Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – ilmoitusohjeet

EU-myynneistä on annettava erillinen yhteenvetoilmoitus. Tämän lisäksi yrityksen on annettava myynneistä arvonlisäveroilmoitus oman verokauden mukaan. 

Yhteenvetoilmoitus on osa EU:n tavara- ja palvelukaupan valvontaa.

Yhteenvetoilmoitus pitää antaa

  • tavaran yhteisömyynnistä ja yhteisömyynniksi katsottavasta oman tavaran siirrosta
  • kolmikantakaupasta myös silloin kun olet kaupan toinen myyjä
  • sellaisesta palvelumyynnistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa

Huomaa, että tavaroiden lähtömaassa tavaroiden siirtoa toimitusvarastoon ei rinnasteta tavaroiden myyntiin. Myyjän eli tavaroiden siirtäjän on annettava toimitusvarastoon siirrosta ilmoitus Verohallinnolle.

Ilmoita yhteisömyynti arvonlisäveroilmoituksella ja yhteenvetoilmoituksella sitten, kun tavara vaihtaa omistajaa.

Milloin ja miten ilmoitus on annettava?

Anna yhteenvetoilmoitus myynneistä viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivä – esimerkiksi syyskuun myynnit pitää ilmoittaa viimeistään lokakuun 20. päivä. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, kun yritys on myynyt tavaraa tai palvelua toiseen EU-maahan.

Ilmoita yhteenvedolla ostajakohtaiset myynnit yhteensä sekä ostajan alv-tunniste.

Anna ilmoitus OmaVerossa

Näin löydät ilmoituksen OmaVerosta: Valitse etusivulta välilehti Veroasiat » Oma-aloitteiset verot » Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset » Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.

Voit ilmoittaa tiedot vaihtoehtoisesti myös joko suoraan käyttämästäsi ohjelmistosta API-rajapinnan kautta tai tiedostona Ilmoitin.fin kautta. Lue lisää Verohallinnon rajapinnoista.

Voit antaa tiedot vain erityisestä syystä paperilomakkeella, jos esimerkiksi sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. 

Mitä tapahtuu, jos ilmoitan tiedot myöhässä?

Jos ilmoitat tiedot myöhässä tai et anna ilmoitusta ollenkaan, seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksun määrä on 100–200 euroa, riippuen siitä kuinka paljon ilmoitus on myöhässä. Lue lisää laiminlyöntimaksusta.

Miten myynti kohdistetaan oikealle kuukaudelle?

Tavaran EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti tavaran toimituskuukautta seuraavalle kuukaudelle.

Jos ostajalle on annettu tavaran toimituskuukautena lasku tai laskuna toimiva asiakirja, myynti kohdistetaan tavaran toimituskuukaudelle.

Jos lasku on ennakkolasku, myynti kohdistetaan pääsäännön mukaisesti.

Esimerkki: Tavara toimitetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa. Lasku myynnistä annetaan huhtikuussa. Tavaran EU-myynti kohdistetaan huhtikuulle ja se ilmoitetaan huhtikuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki: Tavara toimitetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa. Lasku myynnistä annetaan maaliskuussa. Tavaran EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle ja se ilmoitetaan maaliskuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Palvelun EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti palvelun suorittamiskuukaudelle. Jos kuitenkin vastike tai sen osa kertyy ennen palvelun suorittamista, veron suorittamisvelvollisuus syntyy ennakkomaksun kertymisajankohtana.

Esimerkki: Palvelu suoritetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa ja maksu kertyy myyjälle maaliskuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle ja se ilmoitetaan maaliskuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki: Palvelu suoritetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa ja maksu kertyy myyjälle huhtikuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle ja se ilmoitetaan maaliskuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Jatkuvana suorituksena myydyn palvelun kohdistamista koskevat erityissäännökset. Jatkuvaluonteisella suorituksella tarkoitetaan jatkuvaluonteista myyntiä, jossa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella, eli esimerkiksi vuokrauspalvelua. Jatkuvana suorituksena tapahtuva palvelu kohdistetaan kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättymiskuukaudelle.

Esimerkki: Jos vuokranmaksukausi on kolme kuukautta, myynti kohdistetaan kolmannelle kuukaudelle. Jos vuokranmaksukautena saadaan ennakkomaksu, myynti kohdistetaan ennakkomaksun osalta sen kertymiskuukaudelle.

Jos vastike suoritetaan useassa erässä tai jos vastike perustuu toimitettuun määrään ajan kulumisen sijasta, kyseessä ei ole jatkuvaluonteinen suoritus. Esimerkiksi rakennusurakka ei ole jatkuvaluonteinen suoritus.

Jos yli yhden vuoden pituisena jatkuvana suorituksena tapahtuvaan palvelumyyntiin ei liity tilityksiä tai maksuja tänä ajanjaksona, palvelumyynti katsotaan suoritetuksi kunkin kalenterivuoden päättyessä palvelun suorittamiseen asti. Palvelumyynti ilmoitetaan aina joulukuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella. Kalenterivuoden päättymisen jälkeinen myynti ilmoitetaan siltä kuukaudelta annettavalla yhteenvetoilmoituksella, jona palvelua suoritettiin viimeisen kerran.

Ostajalle annetut tavaran tai palvelun myyntiä koskevat vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja myyntihyvitykset, ylijäämän palautukset yms. oikaisuerät ilmoitetaan sitä kuukautta koskevalla yhteenvetoilmoituksella, jolle ne hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjanpidossa kirjattava.

Tietojen korjaaminen

Jos olet ilmoittanut virheellisiä tietoja – esimerkiksi asiakkaan arvonlisäverotunnisteen tai myynnin määrän – anna korvaava ilmoitus asiakaskohtaiselle erittelyriville OmaVerossa. Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen. Oikein ilmoitettuja ostajakohtaisia erittelyrivejä ei tarvitse antaa uudestaan. Yhteenvetoilmoituksen korjaamisesta ei määrätä laiminlyöntimaksua.

Näin korjaat virheellisiä tietoja

Anna kyseiselle kuukaudelle korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein (nolla, jos myyntiä ei ole ollut).

Anna uudestaan myös sen kuukauden ilmoitus, johon tiedot todellisuudessa kuuluvat. 

Anna samalle kuukaudelle korvaava ilmoitus, jossa korjaat tiedot. Poista myynnit väärän ostajan kohdalta. Jos samalle ostajalle ei ole tehty muita myyntejä, myyntien määräksi tulee nolla. Lisää sitten myynnit oikean ostajan kohdalle.

Koska ostajan arvonlisäverotunniste ei ole voimassa, nollaa kyseiselle ostajalle ilmoittamasi myynnit. Myynti käsitellään kotimaan myyntinä arvonlisäverotuksessa.

Lue lisää:

Ilmoita uudestaan kaikki kyseiselle ostajalle tehdyt myynnit oikeansuuruisina. 

Jos jonkin ostajan myynnit ovat jääneet kokonaan ilmoittamatta, ilmoita puuttuva myynti antamalla uusi erittely kohdekuukaudelle.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2024