Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Ennakkoratkaisut

Hinnasto ennakkoratkaisuista
Keskusverolautakunnan päätös
980 €
 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta
2520 €
 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)
4200 € Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.
120 € Käsittelymaksu, jos lautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä, jos asiakas esimerkiksi peruuttaa hakemuksensa
Verohallinnon päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun
425 €
 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta
212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
1260 €
 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)
630 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
255 € Ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta
127,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
425 € Ennakkoratkaisu koskee perintö- ja lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta
212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
145 € Ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sairausvakuutusmaksua
72,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
255 € Ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa
127,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
425 € Ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa
212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen
Verohallinnon päätös, joka sisältää valmisteverotusta koskevan ennakkoratkaisun
550 € ennakkoratkaisu on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen
385 € ennakkoratkaisu ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta
  Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €
Verohallinnon päätös, joka sisältää autoverotusta koskevan ennakkoratkaisun, kun hakemus on tehty viimeistään 31.12.2020.
550 € ennakkoratkaisu silloin, kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta
165 € ennakkoratkaisu silloin, kun hakijana on yksityishenkilö, eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta
  Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen, peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €
Verohallinnon päätös, joka sisältää autoverotusta koskevan ennakkoratkaisun, kun hakemus on tehty 1.1.2021 ja sen jälkeen
250 € ennakkoratkaisu, joka koskee autoverotusta
  Autoverotusta koskevien ennakkoratkaisujen päätösmaksu on ajoneuvokohtainen.
2520 € Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.
120 € Käsittelymaksu, jos Verohallinto:
 • päättää olla antamatta ratkaisua,
 • jättää hakemuksen tutkimatta tai
 • jättää asian sillensä asiakkaan esimerkiksi peruuttaessa hakemuksensa
 • pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä

Muut maksulliset päätökset

Muiden maksullisten päätösten hinnasto
Verohallinnon päätös
425 € Nimeämispäätös (tuloveroasetuksen 2 §)
500 €
 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää tavanomaista selvitystyötä (työmäärä 1–5 h)
850 €
 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää laajaa selvitystyötä (työmäärä yli 5 h)
575 € Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa
575 € Päätös arvonlisäverolain mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen
575 € Päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä
120 € Käsittelymaksu, jos Verohallinto päättää jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun ratkaisun
Valmisteverotus
  valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat
770 € yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 235 €, kuitenkin enintään 1100 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
575 € vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 220 €, kuitenkin enintään 880 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
110 € lupa silloin, kun valmistajalla on vain kotimaisia toimituksia tai kun lupa tarvitaan muiden kuin valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyä varten
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 110 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 110 €
  valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat
530 € yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
420 € vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
  valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat
595 € yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
550 € vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
110 € muiden kuin valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyä varten tarvittava lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 110 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 110 €
485 € valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa
 
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €
155 € muut luvat
  lupapäätöksen voimassaoloajan jatkaminen tai vähäinen muuttaminen taikka maksu silloin, kun Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä 55 €
Positiivisen luottorekisterin käytöstä määrättävät maksut
1,04 €
Luottotietorekisteriotteen kysely

Asiakirjaluovutukset

Asiakirjaluovutusten hinnasto
Salassa pidettävä verotusasiakirja todistuksena tai jäljennöksenä
4 €
 • Todistuksena tai jäljennöksenä luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 15 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)
70 €/tunti
 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 €

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 140 €

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 €
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.
Salassa pidettävät verotusasiakirjat sähköisessä muodossa
Laskutus tietopalvelun hinnaston mukaisesti
Julkinen tieto otteena tai tulosteena
4 €
 • Paperiotteena tai tulosteena luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 15 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)
70 €/tunti
 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 170 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 e
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.
 • Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.
Julkisten tietojen luovuttaminen silloin, kun pyydetty tieto on yksilöity siten, että se ei ole löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä niissä käytettävän asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla
70 €/tunti
 • Tuntihinta veloitetaan tietojen hakemiseen käytetystä ajasta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 140 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 e
   
 • Tuloverotuksen julkiset tiedot on luokiteltu pääasiassa verovelvollisen nimellä, y-tunnuksella ja kiinteistötunnisteella. Silloin kun asiakas on yksilöinyt pyydetyt tiedot näillä tiedoilla, on tietojen antaminen maksutonta suullisesti tai sähköpostitse.
 • Pyydettäessä julkisia tietoja sähköisessä muodossa henkilötunnuksella yksilöitynä laskutetaan tietojen hakemiseen käytetty työ tietopalvelun hinnaston mukaisesti.

Asiakirjojen antaminen siten, että niistä on peitetty sellaiset salassa pidettävät osat ja tiedot:

 • jotka ovat yhdistettävissä yksittäiseen tunnistettavissa olevaan verovelvolliseen; tai
 • jotka voivat paljastaa muun salassa pidettävän tiedon
5 € / sivu tavanomainen asiakirjan antaminen
10 € / sivu asiakirjan antaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä

Muut maksut

Muiden maksujen hinnasto
Muut suoritteet
145 €/tunti Asiantuntijatyön omakustannehinta
60 €/tunti Toimistotyön omakustannehinta
Postin hinnaston mukaisesti Posti- ja toimituskulut
Postin hinnaston mukaisesti Saantitodistusmaksu
2 € (+alv)
 • Asiakkaan omista asiakirjoista otetut kopiot 2 e/kpl
 • Minimilaskutus 15 e/laskutuskerta
Hinnoitellaan erikseen
  Toimitila- ja virastopalvelut
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021