Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tavarakauppa EU-maiden välillä – yhteisökauppa

EU-maiden välillä tapahtuvaa arvonlisäverovelvollisten välistä tavaroiden myyntiä ja hankintaa kutsutaan yhteisökaupaksi. Yhteisömyynti eli tavaran myynti toiselle arvonlisäverovelvolliselle yritykselle on yhteisökaupassa yleensä verotonta. Verottomuuden edellytyksenä on, että

 • tavara kuljetetaan Suomesta toiseen EU-maahan
 • ostaja on arvonlisäverovelvollinen muussa EU-maassa kuin Suomessa
 • toisesta EU-maasta olevalla kaupan osapuolella on voimassa oleva alv-numero

Jos myynnin verottomuuden edellytykset eivät täyty, myyjä ilmoittaa ja maksaa veron normaalisti tavaroiden myynnistä Suomessa. 

Kun myyt tavaraa toiseen EU-maahan ja verottomuuden edellytykset täyttyvät, toimi näin

1

Tavaran toimitus

Toimita tavara asiakkaalle. Tavaran kuljetus voi tapahtua myös ostajan toimesta.

2

Laskutus

Anna lasku viimeistään tavaran toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Kun kyse on verottomasta myynnistä, kirjoita laskuun muiden laskutustietojen lisäksi:

 • ostajan ja myyjän alv-tunniste
 • tieto myynnin verottomuudesta, esimerkiksi ALV 0 % (Yhteisömyynti) tai VAT 0 % (Intra-Community supply)

Lisätietoa muista laskua koskevista vaatimuksista (Syventävä vero-ohje)

3

Ilmoita myynti yhteenvetoilmoituksella

Tee arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus OmaVerossa viimeistään tavaran toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.

Tarkemmat ilmoitusohjeet

4

Muista myös arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksella OmaVerossa oman verokautesi mukaan kohdassa "Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin".

Arvonlisäveroilmoituksen ja maksun eräpäivät 

Tavaran siirtäminen toimitusvarastoon (call off -varastoon) ei ole yhteisömyynti

Tavaroiden lähtömaassa tavaroiden siirtoa toimitusvarastoon ei rinnasteta tavaroiden myyntiin.

Toimitusvarastoinnilla tarkoitetaan sitä, että tavaroiden myyjä siirtää etukäteen tiedossa olevalle ostajalle tavaraa toiseen EU-maahan ostajan toimitus varastoon (call off -varastoon).

Tavaran siirto toimitusvarastoon ei ole vielä vastikkeellinen tavaroiden luovutus, vaan yhteisömyynti ja -hankinta tapahtuvat vasta, kun tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle eli ostaja ottaa tavaran haltuunsa varastosta.

Myyjän eli tavaroiden siirtäjän on annettava toimitusvarastoon siirrosta ilmoitus Verohallinnolle. Anna tieto erillisellä ilmoituksella.

Kun ostat tavaraa toisesta EU-maasta

Toisin kuin yhteisömyynnistä on yhteisöhankinnasta eli tavaran ostosta toisesta EU-maasta yleensä maksettava arvonlisävero. Arvonlisäverolliseen liiketoimintaan hankitusta ostosta voi kuitenkin yleensä vähentää siitä maksetun veron.

Ilmoita ostot arvonlisäveroilmoituksella OmaVerossa. Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksen kohdissa: 

 • Tavaraostot muista EU-maista 
 • Vero tavaraostoista muista EU-maista
 • Verokauden vähennettävä vero.

Ostoja ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkkejä ilmoittamisesta

Suomalainen yritys myy koneen 15 000 eurolla yritykselle Belgiaan ja kone toimitetaan sinne.  

Suomalainen yritys antaa belgialaiselle yritykselle laskun ja merkitsee siihen

 • oman alv-tunnisteensa
 • ostajan alv-tunnisteen
 • merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” tai ”ALV 0 % (Yhteisömyynti)”.

Myynti on suomalaiselle yritykselle veroton yhteisömyynti. Yritys Belgiassa tekee verollisen yhteisöhankinnan.

Myyjä eli suomalainen yritys ilmoittaa tiedot seuraavasti:

Yhteenvetoilmoituksella

 • Maatunnus BE
 • Ostajan alv-tunniste
 • Tavaramyynnit 15 000 euroa.

Arvonlisäveroilmoituksella

 • Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin 15 000 euroa.

Suomalainen yritys ostaa arvonlisäverollista liiketoimintaansa varten koneen 15 000 eurolla yritykseltä Saksasta. Kone toimitetaan Saksasta Suomeen. Suomalainen yritys tekee verollisen yhteisöhankinnan Suomessa.

Saksalainen yritys myy koneen Suomeen ilman Saksan arvonlisäveroa, koska suomalaisella yrityksellä on alv-tunniste ja kone toimitetaan Saksasta Suomeen.

Ostaja eli suomalainen yritys ilmoittaa tiedot arvonlisäveroilmoituksella seuraavasti:

 • Tavaraostot muista EU-maista 15 000 euroa
 • Vero tavaraostoista muista EU-maista 3 600 euroa
 • Verokauden vähennettävä vero 3 600 euroa.

Suomalainen yritys ei anna ostosta yhteenvetoilmoitusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020