Veronpalautus kuolinpesälle

Kuolinpesän veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Muussa tapauksessa veronpalautus maksetaan maksuosoituksena Nordean välityksellä. Verohallinto ei voi jakaa veronpalautusta kuolinpesän osakkaille.

Tarkista myös päivämäärät, joihin mennessä puuttuva tai muuttunut tilinumero pitää ilmoittaa vuoden 2021 veronpalautusta varten. Huomaa, että paperilomakkeella ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin. 

Kuolinpesän pankkitiliä ei kannata lakkauttaa

Kun kuolinpesän pankkitili on voimassa ja tilinumero Verohallinnon tiedossa, helpottuu mahdollisen veronpalautuksen maksu kuolinvuoden verotuksen osalta. Tilinumero kannattaa pitää voimassa, kunnes kuolinpesän varat on jaettu ja kuolinpesä on kokonaan lakkautettu. 

Jos pankkitili on voimassa, mutta tilinumero ei ole Verohallinnolla tiedossa

Tarvitset tilinumeron ilmoittamista varten varmistuksen pankilta. Pankki voi antaa  esimerkiksi jäljennöksen kuolinpesän tiliotteesta tai täyttää lomakkeen kuolinpesän tilinumeron ilmoituslomakkeen (7926) toisen sivun. Tarvitsemme pankin vahvistuksen, jolla varmistamme kuolinpesän tilin.

Jos kuolinpesällä ei ole pankkitiliä

Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama asianhoitaja voi ilmoittaa tilinumeron. Jos kuolinpesällä ei ole valtuutettua asianhoitajaa, tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden valtuutus.

Ilmoita tilinumero lomakkeella  kuolinpesän tilinumeron ilmoituslomake (7926)

Kun olet saanut valtuutuksen kuolinpesän osakkailta, täytä lomakkeeseen omat tietosi sekä tilinumerosi.

Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten

Kuolinpesä, jolla on Y-tunnus: näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitoon

Liitä lomakkeeseen

  • selvitys kuolinpesän osakkaista
  • valtakirja jokaiselta osakkaalta
  • jäljennös perukirjan osakasluettelosta
  • oikeaksi todistettu jäljennös tiedoksi annetusta ja hyväksytystä testamentista, jos vainaja oli tehnyt testamentin
  • oikeaksi todistetut jäljennökset virkatodistuksista, joista käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat (sukuselvitys), jos perunkirjoitusta ei vielä ole toimitettu.

Valtakirjana voi käyttää lomakkeen 7926 liitteenä olevaa valtakirjaa tai erillisiä valtakirjoja, joissa on vastaavat tiedot. Pankkien omat valtakirjat kuolinpesän pankkiasioiden hoitamista varten eivät kelpaa valtuutukseksi tilinumeron ilmoittamiseen.

Arvonlisäverovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen kuolinpesä ilmoittaa tilinumeron OmaVerossa

Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin merkityn ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän täytyy ilmoittaa tilinumero veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVerossa. Nämä kuolinpesät voivat ilmoittaa tilinumeron lomakkeella vain erityisestä syystä.

Ilmoita tilinumero OmaVerossa

Kuolinpesän asioiden hoitaja voi kirjautua OmaVeroon 

  • Katso-tunnisteella (31.8.2021 asti)
  • henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, kun asianhoitajalla on Suomi.fi-valtuus.

Jos käytössä on Katso-tunniste, tilinumeron ilmoittaja tarvitsee yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -roolin. 

Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Veronpalautus maksuosoituksena

Jos Verohallinnolla ei ole tiedossa palautuksen saajan tilinumeroa, se maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Nordean välityksellä. Alle 15 euron suuruinen palautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä.

Saat Nordeasta ilmoituksen maksuosoituksesta osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Osoitteen on oltava Suomessa, jotta maksuosoituksen voi saada.

Kun olet saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, voit lunastaa palautuksen Suomessa sijaitsevasta Nordean konttorista, joka tarjoaa kassapalveluita. Maksuosoitus pitää lunastaa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat pankin lähettämässä ilmoituksessa. Ilmoitus on hyvä olla mukana, kun lunastat palautusta.

Jos et lunasta maksuosoitusta 28 päivän kuluessa, raha palautuu takaisin Verohallintoon. Saat sen jälkeen postitse tilinumerotiedustelun. Kun olet ilmoittanut tilinumerosi OmaVerossa, saat palautuksen tilillesi noin viikon kuluessa.

Näin ilmoitat tilinumeron OmaVerossa

Jos veronpalautuksen määrä on yli 1 700 euroa, Verohallinto maksaa palautuksen ensisijaisesti vain tilille. Palautus maksetaan maksuosoituksena ainoastaan silloin, jos pyydät sitä.