Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader (3720r)

Med denna blankett lämnar företag och samfund entreprenaduppgifter i anmälan om byggande.

Obs. I Lomake.fi kan du lämna anmälningar om byggande fram till 21.10.2019. Från och med november 2019 kan du lämna uppgifterna i MinSkatt. Läs mera

Anmäl uppgifterna elektroniskt med en webblankett

Du kan lämna in anmälan om byggande elektroniskt i lomake.fi.

Med blanketten går det att lämna byggarbetsplats- eller avtalsspecifika entreprenaduppgifter. Den som beställer byggtjänster lämnar varje månad byggarbetsplats- eller avtalsspecifika uppgifter till Skatteförvaltningen om entreprenörer som har anknytning till byggandet.

Grundanmälan

Fyll i en grundanmälan om det är första gången för redovisningsmånaden som du lämnar uppgifter om entreprenörerna på byggarbetsplatsen eller i avtalet.

I fältet uppe på blanketten kan du ge anmälan ett valfritt namn. Anmälningskoden fylls i automatiskt på blanketten. Namnet och koden överförs automatiskt till Mina e-tjänster.

Via Mina e-tjänster kan du använda uppgifterna som mall för följande anmälan.

Korrigerings- och raderingsanmälan

Fyll i en korrigeringsanmälan om du vill ändra felaktiga eller bristfälliga uppgifter som du lämnat in för samma redovisningsmånad. I en korrigeringsanmälan ska samtliga uppgifter lämnas på nytt – också sådana som du inte vill ändra.

Fyll i en raderingsanmälan om du vill ta bort en tidigare anmälan i sin helhet.

Gör ändringarna så här:

  1. Gå till Mina e-tjänster och hämta den anmälan för redovisningsmånaden som du vill korrigera eller ta bort.
  2. Öppna anmälan via länken Använd som underlag.
  3. I det fönster som öppnas klickar du på Avbryt (eller Ångra i Safari).
  4. Välj Korrigeringsanmälan eller Raderingsanmälan som anmälans typ.

E-tjänster

Om du använder en e-tjänst kan du lämna alla entreprenaduppgifter om byggarbetsplatsen med en och samma blankett.

Anmälan om byggande – uppgifter om entreprenader (lomake.fi)

Gå till de uppgifter som du lämnat tidigare på en webblankett: Mina e-tjänster (lomake.fi)

Anmäl uppgifterna på en pappersblankett

Med denna blankett lämnar företag och samfund entreprenaduppgifter i anmälan om byggande. På blanketten lämnar beställaren uppgifter om en entreprenör och en entreprenad samt om byggarbetsplatsen eller avtalet.

Om det finns flera entreprenader som ska anmälas, ska du tillsammans med blanketten också lämna bilageblanketten 3723 i vilken du kan fylla i uppgifter om flera entreprenörer och entreprenader.