Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.11. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Ohje maahantuonnin arvonlisäveron vertailutietokyselyn tekemiseen ilman kirjanpito-ohjelmistoa

Tullauspäätöksen tietoja (mm. tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo) on saatavissa Ilmoitin.fi:n kautta ilman kirjanpito-ohjelmistoa. Vastausten jatkokäsittely jää kuitenkin pyytäjän vastuulle, eli suoraa vertailua omaan kirjanpitoon ei pysty tekemään automaattisesti. Tietojen vertailu vaatii tällöin käsityötä.

Käytännössä näiden tietojen kysely ilman ohjelmistoa tarkoittaa sitä, että tietojen pyytäjä muodostaa käsin txt-tiedoston, joko Notepad-ohjelmalla tai ilmoitin.fi:stä löytyvällä Excel-pohjalla (Maahantuonnin alv-tiedot tilitoimistoille (VSTULLER)). Suosittelemme Excel-pohjan käyttöä. 

Kyselyyn tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Pyytäjän y- tai henkilötunnus
 • Aikaväli, jolta kysely tehdään
 • Sen yrityksen y-tunnus, jonka tietoja pyydetään
 • Ohjelmiston yksilöivä tieto
 • Aikaleima

Katso tarkemmat tiedot tietuekuvauksesta (VSTULLER).

Tiedoston luomisen jälkeen asiakkaan tulee kirjautua ilmoitin.fi-palveluun ja ladata lähetettävä tiedosto. Ilmoitin.fi-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Jos käsin muodostetussa aineistossa on virheitä, tulee siitä ilmoitus ennen lähetystä ja aineiston virheet on korjattava.

Vastausaineisto saapuu ilmoitin.fi -palveluun ja saapumisesta ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli se on annettu kyselyaineiston lähetyksen yhteydessä. Vastauksessa välitetään tiedot pyydetyltä aikaväliltä tullauspäätöksittäin.

Vastauksessa on esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Tullauspäätöksen numero
 • Tullausarvo
 • Tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut yhteensä
 • Menettely EU2 > Edeltävä menettely, Menettely EU1 > Pyydetty menettely, Menettely FI > Lisämenettely
 • Asiamiehentiedot
 • Versiotiedot

Järjestelmämuutoksista johtuen tullauspäätöksen versio-tieto (185) muodostuu jatkossa vastausaineistoon aina. 00 ja TUL -tiedot ovat tullauksen alkuperäisiä versioita. Muutospäätöksistä muodostuu vastausaineistolle versionumero 01, 02, jne. ja sen päivämäärä (186) tai joku alla olevista arvoista ja arvon muutoksen päivämäärä.

 • TUL - Tullauspäätös
 • OIK - Oikaisupäätös
 • JAL - Jälkikantopäätös
 • PAL - Muutospäätös tullivelan vähentämiseksi
 • MIT - Mitätöintipäätös
 • OSI - Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullivelkaa koskeva päätös

Lisäksi saat tiedon siitä, jos tietoja ei ole voitu toimittaa. Syynä tähän voi olla joko se, että se yritys jonka tietoja kysellään ei löydy Verohallinnon rekisteristä, tai se, ettei ko. yritykselle löydy erittelytietoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2022