Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ajoneuvon käyttökielto

Jos autoveroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Verohallinto voi määrätä ajoneuvon käyttökieltoon. Käyttökielto edellyttää Verohallinnon päätöstä. Saat päätöksen käyttökiellosta OmaVeroon ja postitse kotiin.

Kun ajoneuvo on käyttökiellossa, sitä ei saa käyttää liikenteessä.

Verohallinto voi pyytää Tullilta ja poliisilta virka-apua ajoneuvon käytön estämiseksi. Tulli ja poliisi voivat ottaa haltuunsa käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen.

Käyttökiellon poistaminen

Käyttökiellon saa poistettua, kun maksaa autoveron.

Kun käyttökieltoon määrätyn ajoneuvon autovero ja mahdolliset viivästyskorot maksetaan kokonaan, Verohallinto poistaa ajoneuvon käyttökiellon. Saat päätöksen käyttökiellon poistamisesta OmaVeroon. Sinun ei tarvitse erikseen hakea käyttökiellon poistamista.

Jos käyttökiellossa olevan ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeus on siirretty toiselle, ajoneuvon käyttökielto ei pääty, vaan sen poistamista on erikseen haettava. Poistamista voi hakea ajoneuvon omistaja tai haltija vapaamuotoisella hakemuksella. Käyttökielto voidaan poistaa vain, jos poistamiselle on erityisiä syitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021