Anmälningar om byggande: uppgifter om entreprenader

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om entreprenaderna enligt byggarbetsplats.

Den som beställer byggarbeten ska lämna uppgifter om entreprenaden

Den som beställt byggarbetet lämnar uppgifterna om entreprenaden till Skatteförvaltningen. Anmälan ska lämnas om avtalets värde överskrider 15 000 euro. Flera byggarbetsplatser kan ingå i ett och samma avtal. Varje enskild beställning utgör ett avtal om ersättningen som betalas avtalas separat. Avtalet kan baseras på ackord- eller timdebitering.

Entreprenaduppgifterna för respektive månad måste lämnas senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånadens utgång. Uppgifterna om t.ex. juli ska lämnas den 5 september. Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Beställare av byggarbeten: lämna uppgifter om entreprenaden

Kom ihåg att alltid använda finländskt FO-nummer, om sådant finns.

Stora mängder data lämnas behändigast via ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas på en webblankett.

Skyldigheten att lämna uppgifter om byggtjänster enligt mervärdesskattelagen

Exempel:

Byggande av hus

  •  förberedande arbeten på byggplatsen, rivning av byggnader och byggnadsstädning
  • montering och underhåll av utrustning som är fast ansluten till byggnaden
    (t.ex. hissar och allmänna övervaknings- och alarmsystem)
  • byggnadsmonteringar (t.ex. VVS-, el- och takarbeten)
  • slutbehandling av byggnader (t.ex. rappning, målning och inglasning)
Byggande av nät
  • nät för vatten, avlopp, datatrafik, gas, värme och elkraft

Byggande av trafikförbindelser

  • vägar, gator, järnvägar, vattenvägar, kanaler och flygfält

Skyldighet att lämna uppgifter om andra arbeten

Entreprenaduppgifterna ska lämnas även för montering och demontering av byggställningar och då inhyrd arbetskraft anlitas för byggarbetet.