Metsänomistaja: muista ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa. Vuokraatko myös peltoa? Katso ohjeet.

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 1.3.2021, jos verokautesi on kalenterivuosi. Sama määräpäivä koskee myös metsäyhtymiä ja kuolinpesiä. Jos ilmoitat paperilla, lomakkeen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Emme lähetä arvonlisäveroa varten lomakkeita tai tilisiirtolomakkeita postitse, vaan ilmoitus ja maksu on hoidettava oma-aloitteisesti.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Kun ilmoitat OmaVerossa, saat heti tiedon siitä, että ilmoituksesi on tullut perille.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Näin annat arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa

Arvonlisäveroilmoituksen täyttöohje kohta kohdalta

Arvonlisäveron maksuohjeet ja viitenumerot

Voit ilmoittaa arvonlisäveron myös:

Arvonlisäveroilmoitus pitää lähtökohtaisesti antaa sähköisesti. Paperilomakkeella voit ilmoittaa vain poikkeustilanteessa (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Mistä saan arvonlisäveron maksutiedot?

Jos maksat OmaVerossa, maksu menee tililtäsi heti. OmaVerossa et voi muuttaa maksupäivää. 

Voit maksaa arvonlisäveron myös verkkopankissasi, jolloin voit asettaa maksulle etukäteen tietyn päivän. Verkkopankkimaksua varten tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja asiakaskohtaisen oma-aloitteisten verojen viitenumerosi.

Katso maksutiedot (tilinumero ja viitenumero) OmaVerosta sen jälkeen, kun olet tehnyt arvonlisäveroilmoituksen. Tiedot maksamista varten saat myös palvelunumerosta 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Huomaa, että et näe Verohallinnon tilinumeroita tai oma-aloitteisten verojen viitenumeroa vero.fi:stä.

Näin ilmoittaudut arvonlisäverovelvolliseksi

Jos puun myyntitulot ylittävät 15 000 euroa vuonna 2021, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (vuonna 2020 saatujen tulojen osalta raja oli 10 000 euroa). Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyntitulosi jäisivät alle 15 000 euron.

Henkilöasiakas voi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja saada Y-tunnuksen OmaVerossa. Yhtymä tai kuolinpesä voi ilmoittautua alv-rekisteriin OmaVerossa, kun sillä on ennestään Y-tunnus.

Maa- ja metsätalouden harjoittajien verokausi on yleensä kalenterivuosi

Metsänomistaja tai maataloudenharjoittaja on alkutuottajana oikeutettu kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa kuin maa- tai metsätaloutta.

Voit kuitenkin hakeutua valinnaiseen verokauteen, jonka pituus on neljänneskalenterivuosi tai kalenterikuukausi. Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen.

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi ja lopetat toiminnan kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus on siis annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin. Lisätietoa toiminnan lopettamisesta

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 31.5.2021, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.7.2021.

Usein kysyttyä

Jos olet maksanut arvonlisäveron ennen eräpäivää, maksu näkyy OmaVerossa ensin käyttämättömissä hyvityksissä. Tällöin näet etusivulla Huomioitavaa-kohdassa huomautuksen "Käyttämättömiä hyvityksiä".

Maksusi kohdistuu arvonlisäveroon eräpäivänä. Arvonlisävero näkyy tämän jälkeen OmaVerossa maksettuna.

Sinun ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta jos täytät kaikki nämä ehdot:

  • harjoitat metsätaloutta
  • sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja)
  • verokautesi on kalenterivuosi
  • et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos arvonlisäveroilmoitus myöhästyy, siitä määrätään myöhästymismaksu.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun määräytymisestä.

Pitää, jos olet hakeutunut siitä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana. 

Jos et ole hakeutunut pellon vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi, vuokraus on arvonlisäverotonta. Silloin kun sinulla on pelkästään metsätaloutta ja arvonlisäverotonta pellon vuokrausta, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos sinulla ei ole kyseisenä vuonna puun myyntiä tai muuta ilmoitettavaa.

Jos et ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokraamisesta, et voi myöskään vähentää siihen kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroja.

Ilmoita pellon vuokra maatalouden tulona tuloveroilmoituksella 2 tai 2Y (yhtymät).

Jos harjoitat metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita kaikki arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.

Kun ilmoitat yhtymän puolesta, anna arvonlisäveroilmoitus yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella. Sähköistä asiointia varten yhtymä tarvitsee Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää valtuuksista.

Kuolinpesällä säilyy sama Y-tunnus, joka vainajalla oli eläessään. Verkkopankkitunnukset kuitenkin lakkaavat toimimasta, joten kuolinpesä tarvitsee sähköistä ilmoittamista varten Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää valtuuksista.

Jos kuolinpesä antaa veroilmoituksen paperisena, ilmoituksen antaja tarvitsee muilta kuolinpesän osakkailta valtakirjan kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten.

Metsänomistukseen kuuluu normaalisti sekä omistus- että hallintaoikeus metsään. Jos hallintaoikeus kuitenkin erotetaan muulle kuin omistajalle, jää omistajalle oikeus omistaa metsäkiinteistö, mutta ei oikeutta nauttia sen tuottoa. Metsän hallintaoikeuden haltijalla on oikeus saada metsän tuotto ja tehdä sen mukaisesti puukauppoja. Hallintaoikeuden haltija katsotaan tämän vuoksi metsätaloudesta verovelvolliseksi.

Voit siis ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös pelkän metsän hallintaoikeuden perusteella.