Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Köp av småhus i form av huspaket

När du köper ett huspaket eller bygger en sommarstuga ska du alltid först kontrollera vem som ska lämna anmälan om byggande. Skyldigheten att lämna anmälan om byggande kan ligga antingen på hushållet, husfabriken eller byggentreprenören. En anmälan om byggande ska lämnas för bygg-, reparations- och underhållsarbete på en byggarbetsplats.

Lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om byggobjektet, husfabriken och vad du betalat denna.

Spara alla avtal och betalda fakturor. Du behöver dem för din anmälan om byggande.

Du kan lämna anmälningar medan arbetet framskrider allt efter som du har betalat för det.

Du ska dock lämna en anmälan senast före byggnadsinspektörens alla inspektionsbesök.

Ange betalda fakturor utan moms och betalda löner till bruttobelopp.

Obs! Inför inflyttningssynen (ibruktagningssynen) ska du i din anmälan om byggande lämna uppgifter om alla fakturor som du dittills har betalat. Inför slutsynen ska du lämna alla de uppgifter som du ännu inte anmält i samband med inflyttningssynen.

Om du bygger tillsammans med en annan person, t.ex. din make, behöver bara en enda anmälan lämnas för byggobjektet.

Lämna en anmälan om byggande

Se anvisningen för MinSkatt: Så här lämnar du en anmälan om byggande i MinSkatt

Du kan också lämna in anmälan med en pappersblankett som du kan skriva ut.

Lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om byggobjektet, företagen (husfabriken och övriga företag) och vad du betalat dessa.

Om du har anställt arbetstagare till byggarbetsplatsen ska du till Skatteförvaltningen även lämna uppgifterna om arbetstagarna och de löner du betalat dem.

Eget arbete och talkoarbete behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Spara alla avtal och betalda fakturor. Du behöver dem för din anmälan om byggande.

Du kan lämna anmälningar medan arbetet framskrider allt efter som du har betalat för det.

Du ska dock lämna en anmälan senast före byggnadsinspektörens alla inspektionsbesök.

Ange betalda fakturor utan moms och betalda löner till bruttobelopp.

Obs! Inför inflyttningssynen (ibruktagningssynen) ska du i din anmälan om byggande lämna uppgifter om alla fakturor som du dittills har betalat. Inför slutsynen ska du lämna alla de uppgifter som du ännu inte anmält i samband med inflyttningssynen.

Om du bygger tillsammans med en annan person, t.ex. din make, behöver bara en enda anmälan lämnas för byggobjektet.

Lämna en anmälan om byggande

Se anvisningen för MinSkatt: Så här lämnar du en anmälan om byggande i MinSkatt

Du kan också lämna in anmälan med en pappersblankett som du kan skriva ut.

Husfabriken ska till Skatteförvaltningen lämna entreprenaduppgifterna för alla de avtalspartner vars entreprenader överskrider värdet 15 000 euro.

Husfabriken lämnar uppgifterna månadvis.

Se anvisningarna för anmälan

 

  • Husfabriken lämnar uppgifterna för såväl sina egna som underentreprenörernas arbetstagare. Husfabriken lämnar även uppgifterna för de arbetstagare hushållet anställt.
  • Om någon annan än husfabriken utsetts till huvudsaklig genomförare av byggprojektet ska husfabriken lämna uppgifterna om sina egna arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren.
  • Uppgifterna ska lämnas även för arbetstagare som arbetar bara en del av månaden vid byggarbetsplatsen i fråga.

 

Det arbete som utförs i husfabrikens produktionslokaler betraktas inte som sådant byggarbete som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter ens om samma underentreprenörer arbetar både i fabriksproduktionen och på byggarbetsplatsen.

Se anvisningarna för anmälan

 

Entreprenören ska till Skatteförvaltningen lämna entreprenaduppgifterna för den underentreprenad han eller hon beställt.

Se anvisningarna för anmälan

Om värdet på entreprenadavtalet underskrider 15 000 euro behöver uppgifter om entreprenaden inte lämnas.

Entreprenören lämnar uppgifterna om sina arbetstagare till husfabriken.

Se anvisningarna för anmälan

Uppgifterna ska lämnas även för arbetstagare som arbetar bara en del av månaden vid byggarbetsplatsen i fråga.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019