Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förenklat förfarande – Flyttningar av produkter mellan skatteupplag inom Åland och övriga Finland

Det förenklade förfarandet innebär att den godkända upplagshavaren deklarerar flyttningar av punktskattepliktiga produkter under uppskovsförfarandet genom att använda en fraktsedel eller faktura.

Fraktsedeln eller fakturan ska innehålla följande uppgifter:

  1. produkterna som flyttas och produktkvantiteterna enligt skatteslag
  2. avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer
  3. avsändningsdatum och leveransadress för produkterna
  4. punktskattenumret för det avsändande och mottagande upplaget
  5. referensnummer med vilket sändningen kan identifieras i avsändarens och mottagarens bokföring.

I användningen av det förenklade förfarandet ska det tas i beaktande om produkterna omfattas av harmoniserad punktskatt eller nationell punktskatt. Det är också avgörande om produkterna flyttas inom Finland eller mellan Finland och en annan medlemsstat.

Förenklat förfarande vid flyttning av produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt

När alkohol, tobak eller flytande bränslen flyttas mellan skatteupplag i Finland kan det förenklade förfarandet användas för att deklarera flyttningen.

Observera att när produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt flyttas mellan upplag i Finland går det också att använda EMCS, systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter.

Obs! Det förenklade förfarandet kan dock inte användas när alkohol, tobak eller flytande bränslen exporteras från områden utanför EU och de flyttas från importplatsen i Finland under punktskatteuppskovsförfarande exempelvis till ett skatteupplag. Då är det obligatoriskt att använda EMCS.

Förenklat förfarande vid flyttning av produkter som omfattas av nationell punktskatt

När exempelvis läskedrycker, nikotinpåsar, vätskor för elektroniska cigaretter, cigarrettpapper, kondenserad naturgas eller stenkol flyttas mellan skatteupplag inom Finland används alltid det förenklade förfarandet. Flyttningarna deklareras alltid med anteckningarna på fraktsedeln eller fakturan.

Du kan läsa om import av produkter som omfattas av nationell punktskatt från områden utanför EU i Tullens anvisning: Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import (Tullen)

Det förenklade förfarandet ska också användas vid flyttningar av produkter under uppskovsförfarande på Åland och mellan Åland och övriga Finland.

Läs mer om den åländska skattegränsen.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024