Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Voimassaolo
1.1.2017 -

Ennakkoratkaisut

Keskusverolautakunnan päätös

890 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta

2 290 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)

3 820 €

 • Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.

110 €

 • Käsittelymaksu, jos lautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä, jos asiakas esimerkiksi peruuttaa hakemuksensa

Verohallinnon päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun

385 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta

192,5 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

1 145 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)

572,5 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

230 €

 • Ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta

115 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

385 €

 • Ennakkoratkaisu koskee perintö- ja lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta

192,5 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

130 €

 • Ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sosiaaliturvamaksua

65 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

230 €

 • Ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa

115 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

385 €

 • Ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa

192,5 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

Verohallinnon päätös, joka sisältää valmisteverotusta koskevan ennakkoratkaisun

500 €

 • ennakkoratkaisu on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen

350 €

 • ennakkoratkaisu ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta

 

Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2290 €

 

 

Verohallinnon päätös, joka sisältää autoverotusta koskeva ennakkoratkaisun

500 €

 • ennakkoratkaisu silloin, kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta

150 €

 • ennakkoratkaisu silloin, kun hakijana on yksityishenkilö , eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta

 

Päätösmaksu peritään myös, jos verovelvollinen tai rekisteröity asiamies on antanut ajoneuvosta autoveroilmoituksen ja peruuttaa sen verotuksen toimittamisen jälkeen autoverolain (1482/1994) 43 §:n mukaisesti

 

Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2290 €

 

2 290 €

 • Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.

110 €

 • Käsittelymaksu, jos Verohallinto:
 • päättää olla antamatta ratkaisua,
 • jättää hakemuksen tutkimatta tai
 • jättää asian sillensä asiakkaan esimerkiksi peruuttaessa hakemuksensa
 • pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä

Muut maksulliset päätökset

Verohallinnon päätös

385 €

 • Nimeämispäätös (tuloveroasetuksen 2 §)

450 €

 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää tavanomaista selvitystyötä (työmäärä 1–5 h)

770 €

 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää laajaa selvitystyötä (työmäärä yli 5 h)

520 €

 • Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa

520 €

 • Päätös oikeudesta käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa

520 €

 • Päätös arvonlisäverolain mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen

520 €

 • Päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä

110 €

 • Käsittelymaksu, jos Verohallinto päättää jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun ratkaisun

Autoverotus

1600 €

 • Päätös rekisteröidyksi autoveroasiamieheksi hyväksymisestä

 

 • Päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 210 €
 • Päätöstä koskevan hakemuksen hylkääminen 200 €

38 €

 • Päätös autoverolain 32 §:n mukaisesti ajoneuvon väliaikaiselle käytölle 2 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan pidentämisestä enintään yhdellä vuodella

Valmisteverotus

700 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 210 €, kuitenkin enintään 1000 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

520 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 200 €, kuitenkin enintään 800 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

100 €

 • lupa silloin, kun valmistajalla on vain kotimaisia toimituksia

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 100 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 100 €

 

valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat

480 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

380 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

 

valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat

540 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

500 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

440 €

 • valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

280 €

 • valmisteverotuksen keskittämistä koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 280 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 150 €

140 €

 • muut luvat

 

 • lupapäätöksen voimassaoloajan jatkaminen tai vähäinen muuttaminen taikka maksu silloin, kun Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä 50 €

Asiakirjaluovutukset

Salassa pidettävä verotusasiakirja todistuksena tai jäljennöksenä

3 €

 • Todistuksena tai jäljennöksenä luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 10 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)

60 €/tunti

 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 60 €

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 120 €

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 180 €
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.

Salassa pidettävät verotusasiakirjat sähköisessä muodossa

 
 • Laskutus tietopalvelun hinnaston mukaisesti

Julkinen tieto otteena tai tulosteena

3 €

 • Paperiotteena tai tulosteena luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 10 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)

60 €/tunti

 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 60 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 120 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 180 e
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.
 • Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.

Julkisten tietojen luovuttaminen silloin, kun pyydetty tieto on yksilöity siten, että se ei ole löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä niissä käytettävän asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla

60 €/tunti

 • Tuntihinta veloitetaan tietojen hakemiseen käytetystä ajasta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 60 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 120 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 180 e
   
 • Tuloverotuksen julkiset tiedot on luokiteltu pääasiassa verovelvollisen nimellä, y-tunnuksella ja kiinteistötunnisteella. Silloin kun asiakas on yksilöinyt pyydetyt tiedot näillä tiedoilla, on tietojen antaminen maksutonta suullisesti tai sähköpostitse.
 • Pyydettäessä julkisia tietoja sähköisessä muodossa henkilötunnuksella yksilöitynä laskutetaan tietojen hakemiseen käytetty työ tietopalvelun hinnaston mukaisesti.

Asiakirjojen antaminen siten, että niistä on peitetty sellaiset salassa pidettävät osat ja tiedot:

 • jotka ovat yhdistettävissä yksittäiseen tunnistettavissa olevaan verovelvolliseen; tai
 • jotka voivat paljastaa muun salassa pidettävän tiedon

5 € / sivu

tavanomainen asiakirjan antaminen

10 € / sivu

asiakirjan antaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä

Muut maksut

Muut suoritteet

130 €/tunti

 • Asiantuntijatyön omakustannehinta

55 €/tunti

 • Toimistotyön omakustannehinta

Postin hinnaston mukaisesti

 • Posti- ja toimituskulut

Postin hinnaston mukaisesti

 • Saantitodistusmaksu

2 € (+alv)

 • Asiakkaan omista asiakirjoista otetut kopiot 2 e/kpl
 • Minimilaskutus 10 e/laskutuskerta

Hinnoitellaan erikseen

 
 • Toimitila- ja virastopalvelut