Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomainen kuolinpesä – näin ilmoitat Suomesta saadut tulot

Ulkomainen kuolinpesä muodostuu tilanteessa, jossa henkilö on kuollessaan asunut ulkomailla ja hänellä on ollut Suomessa verotettavaa tuloa.

Ulkomainen kuolinpesä on rajoitetusti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että kuolinpesä maksaa veroa vain Suomesta saadusta tulosta. Yleisimpiä ovat tulot, joita ulkomainen kuolinpesä saa Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

  • vuokratulot, luovutusvoitot ja muut tulot, jotka on saatu kuolinpesän kiinteästä omaisuudesta, myös asuinhuoneistoista
  • puun myyntitulot.

Anna tarvittavat veroilmoitukset paperilomakkeilla

Ulkomainen kuolinpesä on Suomen lainsäädännön mukaan yhteisö – se ei saa esitäytettyä veroilmoitusta kuten suomalaiset kuolinpesät.

Jos ulkomainen kuolinpesä saa tuloa Suomesta, kuolinpesän täytyy antaa oma-aloitteisesti veroilmoitus 6 ja ilmoittaa siinä Suomesta saadut tulot. Veroilmoitus täytyy antaa verovuotta – eli henkilön kuolinvuotta – seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jos ulkomainen kuolinpesä saa luovutusvoittoa esimerkiksi asunnon tai kesämökin myynnistä, nämä tulot täytyy ilmoittaa lomakkeella 9.

Ulkomainen kuolinpesä voi antaa veroilmoitukset vain paperilomakkeilla.

Ohje veroilmoituksen 6 antamiseen

Veroilmoituksen 6 lomakkeet ja täyttöohjeet

Lomake 9 Luovutusvoitto tai -tappio (3013)

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023