Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron erityisjärjestelmässä

Kun yrityksesi on rekisteröity johonkin arvonlisäveron erityisjärjestelmään Suomessa eli tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, ilmoita ja maksa järjestelmään kuuluvat arvonlisäverot OmaVerossa. Jos yritystä edustaa välittäjä, välittäjä ilmoittaa ja maksaa veron yrityksen nimissä ja puolesta. 

Siirry OmaVeroon

Näin annat arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksen OmaVerossa

Erityisjärjestelmään kuuluviin myynteihin sovelletaan kulutusjäsenvaltion verokantaa. Tarkista Euroopan komission tietokannasta sen EU-maan verokanta, jossa tavarat ja palvelut on myyty.

Anna ilmoitus jokaiselta verokaudelta. Jos verokauden aikana ei ole ollut myyntejä eikä korjauksia aiemmin annettuihin tietoihin, anna niin sanottu nollailmoitus. Jos yrityksesi on rekisteröity useampaan kuin yhteen erityisjärjestelmään, anna jokaisessa järjestelmässä jokaiselta verokaudelta oma veroilmoitus.

Maksa arvonlisävero jokaisen ilmoituksen perusteella erikseen. Huomaa, että verot pitää aina maksaa ilmoituksen perusteella, vaikka ilmoitus olisi annettu virheellisenä. Eri ilmoitusten tai erityisjärjestelmien maksuja ei voi yhdistää yhdeksi maksuksi.

Verohallinto tilittää maksut kulutusjäsenvaltioille ilmoitusten perusteella maksukuukautta seuraavan kuukauden alussa.

Milloin vero pitää ilmoittaa ja maksaa?

Voit ilmoittaa ja maksaa heti, kun verokausi on päättynyt.

Anna ilmoitus ja maksa vero kuitenkin niin, että sekä ilmoitus että maksu ovat perillä Verohallinnossa viimeistään verokautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Ilmoituksen määräpäivä tai maksun eräpäivä ei siirry viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi.

Huom.! Maksun siirtyminen Verohallinnon tilille voi kestää useita päiviä.

Milloin vero pitää ilmoittaa ja maksaa
Erityisjärjestelmä Ilmoitus- ja maksupäivä
Unionin järjestelmä ja muu kuin unionin järjestelmä

Unionin järjestelmän ja muun kuin unionin järjestelmän verokausi on neljännesvuosi. Ilmoita ja maksa arvonlisävero neljännesvuosittain seuraavasti:

 • Tammi-maaliskuu (Q1): ilmoituksen ja maksun pitää olla Verohallinnossa viimeistään 30.4.
 • Huhti-kesäkuu (Q2): ilmoituksen ja maksun pitää olla Verohallinnossa viimeistään 31.7.
 • Heinä-syyskuu (Q3): ilmoituksen ja maksun pitää olla Verohallinnossa viimeistään 31.10.
 • Loka-joulukuu (Q4): ilmoituksen ja maksun pitää olla Verohallinnossa viimeistään 31.1.

Huom. Maksun siirtyminen Verohallinnon tilille voi kestää useita päiviä. Maksa vero hyvissä ajoin. Esimerkiksi kun ilmoitat myynnit heinä-syyskuulta, ilmoita ja maksa vero niin ajoissa, että sekä ilmoitus että maksu ovat perillä Verohallinnossa viimeistään 31.10.

Tuontijärjestelmä

Tuontijärjestelmässä verokausi on kalenterikuukausi. Ilmoita ja maksa arvonlisävero kuukausittain niin, että sekä ilmoitus että maksu ovat Verohallinnossa viimeistään verokautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Huom. Maksun siirtyminen Verohallinnon tilille voi kestää useita päiviä. Maksa vero hyvissä ajoin. Esimerkiksi kun ilmoitat myynnit heinäkuulta, ilmoita ja maksa vero niin ajoissa, että sekä ilmoitus että maksu ovat perillä Verohallinnossa 31.8.

Jos ilmoitat tai maksat myöhässä

Jos yrityksesi ei ole ilmoittanut tai maksanut arvonlisäveroa kymmenen päivän kuluessa eräpäivästä tai verosta on maksettu vain osa, yrityksesi saa Verohallinnolta muistutuksen OmaVeroon. Jos yritystä edustaa välittäjä, huomautuksen saa vain välittäjä.

Verohallinto välittää ilmoitustiedot ja tilittää maksetut verot kulutusjäsenvaltiolle, joka valvoo sille kuuluvien verojen ilmoittamista ja maksamista. Jos kulutusjäsenvaltio ei saa ilmoituksia ja veroja ajallaan, se voi aloittaa toimenpiteet veron perimiseksi.

Suomeen rekisteröitynyt yritys antaa ilmoitukset aina OmaVerossa. Veron voi maksaa OmaVerossa siihen saakka, kunnes kulutusjäsenvaltio eli EU-maa, jossa tavarat tai palvelut on myyty, on antanut maksukehotuksen yritykselle tai hänen välittäjälleen maksun laiminlyönnin vuoksi.

