Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomainen kuolinpesä – näin ilmoitat Suomesta saadut tulot

Ulkomainen kuolinpesä muodostuu tilanteessa, jossa henkilö on kuollessaan asunut ulkomailla ja hänellä on ollut Suomessa verotettavaa tuloa.

Ulkomainen kuolinpesä on rajoitetusti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että kuolinpesä maksaa veroa vain Suomesta saadusta tulosta. Yleisimpiä ovat tulot, joita ulkomainen kuolinpesä saa Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

 • vuokratulot, luovutusvoitot ja muut tulot, jotka on saatu kuolinpesän kiinteästä omaisuudesta, myös asuinhuoneistoista
 • puun myyntitulot.

Henkilön kuolinvuonna ulkomaista kuolinpesää verotetaan samalla tavalla kuin henkilöä olisi verotettu hänen eläessään. Kuolinvuotta seuraavasta vuodesta alkaen ulkomaista kuolinpesää verotetaan yhteisönä. Ulkomaisen kuolinpesän tuloveroprosentti on siten 20.

Anna veroilmoitus paperilomakkeella

Ulkomainen kuolinpesä ei saa esitäytettyä veroilmoitusta kuten suomalaiset kuolinpesät. Jos ulkomainen kuolinpesä saa tuloa Suomesta, sen täytyy antaa oma-aloitteisesti veroilmoitus 6 ja ilmoittaa siinä Suomesta saadut tulot. Ulkomainen kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen vain paperilomakkeella. Veroilmoitus täytyy antaa verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Veroilmoituksen 6 lisäksi tulee antaa vapaamuotoinen selvitys siitä, mistä kuolinpesä on saanut Suomesta tuloa, esimerkiksi onko kyseessä huoneiston vuokratulo tai puun myyntitulo.

Veroilmoituksen 6 lomake ja täyttöohjeet

Luovutusvoitto kiinteän omaisuuden myynnistä

Jos ulkomainen kuolinpesä saa luovutusvoittoa kiinteän omaisuuden, kuten asunnon tai kesämökin myynnistä, anna veroilmoituksen 6 lisäksi vapaamuotoinen selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • mitä on luovutettu
 • luovutuspäivä
 • luovutushinta
 • perintöverotuksessa vahvistettu arvo
 • sekä muut mahdolliset vähennyskelpoiset kulut.

Huomaa poikkeus: yhteisönä ulkomainen kuolinpesä ei voi käyttää hankintameno-olettamaa. Jakamattoman kuolinpesän luovutusvoiton tai -tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään perintöverotuksessa vahvistettua omaisuuden arvoa. Luovutushinnasta vähennetään myös mahdolliset voiton hankkimisesta aiheutuneet menot kuten myyntikulut ja perusparannusmenot.

Vuokratulo kiinteistöstä tai huoneistosta

Jos ulkomainen kuolinpesä saa vuokratuloa Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä tai huoneistosta, anna veroilmoituksen 6 lisäksi vapaamuotoinen selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • mitä on vuokrattu
 • vuokratulot
 • vähennyskelpoiset kulut.

Maa- tai metsätalouteen liittyvä tulo

Jos ulkomainen kuolinpesä saa pellon vuokratuloa tai muuta maatalouden toimintaan liittyvää tuloa Suomesta, tai metsätalouden tuloa (esimerkiksi puun myyntitulo), anna veroilmoituksen 6 lisäksi vapaamuotoinen selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • mistä tulosta on kyse
 • laskelma tuloista ja vähennyskelpoisista kuluista.

Huom! Maataloudesta saatu tulo ilmoitetaan veroilmoituksella 6 maatalouden tulolähteen tuloksena tai tappiona ja metsätaloudesta saatu tulo henkilökohtaisen tulolähteen tuloksena tai tappiona.

Lisätietoa ulkomaisen perinnön verotuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 30.1.2024