När är förfallodagen för tilläggsförskottet?

När du ansöker om tilläggsförskott i MinSkatt får du själv välja förfallodagen för tilläggsförskottet. Förfallodagen kan vara den innevarande dagen eller senast en dag som infaller om tre veckor. Förfallodagen ska dock alltid vara en bankdag.

När förfallodagen är under januari, behöver du inte betala dröjsmålspåföljder.

Om du gör din ansökan om tilläggsförskott på papper, se anvisningarna