Rekisteröidy arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri on Verohallinnon rekisteri. Siihen on koottu tiedot yrityksistä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia. Ytj.fi-palvelusta voit tarkistaa, kuuluuko yritys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Pitääkö yritys ilmoittaa alv-rekisteriin?

liikevaihto yli 10 000 euroa: on rekisteröidyttävä

Yritys on yleensä arvonlisäverovelvollinen, jos se myy tavaroita tai palveluita yli 10 000 eurolla tilikaudessa (12 kk). Tällainen yritys on ilmoitettava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

liikevaihto alle 10 000 euroa: voi hakeutua vapaaehtoisesti

Myös alle 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti. Hakeutuminen voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yrityksesi ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäveron saa pääsääntöisesti vähentää.

vain arvonlisäverotonta toimintaa: ei voi rekisteröityä

Jotkin liiketoiminnat ovat arvonlisäverottomia, esimerkiksi terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut. Pelkästään niiden perusteella ei voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Näin ilmoittaudut tai hakeudut alv-rekisteriin

Voit rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi joko samalla kun perustat yrityksen, tai vasta myöhemmin. Rekisteriin täytyy ilmoittautua tai hakeutua joko perustamisilmoituksella tai muutosilmoituksella. Valitse ilmoituksesta oikea kohta sen mukaan, ilmoittaudutko rekisteriin vai hakeudutko siihen vapaaehtoisesti.

Kun perustat uuden yrityksen:

 • Jos ilmoittaudut myös kaupparekisteriin, tee perustamisilmoitus YTJ-palvelussa. Saat Y-tunnuksen heti perustamisen jälkeen.
 • Kun olet saanut Y-tunnuksen, ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sähköisellä muutosilmoituksella YTJ-palvelussa.
 • Voit tehdä perustamisilmoituksen myös paperilomakkeella Y3 ja ilmoittautua tai hakeutua samalla arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Myös paperilomakkeen saat YTJ-palvelusta. Jos et ilmoittaudu kaupparekisteriin, käytä aina paperilomaketta.

Jos sinulla on jo Y-tunnus:

 • Ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sähköisellä muutosilmoituksella tai paperilomakkeella Y6. Lisätietoa on YTJ-palvelussa.

Kun perustat uuden osakeyhtiön tai osuuskunnan:

 • Yhtiö voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin perustamisilmoituksen yhteydessä. Tee sähköinen perustamisilmoitus YTJ-palvelussa tai täytä paperinen perustamisilmoitus Y1.

Jos osakeyhtiöllä tai osuuskunnalla on jo Y-tunnus:

 • Yhtiö voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sähköisellä muutosilmoituksella YTJ-palvelussa. Voit myös täyttää paperisen muutosilmoituksen Y4.

Kun perustat uuden yhtiön:

Jos sinulla on jo Y-tunnus:

 • Yhtiö voi ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sähköisellä muutosilmoituksella tai paperisella muutosilmoituksella Y5. Lisätietoa saat YTJ-palvelusta.

Voit ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, liiketoiminnasta tai molemmista.

Ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, jos harjoitat alkutuotantoa. Alkutuotantoa ovat muun muassa maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverolliseksi myös liiketoiminnasta, jos harjoitat muutakin liiketoimintaa kuin alkutuotantoa.

Kun perustat uuden maa- tai metsätalousyrityksen:

 • Tee paperinen perustamisilmoitus yritysmuodon mukaan (Y1, Y2 tai Y3). Ilmoittaudu tai hakeudu samalla arvonlisäverovelvolliseksi. Lisätietoa saat YTJ-palvelusta.

Jos sinulla on jo Y-tunnus:

 • Ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverovelvollisen rekisteriin paperisella muutosilmoituksella Y6. Lisätietoa saat YTJ-palvelusta.

Voit ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin jo siitä alkaen, kun alat tehdä hankintoja arvonlisäverollista toimintaa varten.

Yleishyödyllisen yhteisön pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos sillä on tuloverolain mukaista veronalaista elinkeinotoimintaa.

Yhteisö voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, jos yhteisön elinkeinotoiminta ei ole veronalaista.

 • Arvonlisäverovelvolliseksi voi ilmoittautua tai hakeutua yhteisön perustamisen yhteydessä perustamisilmoituksella Y1. Lisätietoa saat YTJ-palvelusta.
 • Jos yhdistyksellä on jo Y-tunnus, ilmoittaudu tai hakeudu alv-rekisteriin muutosilmoituksella Y4. Lisätietoa saa YTJ:stä.

Rekisteröintilomakkeiden käsittelyajat

Mihin rekisterissä oleminen vaikuttaa?

Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen, voit aloittaa verollisen laskutuksen vasta, kun yritys on alv-rekisterissä. Kun yritys on merkitty rekisteriin, toimi näin:

 • Lisää aina arvonlisävero yrityksesi myymien arvonlisäverollisten tuotteiden ja palveluiden hintaan.
 • Anna ostajalle lasku, jossa on arvonlisäverolain mukaiset merkinnät.
 • Vähennä liiketoimintaa varten ostamiesi tavaroiden ja palvelujen arvonlisävero myyntien arvonlisäverosta.
 • Jos tilikautesi (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta.
 • Ilmoita ja maksa arvonlisävero Verohallinnolle säännöllisesti verokautesi mukaan (yleensä kerran kuussa).
  • Huolehdi ilmoituksista heti siitä lähtien, kun rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi
  • Anna ilmoitus joka verokaudelta, vaikka et olisi vielä aloittanut toimintaa tai tilikaudella ei olisi myyntiä.

Usein kysyttyä

Tilikauden myyntien yhteismäärä kannattaa arvioida tarkasti. Jos et ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi ja tilikauden liikevaihto ylittääkin 10 000 euroa kesken tilikauden, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.

Jos huomaat, että 10 000 euron liikevaihtoraja ylittyy tilikauden aikana:

 • Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi heti.
 • Maksa koko tilikauden arvonlisävero.
 • Anna ilmoitukset arvonlisäverosta koko tilikaudelta.

Huomaa, että jos verokautesi on kuukausi tai neljännesvuosi, arvonlisäveroilmoitukset ja maksut voivat olla jo myöhässä, ja joudut maksamaan myös veronkorotusta ja ilmoituksen myöhästymismaksua.

Verohallinto rekisteröi yrityksen arvonlisäverovelvolliseksi takautuvasti yleensä tilikauden alusta lähtien.