Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yritys harjoittaa tavaroiden tai palveluiden myyntiä liiketoiminnan muodossa, yritys on yleensä arvonlisäverovelvollinen ja sen pitää ilmoittautua alv-rekisteriin. Joissakin tapauksissa alv-rekisteriin ilmoittautuminen on vapaaehtoista, esimerkiksi silloin kun yrityksen liikevaihto on vähäistä. Lisäksi on toimintaa, joka jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Tällaisesta toiminnasta yritys ei voi rekisteröityä alv-rekisteriin. 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri on Verohallinnon rekisteri. Siihen on koottu tiedot yrityksistä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia. 

Voit rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jo siitä alkaen, kun alat tehdä hankintoja arvonlisäverollista toimintaa varten. Vapaaehtoisen rekisteröitymisen voit tehdä joko samalla kun perustat yrityksen, tai vasta myöhemmin.  

Rekisteröinti kestää noin 3 viikkoa. Katso tarkemmat käsittelyajat.

Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, rekisteröidy Omaverossa

Voit rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

OmaVero-ohje: Näin ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin

Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä YTJ-palvelussa. Valitse yritysmuotosi mukainen muutosilmoitus (YTJ).

Näin rekisteröidyt, kun perustat uuden yrityksen

Voit aloittaa yritystoiminnan ja ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin OmaVerossa. Saat Y-tunnuksen perustamisen jälkeen.

Jos ilmoittaudut myös kaupparekisteriin, rekisteröi toiminimesi ja toimialasi erikseen muutosilmoituksella Y6 (YTJ).

Voit tehdä perustamisilmoituksen myös paperilomakkeella Y3 (YTJ) ja rekisteröityä samalla arvonlisäverovelvolliseksi.

Osakeyhtiö (ja osuuskunta) voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi perustamisilmoituksen yhteydessä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Tee perustamisilmoitus YTJ-palvelussa.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi rekisteröityä alv-velvolliseksi paperisella perustamisilmoituksella Y2. Saat perustamisilmoituksen YTJ-palvelusta.

Voit rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, liiketoiminnasta tai molemmista. Alkutuotantoa ovat muun muassa maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Rekisteröidy alv-velvolliseksi alkutuotannon lisäksi myös liiketoiminnasta, jos harjoitat muutakin liiketoimintaa kuin alkutuotantoa.

Yleishyödyllisen yhteisön pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos sillä on tuloverolain mukaista veronalaista elinkeinotoimintaa.

Yhteisö voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, jos yhteisön elinkeinotoiminta ei ole veronalaista.

Verotusyhtymiä ovat maatalousyhtymä, metsäyhtymä, kiinteistöyhtymä ja alv-yhtymä. Verotusyhtymä perustetaan paperisella perustamisilmoituksella Y2. Voit rekisteröityä samalla arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta.

Perustamisilmoituksen Y2 saat YTJ-palvelusta

Lisätietoa verotusyhtymistä:

Usein kysyttyä

Jos yritys myy tavaroita tai palveluita yli 15 000 eurolla tilikaudessa (12 kk), yrityksen pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

Myös enintään 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti. Hakeutuminen voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yrityksesi ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäveron saa yleensä vähentää.

On myös joitakin alv-velvollisuuteen liittyviä poikkeuksia: lue lisätietoa rekisteröitymisestä alv-rekisteriin.

Kun yritys on alv-rekisterissä

 • yritys saa vähentää verollista toimintaa varten tekemiensä hankintojen arvonlisäveron
 • yritys lisää arvonlisäveron myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintaan
 • yritys ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron jokaiselta verokaudelta. Ilmoitus pitää antaa myös silloin, kun yrityksellä ei ole ollut toimintaa. Verokausi on yleensä kuukausi eli alv pitää ilmoittaa ja maksaa kuukausittain.

Kun yritys ei ole alv-rekisterissä

 • yritys ei voi vähentää tekemiensä hankintojen arvonlisäveroa
 • yritys ei lisää arvonlisäveroa myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoihin
 • yritys ei anna arvonlisäveroilmoituksia eikä maksa arvonlisäveroa.

