yrityksen toiminta on alkanut 1.1.2024. Yrityksen liikevaihto ylittää 15 000 euroa 1.5. Yritys tekee rekisteröinti-ilmoituksen ja valitsee verokaudeksi neljännesvuoden. Tammi-maaliskuun ilmoitusten ja maksujen määräpäivä on 12.5. Yritys antaa alv-veroilmoituksen tammi-maaliskuulta ja maksaa veron määräpäivään mennessä. Yritys välttyy viivästysseuraamuksilta.

Jos yritys olisi valinnut verokaudeksi kuukauden, olisi tammi- ja helmikuun ilmoitukset ja maksut olleet myöhässä. Näistä yritys olisi joutunut maksamaan viivästysseuraamuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2021