Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (9633)

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. 

Voit antaa yhteenvetoilmoituksen joko OmaVerossa, suoraan käyttämästäsi ohjelmistosta API-rajapinnan kautta tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai Apitamo/ApitamoPKI-rajapinnan kautta.

 

Yhteenvetoilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023