Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä)

EU:n ulkopuolella asuvalle henkilölle voidaan Suomessa myydä tavaroita matkailijamyyntinä. Matkailijamyynti eli tax-free-myynti tarkoittaa, että tavaroiden hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan palauttaa ostajalle, jos tavarat viedään käyttämättömänä pois Suomesta.

Myyjä voi

  • itse harjoittaa matkailijamyyntiä ja palauttaa arvonlisäveron matkailijoille
  • käyttää toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen palveluita
  • käyttää muun palautusliikkeen palveluita.

Matkailijamyyntimenettely on vapaaehtoista.

Kuka tarvitsee toimiluvan (käteispalautusliike)

Elinkeinonharjoittaja tarvitsee toimiluvan niin sanotun käteispalautustoiminnan harjoittamiseen. Tällöin toiminnan harjoittaja valvoo, että matkailijat vievät tavarat pois EU:n alueelta. Toiminnan harjoittaja tarvitsee luvan, koska vientivalvonta on viranomaistehtävä. Toimilupa haetaan Verohallinnolta.

Käteispalautusliike maksaa palautukset joko käteisellä tai muulla vastaavalla tavalla matkailijoille siinä vaiheessa, kun matkailija vie tavarat EU:n ulkopuolelle.

Esimerkki. Venäläinen matkailija Z ostaa tavaran myyjältä A. A:lla on palautusliike C:n kanssa sopimus, että C maksaa matkailijoille arvonlisäveron palautukset. Kun Z poistuu Suomesta Venäjälle, hän esittää C:n toimipisteessä Nuijamaalla passinsa, ostamansa tavaran ja myyntitositteen. C vahvistaa, että tavara on viety käyttämättömänä Suomesta. C palauttaa tavaran hintaan sisältyneen arvonlisäveron Z:lle. C vähentää kuitenkin palautussummasta ensin palkkionsa.

Kuka ei tarvitse toimilupaa (muu palautusliike)

Elinkeinonharjoittaja ei tarvitse toimilupaa, jos palautus perustuu Tullin leimaamiin myyntitositteisiin. Myyntitositteista pitää käydä ilmi, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle. Muu palautusliike palauttaa tavaroiden hintaan sisältyvän arvonlisäveron matkailijoiden jälkikäteen sille toimittamien Tullin leimaamien myyntitositteiden perusteella.

Esimerkki. Intialainen matkailija X ostaa tavaraa myyjältä B. B:llä on muun palautusliikkeen D kanssa sopimus, että D maksaa matkailijoille arvonlisäveron palautukset. D maksaa palautuksen, kun X esittää D:lle B:n antaman ja Tullin leimaaman myyntitositteen. D ei tarvitse toimilupaa.

Kuka ei tarvitse toimilupaa (myyjäliike)

Myyjäliike ei tarvitse toimilupaa, kun se palauttaa itse tavaroiden hintaan sisältyvän arvonlisäveron matkailijoille. Tässä tapauksessa matkailijoiden on toimitettava jälkikäteen Tullin leimaamat myyntitositteet myyjälle.

Myyjäliike, joka on palautusliikkeen asiakas, ei tarvitse toimilupaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2019