Veronpalautuksen maksaminen kuolinpesälle

Kuolinpesän saama veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallinnolle, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Verohallinto ei voi jakaa kuolinpesän veronpalautusta kuolinpesän osakkaille.

Kuolinpesän voimassa olevan tilinumeron voi varmistaa Verohallinnolle

Veroasiointia helpottaa, jos kuolinpesän pankkitiliä ei lakkauteta, ennen kuin kuolinvuoden verotus on valmis ja mahdollinen veronpalautus maksettu. Jos kuolinpesällä on voimassa oleva pankkitilinumero mutta se ei ole Verohallinnon tiedossa, tilinumeron ilmoittamiseen tarvitaan pankin varmistus. Varmistukseksi riittää, että Verohallinnolle toimitetaan pankin antama jäljennös kuolinpesän tiliotteesta. Varmistus voidaan tehdä myös täyttämällä toinen sivu Verohallinnon lomakkeesta Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926). Lomakkeeseen tarvitaan pankin vahvistus.

Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926)

Jos kuolinpesällä ei ole tiliä, tarvitaan valtuutus

Jos kuolinpesällä ei ole voimassa olevaa pankkitiliä, kuolinpesän valtuuttama henkilö voi ilmoittaa tilinumeron Verohallintoon lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926). Lomakkeeseen täytetään kuolinpesän osakkaiden valtuuttaman henkilön tiedot sekä tilinumero. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan selvitys kuolinpesän osakkaista sekä valtakirja jokaiselta osakkaalta. Valtakirjana voi käyttää lomakkeen liitteenä olevaa valtakirjaa, tai valtuutuksen voi antaa vastaavat tiedot sisältävillä erillisillä valtakirjoilla (pankkien omat valtakirjat kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi eivät kelpaa valtuutukseksi tilinumeron ilmoittamiseen). Liitteeksi tarvitaan jäljennös perukirjan osakasluettelosta. Jos vainaja oli tehnyt testamentin, on mukaan liitettävä myös oikeaksi todistettu jäljennös tiedoksi annetusta ja hyväksytystä testamentista.

Huom. Jos perunkirjoitusta ei ole vielä toimitettu, mukaan on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset virkatodistuksista, joista käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat (sukuselvitys).

Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926)

Arvonlisä- tai rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät ilmoittavat tilinumeronsa OmaVerossa

Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin merkityn ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän tulee ilmoittaa tilinumero veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVero-palvelussa. Nämä kuolinpesät voivat ilmoittaa tilinumeron lomakkeella ainoastaan erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Kuolinpesät kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella. Tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -rooli. Katso-tunnisteen voi perustaa osoitteessa yritys.tunnistus.fi

Veronpalautuksen maksaminen maksuosoituksena

Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Alle 15 euron suuruinen veronpalautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä. Maksuosoituksesta lähetetään ilmoitus asiakkaalle siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Jotta maksuosoituksen voi saada, osoitteen on oltava Suomessa. Kun asiakas on saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, hän voi lunastaa veronpalautuksen mistä tahansa OP Ryhmän osuuspankin konttorista Suomessa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Tarkemmat ohjeet veronpalautuksen lunastamisesta ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa.

Lue myös pankin ohje maksuosoituksen eli rahalähetyksen lunastamisesta (www.op.fi)

Osuuspankin konttorit (www.op.fi)

Avainsanat: