Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader (3720r)

Med denna blankett lämnar företag och samfund entreprenaduppgifter som gäller anmälan om byggande.

Obs! MinSkatt har ersatt Lomake.fi från början av november. Du kan lämna uppgifter i MinSkatt fr.o.m. 8.11.

Lämna uppgifter i MinSkatt

Andra sätt att lämna anmälan samt anvisningar för det

Om du inte kan lämna uppgifter elektroniskt kan du använda en pappersblankett. Obs. Blanketten har bytts 1.11. Använd inte en gammal blankett när du lämnar uppgifter. Returadressen finns på första sidan av blanketten. Om du anmäler flera entreprenader lämna även bilageblankett 3723r.