Kun kulutusjäsenvaltio ryhtyy perimään veroa, sitä ei enää voi maksaa OmaVerossa, vaan vero pitää maksaa kulutusjäsenvaltiolle. Kulutusjäsenvaltio määrää mahdollisten laiminlyöntien seuraamusmaksut, jotka pitää myös maksaa suoraan asianomaiselle kulutusjäsenvaltiolle.

Jos yritys ilmoittaa tai maksaa verot toistuvasti myöhässä, Verohallinto poistaa Suomeen rekisteröityneen yrityksen erityisjärjestelmästä.

Jos erityisjärjestelmän käyttö päättyy, muista antaa viimeinen ilmoitus

Jos erityisjärjestelmää ei enää käytetä, yrityksen tai yritystä edustavan välittäjän pitää antaa viimeinen ilmoitus ja maksaa sen perusteella vero. Anna ilmoituksessa viimeisen verokauden tiedot ja tee mahdolliset aiempien kausien korjaukset.

Jos teet myöhemmin korjauksia viimeiseen ilmoitukseen, sinun pitää korjata ilmoitus ja maksaa vero suoraan kulutusjäsenvaltiolle eli sille EU-maalle, jossa tavarat ja palvelut on myyty. Ole tarvittaessa yhteydessä kulutusjäsenvaltioon.

Usein kysyttyä

Erityisjärjestelmien ilmoituksilla ei voi ilmoittaa vähennettävää arvonlisäveroa.

Yritys voi vähentää erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myyntejä varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän Suomen arvonlisäveron

 • jos yritys harjoittaa Suomessa myös muuta kuin erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaa toimintaa ja
 • yritys on tästä muusta toiminnasta rekisteröitynyt alv-velvolliseksi.

Ilmoita tällaisessa tilanteessa vähennettävä vero arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "Vähennettävä vero".

Jos suomalainen yritys tekee erityisjärjestelmän myyntejä varten hankintoja toisessa EU-maassa, yritys voi hakea hankintoihin liittyvän arvonlisäveron palautusta. Lue lisää arvonlisäveron palautuksesta toisessa EU-maassa tehdystä hankinnasta.

Huom: Jos yritys harjoittaa toisessa EU-maassa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvan toiminnan lisäksi myös muuta toimintaa, yrityksen pitää selvittää, onko sen rekisteröidyttävä alv-velvolliseksi tästä muusta toiminnasta kyseiseen EU-maahan. Jos yrityksen pitää rekisteröityä, yritys voi vähentää erityisjärjestelmään kuuluvasta toiminnasta aiheutuneen arvonlisäveron tämän toisen EU-maan kansallisella veroilmoituksella.

Kun annat erityisjärjestelmän veroilmoituksen, OmaVero laskee sen perusteella maksettavan veron. Maksettava vero saadaan niin, että eri jäsenvaltioille maksettavat verot lasketaan yhteen.

 • Maksettavien verojen yhteismäärässä huomioidaan kuitenkin vain ne kulutusjäsenvaltiot, joiden vero on veroilmoituksen perusteella positiivinen eli veroa jää maksettavaksi.
 • Yksittäisen kulutusjäsenvaltion verossa huomioidaan veroilmoituksessa tehdyt korjaukset saman jäsenvaltion aikaisempiin verokausien veroihin.
 • Jos tekemäsi korjaus pienentää aiempien verokausien veroa, se vähentää saman kulutusjäsenvaltion veroa tässä veroilmoituksessa. Jos kulutusjäsenvaltion osuus on tämän vuoksi negatiivinen summa, sitä ei lasketa veroilmoituksen perusteella maksettavien verojen yhteismäärään.

Kukin kulutusjäsenvaltio saa tiedot tällaisista korjauksista. Kulutusjäsenvaltio palauttaa liikaa maksetun veron tai käyttää palautuksen muihin veroihin maan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Voit tarkistaa OmaVerosta, onko yritykselläsi arvonlisäveron erityisjärjestelmän maksamattomia veroja. Maksamattomat verot eivät kuitenkaan näy OmaVeron etusivun saldossa eivätkä esimerkiksi verojen yhteenvedossa. Sen sijaan näet tilanteen näistä OmaVeron kohdista:

 • Verojen maksaminen -sivulta kunkin erityisjärjestelmän kohdalta
 • saldoerittelystä: valitse erityisjärjestelmä valintalistasta
 • erityisjärjestelmän sähköisestä maksumuistutuksesta, jos maksu on myöhässä.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän kautta ilmoitetaan ja maksetaan muille jäsenvaltioille kuuluvia veroja, eikä niitä voi maksaa yhdessä Verohallinnolle maksettavien verojen kanssa. Tämän vuoksi maksamattomat verot eivät näy OmaVeron etusivulla tai verojen yhteenvedossa.