Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuolinpesän pankkitili – ilmoita tilinumero veronpalautusta varten

Kuolinpesän osakkaiden täytyy itse huolehtia siitä, että tilinumero on ajan tasalla Verohallinnossa.

Kun tili on voimassa ja tilinumero Verohallinnon tiedossa, maksamme mahdollisen veronpalautuksen kuolinvuodelta suoraan kuolinpesän tilille. Jos kuolinpesällä on useita pankkitilejä, Verohallinnon tiedossa olevaa tiliä ei kannata lakkauttaa.

Tilinumero on hyvä pitää voimassa siihen asti, kunnes kuolinpesän varat on jaettu ja kuolinpesä on kokonaan lakkautettu.

Lue tarkemmat ohjeet kuolinpesän tilanteen mukaan

Kuolinpesän uusi tai muuttunut tilinumero täytyy useimmiten ilmoittaa paperilomakkeella. Lomakkeen voi lähettää postitse tai sen voi tuoda mihin tahansa verotoimistoon.

OmaVerossa tilinumeron voi ilmoittaa vain silloin, kun kuolinpesällä on jo Y-tunnus ja ilmoittajalla Suomi.fi-valtuus kuolinpesän veroasioiden hoitoon.

Jos kuolinpesän tilinumero on merkitty perukirjaan, joka on toimitettu Verohallintoon, toimi näin: 

 1. Täytä lomake Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta 
  • Ilmoita tiedot lomakkeen kohdassa 1.
 2. Toimita lomake meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Jos kuolinpesän tilinumeroa ei ole merkitty perukirjaan, toimi näin:

 1. Tarvitset joko kopion kuolinpesän tiliotteesta tai pankilta vahvistuksen kuolinpesän tilistä Verohallintoa varten. Jos sinulla ei ole kopiota tiliotteesta, pyydä pankkivirkailijaa täyttämään toinen sivu lomakkeesta Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta.
 2. Täytä lomake Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta 
  • Ilmoita tiedot lomakkeen kohdassa 1.
 3. Toimita lomake sekä kopio tiliotteesta tai pankin vahvistus meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Kuolinpesän valtuutettu asianhoitaja voi ilmoittaa tilinumeron lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta

 • Ilmoita tiedot lomakkeen kohdassa 2.
 • Rastita kohta "valtakirja tai voimassa oleva valtuutus" (tiedot on jo toimitettu Verohallintoon).
 • Toimita lomake meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Tilinumeron ilmoittaminen ja muiden kuolinpesän veroasioiden hoitaminen on helpointa, jos kuolinpesän osakkaat

 1. valtuuttavat ensin yhden henkilön kuolinpesän veroasioiden hoitajaksi lomakkeella Valtakirja kuolinpesän veroasioita varten
 2. valtuutettu henkilö ilmoittaa sen jälkeen tilinumeron lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta.

Jos asianhoitajan valtuuttaminen ei ole mahdollista, toimi näin:

 1. Pyydä valtakirja jokaiselta kuolinpesän osakkaalta. Valtakirjan kuolinpesän veroasioita varten voi antaa paperilomakkeella (3630). Pankkien omat valtakirjat kuolinpesän pankkiasioiden hoitamista varten eivät kelpaa valtuutukseksi tilinumeron ilmoittamiseen.
 2. Täytä lomake Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta ja merkitse siihen omat tietosi sekä uusi tilinumero.
 3. Liitä lomakkeeseen
  • valtakirja jokaiselta osakkaalta
  • jos perukirjaa ei ole vielä lähetetty Verohallintoon, liitä myös
   • selvitys kuolinpesän osakkaista
   • kopio perukirjasta
   • kopio tiedoksi annetusta ja hyväksytystä testamentista, jos vainaja oli tehnyt testamentin.
 4. Toimita lomake ja liitteet meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Jos perinnönjakokirjaan on merkitty, kuka saa nostaa kuolinpesälle osoitetut tulevat veronpalautukset, toimi näin:

 1. Jos veronpalautukset kuuluvat perinnönjakokirjan mukaan sinulle, ilmoita tilinumero lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta.
 2. Liitä mukaan kopio perinnönjakosopimuksesta.
 3. Toimita lomake ja liitteet meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Jos perinnönjakokirjaan ei ole merkitty, kuka saa nostaa kuolinpesälle osoitetut tulevat veronpalautukset, toimi näin:

 1. Pyydä valtakirja jokaiselta kuolinpesän osakkaalta. Valtakirjan kuolinpesän veroasioita varten voi antaa paperilomakkeella (3630). Pankkien omat valtakirjat kuolinpesän pankkiasioiden hoitamista varten eivät kelpaa valtuutukseksi tilinumeron ilmoittamiseen.
 2. Täytä lomake Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta ja merkitse siihen omat tietosi sekä uusi tilinumero.
 3. Liitä lomakkeeseen
  • valtakirja jokaiselta osakkaalta
  • jos perukirjaa ei ole vielä lähetetty Verohallintoon, liitä myös
   • selvitys kuolinpesän osakkaista
   • kopio perukirjasta
   • kopio tiedoksi annetusta ja hyväksytystä testamentista, jos vainaja oli tehnyt testamentin.
 4. Toimita lomake ja liitteet meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Kun kuolinpesä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, se voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen hoitamaan kuolinpesän eli perikunnan veroasioita sähköisesti. Valtuuden saanut voi ilmoittaa kuolinpesän tilinumeron OmaVerossa. Arvonlisäverovelvollinen kuolinpesä voi ilmoittaa tilinumeron myös paperilomakkeella erityisestä syystä. 

Kuolinpesän asianhoitaja tarvitsee OmaVerossa asiointia varten

 • henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • Suomi.fi-valtuuden.

Siirry OmaVeroon

Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Näin ilmoitat tilinumeron OmaVerossa

Ilmoita tilinumero lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta

 • Ilmoita tiedot lomakkeen kohdassa 2.
 • Rastita kohta "jäljennös perukirjasta tai virkatodistukset/sukuselvitys" (tiedot on jo toimitettu Verohallintoon).
 • Jos perukirjaa ei ole vielä toimitettu Verohallintoon, liitä mukaan sukuselvitys.
 • Toimita lomake ja tarvittaessa liite meille lomakesivun ohjeiden mukaan.

Muista pitää osoitetiedot ajan tasalla

Ilmoita kuolinpesän yhteyshenkilön osoite

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2024