Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron vähennys ostoista

Arvonlisäverollisen toiminnan harjoittajana saat vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostamasi tavaran tai palvelun hintaan. Voit tehdä vähennyksen vain, jos olet hankkinut tuotteen tai palvelun arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Jos käytät hankkimaasi tavaraa tai palvelua myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saat vähentää vain arvonlisäverollista käyttöä vastaavan osuuden. Edellytyksenä on kuitenkin, että vähennysoikeutta ei muuten rajoiteta arvonlisäverolaissa. 

Arvonlisäveroa ei voi vähentää esimerkiksi silloin, kun hankinnat tulevat yrittäjän tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai sellaiseen yrityksen toimintaan, josta vähennyksiä ei ole oikeus tehdä.

Esimerkki: Kotipalveluyrittäjä myy arvonlisäverollista siivouspalvelua ja arvonlisäverotonta sosiaalihuoltopalvelua. Hän hankkii toimintaansa varten pakettiauton, jota käytetään myös yksityisajoihin. Yrittäjä saa vähentää pakettiauton hankintaan ja sen käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vain siltä osin kuin hän käyttää autoa arvonlisäverolliseen toimintaan eli siivouspalveluun. Vähennystä varten yrittäjän on pidettävä ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjan perusteella voidaan osoittaa, mikä osuus matkoista on liittynyt arvonlisäverolliseen ja mikä arvonlisäverottomaan liiketoimintaan ja mikä osuus on ollut yksityisajoja.

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäveron vähennysoikeus

Yleishyödyllinen yhteisö saa vähentää arvonlisäveron vain niistä ostoista, jotka se on tehnyt arvonlisäverollista toimintaansa varten.

Arvonlisäveroa ei saa vähentää, jos hankinta on tehty esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • yleishyödylliseen toimintaan
 • muuhun toimintaan, joka on tuloverotuksessa verovapaata
 • arvonlisäverottomaan toimintaan (esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, sosiaalihuoltopalvelut tai kiinteistön vuokraus)
 • henkilökunnan tai jäsenten yksityiskäyttöön.

Jos hankinta on tehty sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa varten, ostoihin liittyvä arvonlisävero on jaettava toimintojen kesken esimerkiksi tavaran käytön, liikevaihdon, kiinteistön pinta-alan tai työajan suhteessa.

Esimerkki: Yleishyödyllinen yhdistys pitää kioskia. Se on sekä veronalaista elinkeinotoimintaa että arvonlisäverollista toimintaa. Yhdistyksellä on myös yleishyödyllistä urheiluseuratoimintaa, joka on arvonlisäverotonta.

Yhdistyksellä on oikeus vähentää kioskia varten ostettujen tavaroiden ja palveluiden arvonlisävero. Yleishyödylliseen toimintaan tehdyistä ostoista yhdistyksellä ei ole vähennysoikeutta.

Jos hankinta on tehty sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa varten, ostohintaan sisältyvä arvonlisävero on jaettava vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan. Jako on tehtävä samassa suhteessa kuin yhdistys käyttää hankintaa arvonlisäverolliseen ja arvonlisäverottomaan toimintaan.

Lue lisää:

Ilmoita vähennettävät arvonlisäverot arvonlisäveroilmoituksella

 • Ilmoita verokauden vähennyskelpoisen arvonlisäveron yhteismäärä kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.
 • Ilmoita tavaran ja palvelun omasta käytöstä syntyvä vähennysten oikaisu kohdassa ”Vero kotimaan myynnistä verokannoittain”.
 • Ilmoita kiinteistöinvestoinnin tarkastamisen yhteydessä vähennettävien verojen korjaus  kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.

Lue lisää:

Arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyy rajoituksia

Oikeutta vähentää arvonlisäveroa on rajoitettu lähinnä silloin, kun ostot liittyvät enemmän yrittäjän tai hänen henkilökuntansa yksityiseen kulutukseen kuin yrityksen liiketoimintaan.

Arvonlisäveroa ei voi vähentää esimerkiksi silloin

 • jos ostot liittyvät yrittäjän asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin
 • tavara tai palvelu on hankittu edustustarkoitukseen
 • kun kyse on yrittäjän tai henkilökunnan asuntona, vapaa-ajan asuntona tai harrastustilana käytettävistä kiinteistöistä tai niihin liittyvistä kuluista.

Henkilöautoihin liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia vain tietyissä tilanteissa.

Lue lisää:

Vähennystä on tarvittaessa oikaistava

Jos tavarasta on tehty vähennys ja tavara myöhemmin siirretään vähennyskelvottomaan verottomaan liiketoimintaan tai vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön, on siirrosta suoritettava arvonlisäveroa niin kuin tavaran ottamisesta omaan käyttöön.

Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistus

Kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettelyä sovelletaan kiinteistöinvestointeihin, jotka on tehty elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa varten.

Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan rakentamispalvelua, joka liittyy kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen. Elinkeinonharjoittaja voi joko rakentaa tai korjata kiinteistön itse tai ostaa rakentamispalvelun toiselta yritykseltä. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan myös sellaisen kiinteistön hankintaa, josta myyjä on maksanut oman käytön veroa.

Kiinteistöinvestointiin sisältyvä arvonlisävero on elinkeinonharjoittajalle vähennyskelpoinen siltä osin, kuin kiinteistöä käytetään arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen oikeuttavassa toiminnassa.

Kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettely velvoittaa elinkeinonharjoittajaa seuraamaan kiinteistön käyttöä liiketoiminnassaan tarkistuskauden ajan. Kiinteistöinvestointiin sisältyvää arvonlisäveron vähennystä voi olla oikeus tai velvollisuus tarkistaa seuraavissa tilanteissa:

 • kiinteistön vähennykseen oikeuttava käyttö pienenee tai kasvaa suhteessa alkuperäiseen vähennykseen oikeuttavaan käyttöön
 • kiinteistö luovutetaan
 • elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisuus päättyy
 • kiinteistö poistetaan liikeomaisuudesta.

Lue lisää:

Tarkista myyjän arvonlisäverovelvollisuus

Ostaja saa vähentää arvonlisäveron vain, jos myös tavaran tai palvelun myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Myyjän arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkastaa YTJ-yrityshausta (ytj.fi).

Arvonlisäverovelvollisen myyjän pitää antaa ostajalle lasku, johon on merkitty muun muassa tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvä arvonlisävero.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2024