Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuolinpesän vuokratulot ja verot

Kun kuolinpesä antaa vuokralle esimerkiksi asunto-osakkeen, vuokratulot ovat kuolinpesän tuloa.

Kuolinpesän täytyy

  1. hakea ennakkoveroa vuokratuloista
  2. maksaa ennakkovero päätöksen mukaisesti
  3. varmistaa seuraavana keväänä, että tiedot vuokratuloista ovat oikein kuolinpesän esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Useimmat kuolinpesät voivat hakea ennakkoveroa ja ilmoittaa tietoja esitäytettyyn veroilmoitukseen vain paperilomakkeilla. OmaVerossa kuolinpesä voi asioida vain silloin, kun kuolinpesällä on Y-tunnus ja asianhoitajalla Suomi.fi-valtuus.

Täytä lomakkeet kuolinpesän nimissä. Jos kuolinpesä ei ole valtuuttanut asianhoitajaa, lomakkeisiin tarvitaan jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoitukset. Lähetä lomakkeet postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Näin haet ennakkoveroa

Täytä ennakkoverohakemuksen paperilomakkeeseen ne tulot ja vähennykset, joita kuolinpesällä on. Merkitse henkilötunnus tai Y-tunnus lomakkeen joka sivulle.

Lisäksi täytä oikea vuokratulojen lomake ja lähetä se ennakkoverohakemuksen mukana:

Ilmoita vuokratulot esitäytetyssä veroilmoituksessa

Jos tiedot vuokratuloista eivät seuraavana keväänä näy valmiiksi kuolinpesän esitäytetyssä veroilmoituksessa tai ne eivät ole oikein, ilmoita tai korjaa tiedot paperilomakkeilla.

Ilmoita vuokratulot veroilmoituksessa

Ohjeita asiointiin paperilomakkeilla – esitäytetty veroilmoitus

Jos omistus siirtyy kuolinpesältä perilliselle

Vuokratulojen ilmoittamiseen ja niiden verotukseen vaikuttaa se, jos kuolinpesä jaetaan mutta vuokrasuhde jatkuu.

Kun vuokralla olevan kohteen omistus siirtyy kuolinpesältä perilliselle, toimikaa näin:

  1. Kuolinpesä ilmoittaa vuokratulojen muutokset ja hakee ennakkoveron poistoa. Nämä muutokset voi tehdä verotuksen päättymiseen asti ja vastaavilla lomakkeilla, joilla kuolinpesä on alun perin hakenut ennakkoveroa ja ilmoittanut vuokratuloja. Linkit lomakesivuille on tämän sivun lopussa.
  2. Uusi omistaja ilmoittaa vuokratulot omassa verotuksessaan. Jos esimerkiksi asunto on siirtynyt perintönä omistukseesi, kirjaudu OmaVeroon ja ilmoita tiedot vuokratuloista verokortti- ja ennakkoverohakemuksella. Voit käyttää apuna ohjetta Näin ilmoitat vuokratulot ja maksat veron

Korjaa tiedot viimeistään kuolinpesän esitäytetyssä veroilmoituksessa, joka koskee sitä vuotta, jolloin muutokset vuokratuloissa ovat tapahtuneet. Vastaavasti varmista, että tiedot omistukseesi siirtyneen kohteen vuokratuloista ovat oikein omassa esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Lisätietoa

Ennakkoveron ohjeita

Vuokratulojen ohjeita

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024