Ilmoita valmisteveron tukitiedot Verohallinnolle

Valmisteverotuksessa on mahdollista saada valtiontukea veronpalautuksina tai alempina verotasoina. Tukea saavien yritysten pitää toimittaa tiedot valtiontuesta ja toiminnastaan Verohallinnolle. Avoimuusvelvoitteen eli tietojen julkaisuvelvoitteen noudattaminen on yksi edellytys sille, että tuki voidaan hyväksyä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, joille on myönnetty:

 • energiaintensiivisen yrityksen tukea
 • teollisuuden alempi sähkövero (taso II)
 • tukea yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle
 • konesalien sähköveron alennusta
 • lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden alempi sähkövero (taso II )
 • tukea kestävän biokaasun käytölle lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa.

Miten yritys antaa tiedot Verohallinnolle?

Verohallinto myöntää valtiontuen suoraan valmisteverotuksen yhteydessä tai palautushakemuksen perusteella. Yrityksellä on siten kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa tuensaajan tiedot Verohallinnolle:

Sähköveron palautukset

Milloin pelkkä hakemus riittää?

Jos yritys toimittaa veronpalautushakemuksen Verohallinnolle, se riittää tuensaajatietojen ilmoittamiseen. Muuta ei tarvitse tehdä. Tämä koskee muun muassa yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa.

Kenen pitää rekisteröityä tuensaajarekisteriin?

Teollisuusyrityksen pitää rekisteröityä tuensaajaksi, jos yritykselle ei makseta tukea veronpalautuksena vaan  yritys saa tuen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona.

Miten yritys rekisteröityy?

Yritys rekisteröityy Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin (VATU) OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Rekisteröityminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen.

Näin tunnistaudut OmaVeroon ja muihin asiointipalveluihin

Sähköverkon haltija, sähköntuottaja, verottoman sähkövarastonpitäjä tai sähkön edelleen luovuttaja: anna tiedot II-veroluokan sähkön luovuttamisesta

Sähköverkon haltijoiden, sähköntuottajien, verottomien sähkövarastonpitäjien pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, joille ne ovat luovuttaneet alemman veroluokan II sähköä. Myös omaan teolliseen toimintaan käytetty sähkö pitää ilmoittaa.

Myös sen, joka luovuttaa alemman veroluokan II sähköä edelleen muille toimijoille käytettäväksi II-veroluokan tarkoitukseen, pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat tiedot.

Tiedot pitää toimittaa kalenterivuoden päätyttyä helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoita alemman veroluokan sähköä saaneista yhtiöistä

 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • yritykselle luovutetut kilowattitunnit.
 • tieto siitä, onko kyse ollut teollisessa toiminnassa vai konesalitoiminnassa käytetystä sähköstä
 • tieto siitä, onko kyse sähkön luovutuksesta vai edelleen luovutuksesta.
 • tieto siitä, onko kyse

  • teollisessa toiminnassa

  • konesalitoiminnassa

  • lämpöpumpuissa sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa käytetystä sähköstä.

Miten II-veroluokan sähkön luovutustiedot ilmoitetaan?

Kokoa tiedot excel-taulukkoon ja tallenna se csv-muodossa. Lataa csv-tiedosto valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin OmaVerossa.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea

Tukea ei voida myöntää taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Tällaisen yrityksen taloudellinen tila pitää selvittää sekä palautushakemuksessa että rekisteröitymisen yhteydessä. 

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Mitä valtiontukien avoimuusvelvoite tarkoittaa?

Avoimuusvelvoite tarkoittaa, että EU-jäsenmailla on velvollisuus julkaista tietoja myöntämistään valtiontuista. Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä valtiontukien avoimuutta. Jäsenvaltioiden on julkaistava yrityksille myönnettyjen yli 500 000 euron tukien tiedot. Verohallinto huolehtii siitä, että tiedot sen myöntämistä tuista julkaistaan.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2022