Näin annat arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa

Tämän ohjeen avulla voit antaa yrityksen arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa. 
Metsänomistajille on oma ohje alv-ilmoituksen antamisesta

  1. Valitse OmaVeron etusivulta Verot -välilehdeltä "Arvolisävero".

  2. Valitse "Toiminnot" -otsikon alta  "Tee veroilmoitus".

  3. Valitse "Tee ilmoitus" sen kauden kohdalta, minkä ilmoitusta olet antamassa. 

  4. Jos sinulla ei ole ollut toimintaa verokaudella, laita rasti kohtaan "Ei toimintaa verokaudella" ja siirry tämän ohjeen kohtaan 9. Jos toimintaa on ollut, anna sitä koskevat tiedot.

  5. Jos yrityksesi tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voit tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Valitse "Kyllä". Maksuperustetta voi soveltaa vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin tai ostoihin. Arvolisävero tilitetään yleensä suoriteperusteisesti, jolloin valintana on oletus "Ei". Lisätietoa arvonlisäveron tilittämisestä

  6. Täytä ilmoitukseen tarvittavat tiedot myynneistä ja ostoista.

  7. Jos olet oikeutettu alarajahuojennukseen, valitse "Kyllä" ja täytä huojennusta koskevat tiedot. OmaVero laskee alarajahuojennuksen määrän automaattisesti, kun olet syöttänyt huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon sekä veron määrän. Lisätietoa alarajahuojennuksen laskemisesta

  8. Anna lopuksi lisätietojen antajan yhteystiedot: valitse omat yhteystietosi tai täydennä haluamasi muut yhteystiedot.

  9. Klikkaa "Lähetä", kun ilmoituksesi on valmis. Saat onnistuneesta lähetyksestä vastaanottokuittauksen.