Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Arvonlisäveron verokausi ja sen muutokset

Arvonlisäveron verokausi on ajanjakso (kuukausi, neljännesvuosi, vuosi), jolta arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa. Verokauden pituus riippuu yrityksesi liikevaihdosta. 

Yleensä verokausi on kalenterikuukausi. Jos liikevaihto on pientä, yritys voi kuitenkin hakea pidempään verokauteen:

  • alle 100 000 euroa, arvonlisäveron verokausi voi olla neljännesvuosi. 
  • alle 30 000 euroa, arvonlisäveron verokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi.

Jos edellä mainitut liikevaihtorajat ylittyvät, ilmoita muutoksesta viipymättä Verohallintoon. Liikevaihtoraja määritellään kirjanpitolaissa tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton mukaan.  

Huom. Maa- ja metsätalouden harjoittajilla sekä kuvataiteilijoilla voi olla kalenterivuoden mittainen verokausi liikevaihdon määrästä riippumatta, jos ne eivät harjoita alkutuotannon tai kuvataiteen lisäksi muuta arvonlisäverollista toimintaa. Maa- ja metsätalouden harjoittajan on oltava joko luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai yhtymä.

Uusi yritys ilmoittaa verokauden pituuden yrityksen perustamisen yhteydessä. Lue lisää yrityksen perustamisesta.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät ole sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat olla eripituiset.

Näin muutat verokauden pituutta tai ilmoitat muutoksista

Voit hakea muutosta verokauteen:

  • OmaVerossa: Valitse välilehti Asiakastiedot ja sen jälkeen kohdasta Yritystoiminta painike Muuta verokausi.
  • muutosilmoituksella (YTJ), jos ilmoitat samalla muistakin yrityksen muutoksista.

Verokauden on oltava sama vähintään vuoden ajan. Voit siis hakea muutosta verokauden pituuteen, kun toiminnan aloittamisesta tai edellisestä muutoksesta on kulunut vähintään 12 kuukautta.

Mistä alkaen uusi verokausi on voimassa?

Verohallinto lähettää päätöksen verokaudesta ja tiedon, mistä alkaen uusi verokausi on voimassa. Toimi siihen asti voimassa olevan verokauden mukaisesti. Jos yrityksesi liikevaihto ylittää pidennettyä verokautta koskevan liikevaihtorajan, saat päätöksen hakemuksen hylkäämisestä. Et voi myöskään hakeutua pidennettyyn verokauteen, jos et ole antanut ilmoituksia ajallaan tai olet jättänyt veroja maksamatta.

Pidempi verokausi tulee voimaan hakemusta seuraavan vuoden alusta. 

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kalenterikuukausi. Yritys hakeutuu neljännesvuoden verokauteen elokuussa 2023. Uusi verokausi tulee voimaan tammikuusta 2024. Yritys antaa ensimmäisen uuden verokauden mukaisen ilmoituksen tammi-maaliskuulta viimeistään 12.5.2024.

Lyhyempi verokausi tulee puolestaan voimaan hakemusta seuraavan lyhyemmän verokauden alusta. Huom. Muutosta edeltäviltä vanhan verokauden kuukausilta pitää antaa ilmoitus ja maksaa verot jo ennen vanhan verokauden mukaista määräpäivää.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on neljännesvuosi. Yritys hakeutuu kuukauden mittaiseen verokauteen toukokuussa. Uusi verokausi tulee voimaan kesäkuun alusta. Muutosta edeltäneeltä verokaudelta (1.4.-31.5.) tiedot pitää antaa viimeistään 12.7. Kesäkuun tiedot pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12.8.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024