Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista yrityksestä omaan käyttöön. Arvonlisäverovelvollinen yritys ilmoittaa ja maksaa veron omaan käyttöön otetusta tavarasta tai palvelusta samalla tavalla kuin toimisi, jos myisi tuotteen ulkopuoliselle.

Tavaran tai palvelun ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan tavaran tai palvelun ottamista tai luovuttamista liiketoiminnasta

  • yksityiseen kulutukseen
  • muuhun sellaiseen tarkoitukseen, joka ei kuulu liiketoimintaan
  • sellaiseen liiketoimintakäyttöön, joka ei oikeuta arvonlisäverotuksessa vähennykseen.

Esimerkki: Yrittäjä ottaa yrityksestä tavaroita omaan tai perheensä kulutukseen tai lahjaksi. Hänen on maksettava veroa omaan käyttöön ottamisesta, koska tavarat on otettu yksityiseen kulutukseen. Samoin hänen on toimittava, jos hän luovuttaa tavaroita ilmaiseksi henkilökunnan yksityiseen kulutukseen tai antaa edustuslahjoja.

Tavaranäytteenä tai tavanomaisena mainoslahjana annetut luovutukset ovat verottomia.

Vähäinen oma käyttö on verotonta

Tavaran tai palvelun omaan käyttöön ottamisesta ei mene veroa, jos yrittäjä ottaa vähäisen määrän tavaroita ja palveluita omaan tai perheensä yksityiseen kulutukseen. Vähäisen oman käytön rajana pidetään noin 850 euroa vuodessa. Vähäisen oman käytön verottomuus koskee vain alv-velvollisia luonnollisia henkilöitä, puolisoja, jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017