Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (9633)

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. 

Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai Apitamo/ApitamoPKI-rajapinnan kautta.

Yhteenvetoilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.