Näin rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi

Ilmoita yritys tai yhteisö arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos tilikauden (12 kk)  liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Tietyissä tilanteissa voit hakeutua rekisteriin vapaaehtoisesti, vaikka yritys tai yhteisö ei olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Edellytyksenä kuitenkin on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Rekisteröidy arvonlisäverovelvolliseksi yritysmuodon mukaisella Y-lomakkeella tai sähköisesti YTJ-verkkopalvelussa.

 • Rekisteriin ilmoittaudutaan,jos yritys tai yhteisö on lain mukaan arvonlisäverovelvollinen.
 • Rekisteriin hakeudutaan,jos yritys tai yhteisö haluaa vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

 Täytä perustamisilmoitus tai muutosilmoitus

Uusi yritys tai yhteisö rekisteröidään arvonlisäverovelvolliseksi perustamisilmoituksella (ytj.fi).

 • Osakeyhtiön voit perustaa ja ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin verkossa tai paperilomakkeella.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja ja hakeudut kaupparekisteriin, tee perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle verkossa. Kun olet saanut Y-tunnuksen, voit hakeutua Verohallinnon rekistereihin (esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin) sähköisellä muutosilmoituksella.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, maatalouden harjoittaja tai metsänomistaja ja hakeudut ainoastaan Verohallinnon rekistereihin, voit tehdä perustamisilmoituksen vain paperilomakkeella.
 • Jos perustat muun yrityksen, yhtymän tai yhteisön, tee perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Kun sinulla itselläsi tai yritykselläsi on jo Y-tunnus, käytä muutosilmoitusta.

 • Useimpien yritysmuotojen  muutosilmoituksen voit antaa verkossa (ytj.fi).
 • Kun teet kuolinpesän, verotusyhtymän, yhdistyksen tai säätiön muutosilmoitusta, voit kuitenkin käyttää vain paperilomaketta.

Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta ytj.fi.

 

Valitse sopiva verokausi rekisteröinnin yhteydessä

Rekisteröinnin yhteydessä on valittava verokausi. Verovelvollisen verokausi on yleensä kalenterikuukausi. Jos liikevaihto on pienimuotoista, voit myös hakeutua pidennettyyn verokauteen. Pidennetyssä verokaudessa oleva voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain.

Jos olet alkutuottaja tai kuvataiteilija etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, silloin verokautesi on tavallisesti kalenterivuosi.

Lyhyempää tai pidempää verokauttavoit hakea

 • perustamis- tai muutosilmoituksella samalla kun rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi
 • myöhemmin erillisellä lomakkeella 4071 (Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi).

Verokauden on oltava sama vähintään vuoden ajan. Arvonlisävero pitää ilmoittaa kuukauden välein siihen asti, kunnes Verohallinto on hyväksynyt hakemasi pidennetyn verokauden.

Lue lisää: Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen 

Milloin on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi?

Yritys tai yhteisö on arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa. Tällöin sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Verovelvollisuus alkaa tilikauden alusta tai toiminnan aloittamispäivästä. Arvonlisäverovelvolliseksi ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, jos kyseessä on arvonlisäveroton toiminta (arvonlisäverolaki 4 luku).

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ilmoittautuu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se harjoittaa toimintaa, jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana ja tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa.

Jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa kesken tilikauden, vaikka se olisi alun perin arvioitu pienemmäksi, arvonlisäveroa pitää ilmoittaa ja maksaa kaikesta tilikaudella saadusta arvonlisäverollisesta liikevaihdosta.

Ilmoita yritys tai yhteisö tällöin oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi:

 • Merkitse arvonlisäverovelvollisuuden aloituspäiväksi  sen tilikauden ensimmäinen päivä tai toiminnan aloituspäivä, jolloin liikevaihto on ylittänyt 10 000 euroa.
 • Maksa arvonlisävero viivästyskorkoineen ja anna arvonlisäveroilmoitukset verokausittain.
 • Jos annat arvonlisäveroilmoituksen määräpäivän jälkeen, joudut maksamaan myöhästymismaksua.

Arvioi  hyvissä ajoin tilikauden myyntien määrä mahdollisimman tarkasti ja oikein, kun teet laskelmaa, ylittyykö 10 000 euron raja vai ei.

Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, saatu liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan kun tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä.

             

     Muunna     tilikauden pituus näin: liikevaihto x 12 / tilikauden täydet kuukaudet

 

Esimerkki tilikauden liikevaihdon muuntamisesta: 

Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 20.9.2016−31.12.2016. Arvion mukaan liikevaihto on noin 2 600 euroa tämän jakson aikana. Koska ensimmäinen tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, arvioitu liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa seuraavasti:

2 600 e x 12 kk / 3 kk = 10 400 e

Liikevaihto: 2 600 euroa

Tilikauden täydet kuukaudet: 3 (lokakuu, marraskuu ja joulukuu) Huom.! Syyskuu ei ole täysi kuukausi.

Muunnettu liikevaihto: 10 400 euroa

Yrityksen muunnettu arvioitu liikevaihto ylittää 10 000 euron rajan. Yritys pitää ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin toiminnan aloituspäivästä alkaen (20.9.2016).

Mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon?

Liikevaihdon 10 000 euron rajaan lasketaan tavaroiden ja palvelujen arvonlisäverolliset myynnit sekä tietyt verottomat myynnit.

Lue lisää: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja: Liikevaihtoon luettavat myynnit 

 

Milloin voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi?

Yritys tai yhteisö voi tietyissä tilanteissa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka laki ei sitä vaadi. Tilikauden alle 10 000 euron liikevaihto ei estä liittymästä rekisteriin.

Kun yritys tai yhteisö on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, tuotteet ja palvelut myydään verollisena eli hintaan lisätään arvonlisävero. Verolliseen myyntiin kohdistuvien hankintojen verot ovat vähennyskelpoisia.

Rekisteriin on perusteltua hakeutua silloin, kun liiketoiminnan menoihin sisältyy arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomasta toiminnasta on etua vain silloin, kun yritys myy tuotteensa suoraan kuluttajalle.

Lue lisää: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja: Verovelvolliseksi hakeutuminen

Kiinteistön vuokraus on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta. Vuokranantaja voi kuitenkin joissakin tilanteissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Lue lisää: Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan pitää kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa.

Lue lisää: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöilleYleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. 

Milloin verovelvollisuus alkaa?

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin verollinen toiminta alkaa. Merkitse perustamis- tai muutosilmoitukseen todellinen aloituspäivä.

Jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa, yritys tai yhteisö merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tilikauden tai toiminnan alusta. Ilmoittautuja voidaan merkitä rekisteriin jo siitä alkaen, kun ryhdytään hankkimaan tavaroita tai palveluja verollista liiketoimintaa varten.

Kun olet hakenut rekisteriin vapaaehtoisesti, arvonlisäveroverovelvollisuus alkaa aikaisintaan lähettämäsi perustamis- tai muutosilmoituksen saapumispäivästä.

Lisätietoja: