Alkoholi- ja alkoholijuomavero

Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa on maksettava alkoholituotteista kuten oluesta, viinistä, etyylialkoholista ja välituotteista. Veroa maksetaan tuotteen etyylialkoholipitoisuuden tai juomamäärän mukaan. Mm. kotitalouksissa yksityiseen käyttöön yksinomaan käymisen avulla valmistetut oluet ja viinit eivät kuitenkaan kuulu valmisteverotuksen piiriin.

Tuotteet jaotellaan alkoholipitoisuuden perusteella tuoteryhmiin, joista jokaisella on erilainen verokanta. Verotuksen ulkopuolelle jäävät mm. vahvasti denaturoitu etyylialkoholi sekä sellaiset lievästi denaturoidut tuotteet, joita käytetään muiden kuin nautintatarkoituksiin käytettävien tuotteiden valmistukseen.

Verovelvolliset

Lähtökohtaisesti verovelvollinen on alkoholin valmistaja ja maahantuoja. Verovelvollisuus syntyy tuotteita maahantuotaessa tai siinä vaiheessa, kun tuotteet luovutetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä kulutukseen. Verotusmenettelyssä noudatetaan valmisteverotuslain mukaisia menettelysäännöksiä.

Alkoholi- ja alkoholijuomaverotaulukko

Alkoholi- ja alkoholijuomavero (veroilmoituslomake)

Alkoholijuomaverolaskuri

Esimerkkilaskelmia veron määrästä

Valmisteveroa alkoholista maksetaan tilattaessa sitä EU:n tulli- ja veroalueelta tai kun alkoholia lähetetään matkalta ko. alueelta Suomeen. Alla olevat esimerkit kuvaavat eräiden alkoholijuomien valmisteverojen määriä.

Alkoholin valmisteverojen määrä lasketaan oheisen esimerkin mukaisesti. Oleellista on huomata, ettei alkoholijuoman ostohinta vaikuta veron määrään.

Vero lasketaan tuoteryhmittäin. Vero lasketaan täysiltä veron perusteena olevilta yksiköiltä ja jättämällä täyden yksikön yli menevät osat huomioon ottamatta. Täyden yksikön yli menevät osat otetaan kuitenkin huomioon, jos vero määrätään yksityishenkilöiden mukanaan tuomille tai vastaanottamille verotettaville tuotteille.

 

Valmisteverotus_Viini Viini

 • 1 pullo (0,75 l)
 • 12 %
 • Alkoholijuomavero: (0,75 x 3,83) = 2,87 e
 • Juomapakkausvero: (0,75 x 0,51) = 0,38 e
 • Valmisteverot yhteensä: 3,25 e

Valmisteverotus_Viinit Viini

 • 10 pulloa (0,75 l)
 • 12 %
 • Alkoholijuomavero: (10 x 0,75 x 3,83) = 28,72 e
 • Juomapakkausvero: (10 x 0,75 x 0,51) = 3,82 e
 • Valmisteverot yhteensä: 32,54 e

Valmisteverotus_Olut Olut

 • 1 tölkki (0,33 l)
 • 6 %
 • Alkoholijuomavero: (0,33 x 6 x 0,3555) = 0,70 e
 • Juomapakkausvero: (0,33 x 0,51) = 0,16 e
 • Valmisteverot yhteensä: 0,86 e

Valmisteverotus_Oluet Olut

 • 24 tölkkiä (0,33 l)
 • 6 %
 • Alkoholijuomavero: (24 x 0,33 x 6 x 0,3555) = 16,89 e
 • Juomapakkausvero: (24 x 0,33 x 0,51) = 4,03 e
 • Valmisteverot yhteensä: 20,92

Valmisteverotus_Lonkero Long drink -juoma (etyylialkoholi)

 • 1 tölkki (0,33 l)
 • 5,5 %
 • Alkoholijuomavero: (0,33 x 5,5 x 0,4785) = 0,86 e
 • Juomapakkausvero: (0,33 x 0,51) = 0,16 e
 • Valmisteverot yhteensä: 1,02 e

Valmisteverotus_Lonkerot Long drink -juoma (etyylialkoholi)

 • 24 tölkkiä (0,33 l)
 • 5,5 %
 • Alkoholijuomavero: (24 x 0,33 x 5,5 x 0,4785) = 20,84 e
 • Juomapakkausvero: (24 x 0,33 x 0,51) = 4,03 e
 • Valmisteverot yhteensä: 24,87 e

Valmisteverotus_Konjakki Konjakki

 • 1 pullo (1 l)
 • 40 %
 • Alkoholijuomavero: (1 x 40 x 0,4785) = 19,14 e
 • Juomapakkausvero: (1 x 0,51) = 0,51 e
 • Valmisteverot yhteensä: 19,65 e

Valmisteverotus_Konjakit Konjakki

 • 3 pulloa (1 l)
 • 40 %
 • Alkoholijuomavero: (3 x 40 x 0,4785) = 57,42 e
 • Juomapakkausvero: (3 x 0,51) = 1,53 e
 • Valmisteverot yhteensä: 58,95 e

Laskelma on päivitetty 1.2.2018 

 

Yksityishenkilön omaan käyttöön EU-alueelta mukanaan tuomat alkoholijuomat ovat verottomia. Verottomuus ei koske etämyyntiä. EU:n ulkopuolelta tuleville matkustajatuomisille on säädetty määrällisiä rajoituksia.

Lisätietoa yksityishenkilön omaan käyttöön tuodun alkoholin ohjeellisista tasoista sekä EU:n ulkopuolisen valmisteveron alaisen alkoholituonnin veron määräytymisestä ja maksamisesta löytyy Tullin verkkosivuilta.

Lisätietoa

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Pienpanimoalennus

Pienpanimoiden veroalennuksen osoittaminen

Käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien verotus

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Valmisteverollisen tavaran tilaaminen ulkomailta – ohje yrityksille ja yhteisöille

Alkoholi ja tupakka matkustajatuomisina