Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoititko oma-aloitteisia veroja myöhässä?

Jos annat arvonlisäveron, valmisteveron tai muun Verohallinnolle ilmoitettavan oma-aloitteisen veron tiedot määräpäivän jälkeen, sinun pitää maksaa myöhästymismaksua. Jos annat ilmoituksen myöhässä, myöhästymismaksua menee, vaikka maksettavaa veroa ei olisi tai antaisit ei toimintaa -ilmoituksen.

Myöhästymismaksu koostuu päiväkohtaisesta maksusta sekä veron määrään perustuvasta maksusta. Myöhässä ilmoitetun veron määrä ei vaikuta päiväkohtaisen myöhästymismaksun määrään.

Myöhästymismaksu on 3 euroa/päivä, kuitenkin enintään 135 euroa. 

Esimerkki: Annat ilmoituksen 35 päivää myöhässä. Myöhästymismaksu on 105 euroa (35 päivää x 3 euroa = 105 euroa).

Jos korjaat aiemmin antaamasi tietoa, uudelle ilmoitukselle ei määrätä myöhästymismaksua, jos annat sen viimeistään 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen.

Myöhästymismaksu on 135 euroa + 2 % myöhässä ilmoitetusta maksettavasta veron määrästä. Maksu on kuitenkin enintään 15 000 euroa verolajilta. 2 %:n myöhästymismaksu määrätään myös silloin, jos korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta yli 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen. 

Esimerkki: Annat ilmoituksen 50 päivää myöhässä. Ilmoituksella maksettavan veron määrä on 5 000 euroa. Myöhästymismaksu on 235 euroa (45 päivää x 3 euroa = 135 euroa. Tähän lisätään 100 euroa, joka on 2 % maksettavan veron määrästä.)

Esimerkki: Annat ilmoituksen 50 päivää myöhässä. Ilmoituksella ei ole maksettavaa veroa. Myöhästymismaksu on 135 euroa (45 päivää x 3 euroa = 135 euroa). Veron määrän perusteella määräytyvää myöhästymismaksua ei tule maksettavaksi lainkaan.

Korvaavalle ilmoitukselle ei määrätä myöhästymismaksua, jos annat sen viimeistään 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen.

Jos korjaat ilmoitusta yli 45 päivää myöhässä, myöhästymismaksua määrätään 2 % myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä, mutta enintään 15 000 euroa verolajilta.

Jos jätät tiedot ilmoittamatta, Verohallinto arvioi tiedot

Jos et anna veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista määräajassa, Verohallinto lähettää kehotuksen ilmoituksen antamiseen. Kehotus sisältää arvion veron määrästä.

Jos kehotuksen saatuasi annat luotettavana pidettävän ilmoituksen, Verohallinto ei määrää veroa arvioimalla. Koska annat veroilmoituksen myöhässä, joudut maksamaan ilmoittamasi veron lisäksi myös myöhästymismaksua.

Jos et kehotuksesta huolimatta anna veroilmoitusta tai antamaasi veroilmoitusta ei voida pitää luotettavana, Verohallinto määrää veron arvioimalla. Lisäksi joudut maksamaan veronkorotusta. Saat verosta ja veronkorotuksesta erillisen päätöksen.

Jos annat puuttuvan veroilmoituksen sen jälkeen, kun Verohallinto on määrännyt veron arvioimalla, Verohallinto voi poistaa arvioverotuksen ja veronkorotuksen. Annettua ilmoitusta pidetään tällöin myöhässä annettuna ilmoituksena. Koska myös tässä tilanteessa annat veroilmoituksen myöhässä, joudut maksamaan ilmoittamasi veron lisäksi myös myöhästymismaksua. Tieto arvioimalla määrätyn veron ja veronkorotuksen poistamisesta ja myöhästymismaksun määräämisestä merkitään yhteenvedolle.

Esimerkki: Et ole antanut veroilmoitusta viimeistään määräpäivänä. Saat kirjeen, jossa Verohallinto arvioi maksettavan veron määräksi 10 000 euroa. Annat puuttuvan veroilmoituksen sen jälkeen, kun Verohallinto on määrännyt veron arvioimalla ja veron lisäksi veronkorotusta. Ilmoituksesi mukaan maksettavan veron määrä on 6 000 euroa. Jos Verohallinto pitää ilmoitustasi luotettavana, se poistaa arvioverotuksen ja veronkorotuksen. Antamaasi veroilmoitusta pidetään myöhässä annettuna ilmoituksena, josta pitää maksaa myöhästymismaksua.

Muuta aiheesta

Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle ei voi saada lisäaikaa. Myöhässä annetulle ilmoitukselle määrätään myöhästymismaksu.

Voit hakea tilanteen mukaan joko myöhästymismaksun perimättä jättämistä tai myöhästymismaksun oikaisua.

  • Jos ilmoitus on myöhästynyt erityisen syyn takia, voit hakea Verohallinnolta myöhästymismaksun perimättä jättämistä. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi häiriö yleisessä tietoverkossa tai OmaVerossa tai se, että olet antanut ilmoituksen vahingossa väärälle verokaudelle.
  • Jos myöhästymismaksu on mielestäsi määrätty väärin, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Tee oikaisuvaatimus esimerkiksi, jos myöhästymismaksun määrä on laskettu väärin, veroilmoituksen saapumisajankohta on virheellinen tai sinulla ei ole ollut velvollisuutta antaa ilmoitusta kyseiseltä verokaudelta.

Hae perimättä jättämistä tai oikaisua OmaVerossa: valitse välilehdeltä Veroasiat kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen. Käytä tällöin kansilehteä 4015. Kerro hakemuksessa, millä perusteella haet muutosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021