Metsänomistaja: muista ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa. Vuokraatko myös peltoa? Katso ohjeet.

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi. Sama määräpäivä koskee myös metsäyhtymiä ja kuolinpesiä.

Emme lähetä arvonlisäveroa varten lomakkeita tai tilisiirtolomakkeita postitse, vaan ilmoitus ja maksu on hoidettava oma-aloitteisesti.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Kun ilmoitat OmaVerossa, saat heti tiedon siitä, että ilmoituksesi on tullut perille.

Jos maksat OmaVerossa, maksu menee tililtäsi heti. OmaVerossa et voi muuttaa maksupäivää. 

Voit maksaa arvonlisäveron myös verkkopankissasi, jolloin voit asettaa maksulle etukäteen tietyn päivän. Verkkopankkimaksua varten tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oma-aloitteisten verojen viitenumeron.

Mistä saan arvonlisäveron maksutiedot?

Katso maksutiedot (tilinumero ja viitenumero) OmaVerosta sen jälkeen, kun olet tehnyt arvonlisäveroilmoituksen. Tiedot maksamista varten saat myös palvelunumerosta 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Huomaa, että et näe Verohallinnon tilinumeroita tai oma-aloitteisten verojen viitenumeroa vero.fi:stä.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Näin annat arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa

Maksuohjeet ja viitenumerot

Näin korjaat ilmoitusta

Muut tavat ilmoittaa

Voit ilmoittaa arvonlisäveron myös:

Arvonlisäveroilmoitus pitää lähtökohtaisesti antaa sähköisesti. Paperilomakkeella voit ilmoittaa vain poikkeustilanteessa (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Usein kysyttyä

Sinun ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta jos täytät kaikki nämä ehdot:

  • harjoitat metsätaloutta
  • sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja)
  • verokautesi on kalenterivuosi
  • et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos arvonlisäveroilmoitus myöhästyy, siitä määrätään myöhästymismaksu.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun määräytymisestä.

Pitää, jos olet hakeutunut siitä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana. Lue lisää ohjeesta Maatalousmaan vuokrauksen verotus

Jos et ole hakeutunut pellon vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi, vuokraus on arvonlisäverotonta. Silloin kun sinulla on pelkästään metsätaloutta ja arvonlisäverotonta pellon vuokrausta, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos sinulla ei ole kyseisenä vuonna puun myyntiä tai muuta ilmoitettavaa.

Jos et ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokraamisesta, et voi myöskään vähentää siihen kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroja.

Ilmoita pellon vuokra maatalouden tulona tuloveroilmoituksella 2 tai 2Y (yhtymät).

Jos harjoitat metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita kaikki arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.

Kun ilmoitat yhtymän puolesta, anna arvonlisäveroilmoitus yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella. Huom. Katso-tunnisteilla ei voi asioida 1.1.2021 alkaen. Sähköistä asiointia varten yhtymä tarvitsee Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää valtuuksista.

Kuolinpesällä säilyy sama Y-tunnus, joka vainajalla oli eläessään. Verkkopankkitunnukset kuitenkin lakkaavat toimimasta, joten kuolinpesä tarvitsee sähköistä ilmoittamista varten Suomi.fi-valtuudet. Huom. Katso-tunnisteilla ei voi asioida 1.1.2021 alkaen. Lue lisää valtuuksista.

Jos kuolinpesä antaa veroilmoituksen paperisena, ilmoituksen antaja tarvitsee muilta kuolinpesän osakkailta valtakirjan veroasioiden hoitamista varten.

Metsänomistukseen kuuluu normaalisti sekä omistus- että hallintaoikeus metsään. Jos hallintaoikeus kuitenkin erotetaan muulle kuin omistajalle, jää omistajalle oikeus omistaa metsäkiinteistö, mutta ei oikeutta nauttia sen tuottoa. Metsän hallintaoikeuden haltijalla on oikeus saada metsän tuotto ja tehdä sen mukaisesti puukauppoja. Hallintaoikeuden haltija katsotaan tämän vuoksi metsätaloudesta verovelvolliseksi.

Voit siis ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös pelkän metsän hallintaoikeuden perusteella.

Lisätietoa

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, imoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Voit myös hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euron.

Lisätietoa rekisteröitymisestä

Metsänomistaja tai maataloudenharjoittaja on alkutuottajana oikeutettu kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa kuin maa- tai metsätaloutta.

Voit kuitenkin hakeutua valinnaiseen verokauteen, jonka pituus on neljänneskalenterivuosi tai kalenterikuukausi. Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi  ja lopetat toiminnan kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus on siis annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin. 

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 30.4.2020, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.6.2020

Lisätietoa toiminnan lopettamisesta