Kun yritys on merkitty alv-rekisteriin, toimi näin:

 • Lisää aina arvonlisävero yrityksesi myymien arvonlisäverollisten tuotteiden ja palveluiden hintaan.
 • Anna ostajalle lasku, jossa on arvonlisäverolain mukaiset merkinnät. Katso syventävä ohje laskutusvaatimuksista.
 • Vähennä arvonlisäverollista liiketoimintaa varten ostamiesi tavaroiden ja palvelujen arvonlisävero myyntien arvonlisäverosta.
 • Jos tilikautesi (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta.
 • Ilmoita ja maksa arvonlisävero Verohallinnolle säännöllisesti verokautesi mukaan (yleensä kerran kuussa).
  • Huolehdi ilmoituksista heti siitä lähtien, kun yrityksesi on rekisteröity arvonlisäverolliseksi.
  • Anna ilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka et olisi vielä aloittanut toimintaa tai tilikaudella ei olisi myyntiä. Lisätietoa ilmoitus- ja maksuohjeista

Arvonlisäverotuksen rajaa varten liikevaihtoon lasketaan mukaan yrityksen myymien tavaroiden ja palvelujen

 • arvonlisäverolliset myynnit
 • tietyt arvonlisäverolaissa mainitut arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi vientimyynti ja yhteisömyynti.

Näitä ei lasketa mukaan:

 • yrityksen tekemät käyttöomaisuuden myynnit. Käyttöomaisuuden myyntiä on yrityksen käyttöön hankitun omaisuuden myynti. Jos esimerkiksi maansiirtoyhtiö myy yhden kaivinkoneistaan pois, se on käyttöomaisuuden myyntiä, jota ei tässä yhteydessä lasketa liikevaihtoon
 • jotkut liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit 
 • useimmat arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen ja sosiaalihuoltopalveluiden myynti.

Lue tarkemmin mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon (syventävä ohje Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 15 000 euroa, kohta 2)

Liikevaihto lasketaan 12 kuukauden tilikaudelta. Jos tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto pitää muuttaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Kerro tilikauden liikevaihtoarvio luvulla 12 ja jaa tulos täysien kuukausien lukumäärällä.

Esimerkki: Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 14.9.2023–31.12.2023. Yrityksen liikevaihto tänä aikana on 4 200 euroa. Koska ensimmäinen tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto pitää muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa:

Tilikauden liikevaihto: 4 200 euroa

Tilikauden täydet kuukaudet: 3 (lokakuu, marraskuu ja joulukuu – syyskuu ei ole täysi kuukausi).

Muunnettu, 12 kk:n liikevaihto: 4 200 e x 12 kk / 3 kk = 16 800 euroa.

Yrityksen muunnettu liikevaihto ylittää vähäisen toiminnan 15 000 euron rajan. Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi toiminnan aloittamispäivästä alkaen (14.9.2023).

Jos yritys ei ole alv-rekisterissä ja liikevaihto ylittää 15 000 euroa kesken tilikauden, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.

Jos huomaat, että liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euron rajan, toimi näin:

 • Ilmoittaudu alv-velvolliseksi heti.
 • Anna ilmoitukset arvonlisäverosta koko tilikaudelta. 
 • Maksa koko tilikauden arvonlisävero.

Lisätietoa alvin ilmoittamisesta ja maksamisesta

Verohallinto rekisteröi yrityksen alv-velvolliseksi takautuvasti yleensä tilikauden alusta lähtien. Huomaa, että tilikauden ensimmäiset arvonlisäveroilmoitukset ja maksut voivat olla jo myöhässä, jos yrityksesi verokaudeksi tulee kuukausi tai neljännesvuosi mutta tilikautta on kulunut enemmän. Voit ottaa tämän huomioon, kun ilmoittaudut rekisteriin: valitse mahdollisuuksien mukaan pitempi verokausi.

Esimerkki: Yrityksen toiminta on alkanut 1.1.2024. Yrityksen liikevaihto ylittää 15 000 euroa 1.5. Yritys tekee rekisteröinti-ilmoituksen ja valitsee verokaudeksi neljännesvuoden. Tammi-maaliskuun ilmoitusten ja maksujen määräpäivä on 12.5. Yritys antaa alv-veroilmoituksen tammi-maaliskuulta ja maksaa veron määräpäivään mennessä. Yritys välttyy viivästysseuraamuksilta.

Jos yritys olisi valinnut verokaudeksi kuukauden, olisi tammi- ja helmikuun ilmoitukset ja maksut olleet myöhässä. Näistä yritys olisi joutunut maksamaan viivästysseuraamuksia.

Voit tarkistaa alv-velvollisuuden Yritys- ja yhteistietopalvelusta (YTJ). Siirry YTJ-palveluun.

Palvelussa näet muun muassa mistä alkaen yrityksen rekisteröinti on voimassa sekä mihin rekistereihin yritys kuluu.

Huomaa. Jos olet aloittanut toiminnan, näet yrityksesi tiedot palvelussa sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt rekisteröintisi.

Jos tarvitset todistuksen oman yrityksesi arvonlisäverovelvollisuudesta, voit tilata sen OmaVerosta: valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Todistukset linkki Todistus arvonlisäverovelvollisuudesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024